Opbakning til seniorpolitikker og pensionskommission: Se reaktionerne på Seniortænketankens anbefalinger

REAKTIONER: Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening og andre store aktører deler bekymringen og glæder sig over Seniortænketankens anbefalinger til bedre fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Seniortænketanken har i dag præsenteret 20 anbefalinger til, hvordan seniorer kan fastholdes i længere tid på arbejdsmarkedet.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Ejner Holst, glæder sig især over forsøget med bedre arbejdsmiljøvejledning, som Seniortænketanken anbefaler. Holst sender samtidig et opråb til arbejdsgiverne, der skal være mere villige til at ansætte seniorer. 

"Man skal jo heller ikke glemme, at arbejdsgiverne også skal tage et alvorligt kig i spejlet. De råber på arbejdskraft, men er ikke særlig villige til at ansætte seniorer. Nye tal viser, at på trods af, at seniorer søger langt mere flittigt job end de yngre, har de svært ved at komme i arbejde." 

Seniorer skal blive på arbejdsmarkedet 
Også i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) glæder man sig over tænketankens anbefalinger, der sætter spot på en udfordring, foreningen længe har været bevidst om. Nu handler det om at overbevise flere seniorer om at blive på arbejdsmarkedet. Det fortæller underdirektør i DA, Erik Simonsen.  

"Vi har længe vidst, at flere beskæftigede seniorer er af stor værdi. Vi har i mange år haft fokus på at få flere mellem 55 og 65 år til at deltage på arbejdsmarkedet. Det er i høj grad lykkes, og den aldersgruppe bliver nu længere i jobbet. Nu handler det om at overbevise dem, der har muligheden for at gå på folkepension, om at blive i jobbet lidt længere."

PFA har som den eneste kommercielle virksomhed været en del af tænketanken. Group CEO, Allan Polack, lægger vægt på overgangen fra arbejdsliv til pension, herunder fleksibel tilbagetrækning. 

"Hvis man skal fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen, er det nødvendigt at tænke mere i fleksibel tilbagetrækning, såsom delpension, i stedet for at folk går fra 37 timer til 0 timer. Det stiller krav til, at man ude på arbejdspladserne tænker i nye måder at fastholde seniorer på," siger Allan Polack. 

Begejstring over forslag til kommission 
Ifølge Allan Polack er en forudsætning for en bedre overgang mellem arbejde og pension, at man kan gennemskue pensionssystemet. PFA ønsker derfor en forenkling af pensionssystemet og glæder sig i den forbindelse over Seniortænketankens forslag om at nedsætte en kommission, der skal arbejde med netop forenkling af pensionsreglerne.

Også Ledernes direktør og medlem af tænketanken, Henrik Bach Mortensen, glæder sig over de nye anbefalinger til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Han kalder den kraftigt stigende beskæftigelse blandt seniorer i Danmark en afgørende faktor for, at Danmark har kunnet fastholde opsvinget. Det kan dog blive endnu bedre. 

"Vi kan bare kigge mod Sverige, hvor seniorernes beskæftigelse er betydeligt højere end i Danmark. Hvis danskerne arbejdede lige så længe som svenskerne, ville det svare til en øget beskæftigelse på 50.000 personer om året," siger Henrik Bach Mortensen.

Han fremhæver anbefalingen om en senior-jobbørs, hvor virksomheder kan fremlægge midlertidige eller permanente job velegnet til seniorer.

Ligesom Allan Polack fremhæver han idéen om en særlig kommission, der skal komme med forslag til at forenkle pensionssystemet. 

"Reglerne er svære at gennemskue for almindelige mennesker, og derfor vælger nogle måske at stoppe, selvom de egentlig godt kunne have lyst til at arbejde et par år mere. Derfor skal vi gøre reglerne mere enkle, så alle kan gennemskue de økonomiske fordele ved at arbejde længere."

Fra anbefalinger og hensigter til virkelighed 
I Kommunernes Landsforening (KL) forventer man, at omkring 45.000 ansatte forlader arbejdsmarkedet og går på pension i løbet af de næste fem år, heraf omkring 9.000 sosu'er. Michael Ziegler, formand for KL's løn- og personaleudvalg, kalder det en stor udfordring for kernevelfærden. Han glæder sig derfor over anbefalingen om senere tilbagetrækning.  

Han mener dog, man lokalt skal være bedre til at fastholde seniorerne, for eksempel ved i højere grad at italesætte seniorers betydning.  

"Rapporten har det rigtige fokus på behovet for kulturændring på arbejdspladserne og hos medarbejderne. Det er lokalt, der skal sættes ind. Arbejdspladser og medarbejdere er i sagens natur forskellige, så det er afgørende med en individuel tilgang," siger Ziegler. 

Også i Dansk Metal lægger man vægt på, at virksomheder indfører seniorpolitikker. Hovedkasserer i Dansk Metal og medlem af Seniortænketanken, Torben Poulsen, henviser til en undersøgelse blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter, hvor 70 procent svarer, at de ikke har en lokal seniorpolitik på deres arbejdsplads.  

"Vi ved fra undersøgelser, at lokale seniorpolitikker er blandt de mest effektive redskaber til at få flere seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet. Derfor kan det undre mig, at flere virksomheder ikke gør mere, når de nu gang på gang klager deres nød over manglen på kvalificeret arbejdskraft. Her er der tale om total ansvarsfralæggelse." 

Torben Poulsen er derfor overordnet tilfreds med anbefalingerne, men understreger, at det handler om at gøre dem til virkelighed.  

"Hensigterne er gode. Men en ting er naturligvis anbefalinger, noget andet er, om de faktisk bliver til virkelighed. Her ligger der fortsat en masse arbejde, og vi vil i hvert fald holde skarpt øje med udviklingen." 

Forrige artikel Seniortænketankens anbefalinger: Sådan får vi flere ældre til at udsætte pensionen Seniortænketankens anbefalinger: Sådan får vi flere ældre til at udsætte pensionen Næste artikel Seniortænketank giver bolden op til politikere, overenskomstparter og pensionsselskaber Seniortænketank giver bolden op til politikere, overenskomstparter og pensionsselskaber
Regeringen udpeger medlemmer af pensionskommission

Regeringen udpeger medlemmer af pensionskommission

KLOGE HOVEDER: En tidligere overvismand, to pensionsdirektører og direktøren for en tænketank skal med Jørn Neergaard Larsen for bordenden finde ud af, om det kan lade sig gøre at standse pensionsalderen ved 70 år.