Ældre Sagen: Mobile omsorgshold gør ældrevelfærden mindre maskinel

DEBAT: Ældre kan henvende sig til MOA-teamet uden at aktivere hele det kommunale system og vente på at starte en visitationsproces, skriver Ældre Sagens konsulent Per Tostenæs i ældrestafetten.

Af Per Tostenæs
Seniorkonsulent, Ældre Sagen

Den kommunale visitation til hjemmehjælp og plejebolig skranter gevaldigt. Antallet af svækkede ældre mennesker uden hjælp er steget med 50 procent på ti år, og muligheden for at få en plejebolig er blevet kraftigt forringet. Det er en uværdig udvikling for vort velfærdssamfund.

Servicelovens forudsætninger om at give hjælp til svækkede ældre – og andre udsatte grupper – er blevet tilsidesat af snævre kommunaløkonomiske hensyn, og det efterlader en stor gruppe af svækkede ældre til at klare sig selv, uden de har mulighed for det.

Der skal findes nye løsninger, og her må grundsætningen være at skabe mere tid til mennesket og mindre fokus på regnearksledelse.

Det er her, at MOA, et mobilt omsorgs- og aktiveringsteam på Mors, kommer ind i billedet. MOA fungerer sådan, at ældre eller pårørende kan henvende sig til MOA-teamet uden at skulle aktivere hele det kommunale system og vente på at starte en visitationsproces.

Tager ud til bekymrede borgere
I MOA-teamet er tre medarbejdere specifikt dedikerede til at reagere og tage ud til de borgere, der har en begyndende bekymring eller et behov for en håndsrækning. Måske trykker ensomheden, fordi man har mistet ægtefællen gennem mange år, eller måske er der tegn på begyndende demens.

Det er et umiddelbart utænkeligt scenarie i visitationssystemet at gøre noget ved en "måske". Men for at behandle borgere ens, er det vigtigt at tage højde for, at vi alle er forskellige.

Et system, som på forhånd har defineret, hvad der kan tildeles af hjælp, mangler helt evnen til at sætte sig ind i den enkeltes behov for hjælp, vedkommendes levede liv, hvad hun eller han har af drømme og ønsker for et godt liv – måske har han eller hun cyklet eller gået til dans hele livet, og det er forsvundet.

I MOA bliver der ikke på forhånd afsat tid til hjælpen til den enkelte. Tid afhænger af, hvad medarbejderen og den enkelte ældre finder ud af i fællesskab. Kort sagt bliver der brugt den tid, der er brug for.

For den traditionelle regnearksledelse kan dette virke farligt. Men i praksis bliver tiden brugt rigtigt, og hjælpen bliver vedkommende. Det sparer både tid og penge i længden – bare spørg dem på Mors.

Gavnligt samarbejde med pårørende
I MOA bruger de tid på at lære det ældre menneske at kende. Det giver mulighed for at give den hjælp og støtte, som vedkommende har brug for. Den institutionelle tilgang i visitationen med ensartede ydelser og tid er gemt væk til fordel for en lydhørhed over for den enkelte svækkede ældres behov.

De ensartede standarder og ydelseskataloger er et levn fra fortidens industrisamfund, hvor masseproduktion og samlebåndsarbejde var i højsædet. Men mellemmenneskelige relationer er hverken samlebåndsarbejde eller standarder. Når man skal hjælpe et andet menneske, må man forstå vedkommende og se på verden, som vedkommende ser den.

En model i tråd med MOA fungerer tilmed godt ved, at der er et fornuftigt og gavnligt samarbejde med pårørende, lokale og frivillige, der alle kan være med til at sikre et mere værdigt ældreliv, men som sættes ud af spil i visitationen. En vigtig del af MOA er netop at kende lokalsamfundet og vide, hvad der gives af muligheder for at støtte den enkelte.

Som velfærdssamfund skal vi hjælpe de svækkede ældre, men vi må forstå, at al hjælp må tage udgangspunkt i den enkeltes behov og må tilpasses den enkeltes livssituation. Det er både bedre for den enkelte og det billigste i længden.

-----

Ældre Sagens seniorkonsulent, Per Tostenæs, har valgt at give stafetten videre til Mariehjemmenes direktør, Malene Størup.

Forrige artikel Ældreråd: Afskaffelsen af mimrekortet rammer Københavns pensionister hårdt Ældreråd: Afskaffelsen af mimrekortet rammer Københavns pensionister hårdt Næste artikel KL: Udfordringen med flere ældre skal løftes gennem digitale løsninger KL: Udfordringen med flere ældre skal løftes gennem digitale løsninger