Leder: Værdighedsambassadører baner vej for bedre ældrevelfærd

DEBAT: Pårørende, beboere og medarbejdere vil opnå den bedst mulige ældrepleje. Vejen kan føre til konflikt mellem parterne, og derfor skal alle blive hørt, skriver plejehjemsleder i ældrestafetten.

Af Lotte Kjærgaard Bloch
Leder, Dragsbækcentret og Klitrosen, Thisted Kommune

En tom stue. En beboer, som sidder og kigger længe ud ad vinduet, eller et par pårørende, der er på besøg, uden at medarbejderne på plejehjemmet kigger ind hos beboeren.

Er de situationer tegn på, at medarbejderne er stressede, ikke er til stede, og at ressourcerne bare ikke slår til? Måske. Men det kunne også være tegn på, at en beboer er ude at opleve byen på en elcykel kørt af personalet, og at en anden beboer faktisk nyder at beskue landskabet udenfor gennem sit vindue.

Og i de tilfælde, hvor pårørende måske ikke bliver mødt af personale hvert kvarter, kan det oven i købet skyldes, at man prioriterer beboerens ret til et privatliv og derfor bevidst vil undgå at forstyrre under besøget.

Det er på grund af disse og lignende episoder, hvor de pårørendes forventninger, krav og meninger er blevet mere markante og mærkbare de sidste år, at vi i Thisted Kommune har uddannet værdighedsambassadørerne. 

Tillid mellem ansatte og pårørende
Pårørende og dermed samarbejdet er meget forskelligt på de to matrikler, som jeg er leder af, i og med at begrebet pårørende er meget bredt. På Klitrosen er den yngste beboer 41 år, og den ældste i Thisted er 99 år – dermed er nære pårørende fra under ti år og opad. Deres behov og forventninger er alene på grund af deres alder meget forskellige.

Da jeg tiltrådte jobbet, oplevede jeg ret hurtigt, at der var et ret stort behov for en indsats. Personalet mødte i stigende grad pårørende, som stiller flere spørgsmål, der ofte er velkvalificerede og velforberedte.

Det betyder, at pårørende har helt andre forventninger til både vores paratviden og serviceniveau. Jeg holdt mange samtaler med pårørende – først alene og siden med en ny teamleder.

Vi talte om, at det var lidt ligesom at slukke brande, og at der var behov for en bredere og mere gennemgribende indsats, hvilket lykkedes sidste år.

Værdighedsrejsehold kommer på besøg
Episoderne og samtalerne medførte, at jeg bad om et besøg fra værdighedsrejseholdet. Sammen med det samlede personale på begge centre arbejdede de sig gennem en række processer og fik lært en masse undervejs.

Et af de vigtigste redskaber i værktøjskassen har uden tvivl været at lære at skifte perspektiv. Det at kunne sætte sig i de pårørendes sted og fornemme stemningen, det er ikke nogen nem øvelse.

Det fordrer, at personalet er i stand til at arbejde mentaliserende og er tydelige i deres kommunikation – også med mennesker, som måske står midt i en krise.

Jeg oplevede ret hurtigt, at der skete en kæmpe udvikling, med at personalet i den grad lykkedes, og at pårørende vendte tilbage med ros og sagde, at de nu følte sig hørt, set og forstået.

Skal balancere forventninger på tre ben
På centrene gør man, hvad man kan, for at imødegå forventninger, der kommer fra de pårørende. Men nogle gange kan ønskerne være anderledes fra beboeren selv. Måske ønsker han eller hun faktisk kun ét bad om ugen, selv om de pårørende beder om fem.

Samtidig kan det politisk bestemte serviceniveau diktere noget helt andet. Når forventningsafstemningen lykkes, er det, fordi både medarbejdere og pårørende forstår hinandens forskellige perspektiver, og at beboeren samtidig er inddraget i arbejdet.

Det er lige her imellem de tre poler, at den gode kommunikation og værdierne skal i spil, så beboeren oplever selvbestemmelse i videst mulig grad, og så pårørende føler sig set, hørt og forstået. Det handler ikke om ret eller uret, men om ordentlighed og respekt.

Afstem forventninger tidligt
Et godt eksempel på forventningsafstemningen er allerede, når en ny beboer flytter ind, og når de pårørende kommer med for at se eksempelvis en lejlighed.

Allerede når de træder ind ad fordøren, begynder forventningsafstemningen i form af en indflyttersamtale. Samtalen gør det klart, hvilke muligheder personalet har. Og ud over fagpersonale er der altid en teamleder til stede.

Dette er vigtigt, for lederen skal sikre, at beboeren får den hjælp, som beboeren skal have, inden for de rammer, der nu engang er.

Jeg oplever meget sjældent, at det efterfølgende kommer til problemer, når dette afklares indledningsvis. Det er grundlæggende altid de samme mekanismer, der er i spil, når du afleverer dine kære – uanset om det er børn eller voksne – i andres varetægt.

Så er alderen sekundær, for det handler om tillid og tryghed. Det er værdier, som kun kan indfries igennem en god kommunikation.

-----

Områdeleder Lotte Kjærgaard Bloch i Thisted Kommune har valgt at give stafetten videre til Alzheimerforeningens direktør, Nis Peter Nissen.

Forrige artikel Socialdemokrat: Ældreklubber forebygger sygdom og giver livskvalitet Socialdemokrat: Ældreklubber forebygger sygdom og giver livskvalitet Næste artikel Professor: Arbejdsglæden i ældreplejen handler om mere end varme hænder Professor: Arbejdsglæden i ældreplejen handler om mere end varme hænder