Mariehjemmene: Vi er beboerens hjem fremfor medarbejderens arbejdsplads

DEBAT: Selvejende virksomheder giver en unik mulighed for at skabe de rammer og aktiviteter, som passer til de mennesker, der bor på Mariehjemmet, skriver direktør Malene Størup i ældrestafetten.

Af Malene Størup
Direktør, Fonden Mariehjemmene

I Marie-plejehjemmene arbejder vi ud fra grundlæggende værdier om hjemlighed, respekt for det enkelte menneske, engagement fra medarbejdere og pårørende samt korte beslutningsveje.

Vores primære fokus er altid beboerne og deres hverdag, drømme og livskvalitet. Vi siger ofte, at et Mariehjem først og fremmest er beboerens hjem – og dernæst medarbejdernes arbejdsplads.

Det er ikke altid fuldstændig muligt, men det er dér, at fokus skal lægges. Det frisætter medarbejdernes faglighed, fordi det netop er beboernes livskvalitet i hverdagen, der skal fremmes. Og når hver beboer anses for at være et selvstændigt individ, skal plejen og tilbuddene også være forskellige.

De syv plejehjem er selvejende virksomheder, og det giver en unik mulighed for at skabe netop de rammer og aktiviteter, som passer netop til de mennesker, der bor på Mariehjemmet.

Beslutninger om nye tiltag og investering i beboernes liv træffes hurtigt og dynamisk af bestyrelse og forstandere på Mariehjemmene – det er her, at det selvejende har sin store styrke.

Tid frigøres, fejl minimeres
På Louise Mariehjemmet i Brønshøj får beboerne ved indflytning en god dialog om deres hverdagsrutiner, men også om deres håb og drømme for den tid, de bor der.

Alle beboerens input skrives ind i 'Min Plan'-systemet, som så kan kopieres ind i både det dokumentationssystem, som det offentlige kræver, der skal laves, plus det planlægningssystem, der følges af medarbejderne på en skærm i hver bolig.

På den måde ved medarbejderne, hver gang de er i beboerens bolig, hvad der skal gøres – og hvornår. Sådan får beboeren en hverdag efter egne ønsker.

Antallet af fejl i plejen minimeres. Samtidig frigøres også mere tid til at tale med beboeren. Og det får livskvaliteten til at stige for den enkelte beboer og medarbejder.

Derudover er der hjemmelavet mad fra eget køkken, fælles fester til hver en højtid, hjemlig indretning med akvariefisk og fugle i bur i fællesarealerne og en stor åben tagterrasse, hvor beboerne kan slappe af, dyrke krydderurter og solsikker i højbede samt motionere under åben himmel. Det giver ekstra smil i hverdagen også.

Ensomhedsfølelsen forsvinder ikke
Langt de fleste danskere, der visiteres til en plejebolig, er fysisk skrøbelige og ofte også kognitivt svækkede, eksempelvis fordi de har en demenssygdom.

Et ofte overset fællestræk er dog også, at de tit er ensomme. Deres partner og venner er døde – og der er ikke kræfter til at komme ud længere. Denne ensomhedsfølelse forsvinder ikke på plejecentret, hvis der ikke arbejdes fokuseret med det.

Vi forsøger i Mariehjemmene at få inddraget familie og pårørende samt frivillige til at få brudt denne ensomhed, som kan være lige så håbløs og uværdig som de somatiske udfordringer.

Det er ikke et arbejde, der får samme opmærksomhed af de offentlige tilsyn, der har større fokus på sundhedsfaglighed, medicinhåndtering, patientsikkerhed og medarbejdernes arbejdsmiljø. Her giver vi som selvejende leverandør mere opmærksomhed til beboerne.

Vi har fulgt med tiden
Inge og Villy fra Gilleleje mødte hinanden på Ellen Mariehjemmet i 2017, hvor de begge var flyttet ind.

De forelskede sig til en fastelavnsfest i plejehjemmets dagligstue – og blev viet i Gilleleje Kirke på Inges 100-års fødselsdag sidste år. Der er nemlig masser af liv, hvis der bliver arbejdet med at lade livet blive levet – så lang tid som muligt.

Den opmærksomme læser vil nu sikkert indvende: Siger de der Mariehjem ikke det samme, som de har gjort de sidste 60 år?

Og jo, måske er det faktisk disruptivt at stå fast på sine værdier, holdninger og tilgange, fordi de virker. Mariehjemmene har ikke stået stille, siden det første Mariehjem blev oprettet i 1958.

Vi er fulgt med tiden og samfundets skiftende, øgede krav, og vi har udviklet os med ny velfærdsteknologi, handicaptilgængelighed og meget mere kvalitet og dokumentation.

-----

Mariehjemmenes direktør, Malene Størup, har valgt give stafetten videre til områdeleder Lotte Kjærgaard Bloch i Thisted Kommune.

Forrige artikel SF: Fasthold personalet i ældre- og sundhedssektoren gennem tillid SF: Fasthold personalet i ældre- og sundhedssektoren gennem tillid Næste artikel Ældre Sagen: Socialpolitik er også ældrepolitik Ældre Sagen: Socialpolitik er også ældrepolitik
Nyt ældretopmøde i 2021

Nyt ældretopmøde i 2021

TOPMØDE: Sundheds-og Ældreministeriet bekræfter, at efterårets ældretopmøde skal følges op af nyt topmøde. Nye initiativer skal i første omgang rulles ud i de tre kommuner, som regeringen lægger op til at give fuld frihed på ældreområdet.