PFA til FOA: Offentlige leverandører har ikke patent på at løfte velfærden

DEBAT: Private aktører skal være et supplement til de offentlige velfærdstilbud, og det er i strid med dansk velfærdshistorie, når FOA påstår, at private ikke bør bidrage til at løse opgaverne, skriver Jesper Brask Fischer.

Af Jesper Brask Fischer
Programchef for Offentlig Privat Samspil, PFA

Altinget bringer 17. november et indlæg af FOA's næstformand, Thomas Enghausen, hvori der rettes kritik af de mange velfærdsleverandører, der ikke er ansat i den offentlige sektor.

Tilgangen er grundlæggende, at velfærdsleverancer udelukkende bør være et anliggende for det offentlige. Dette er i mine øjne en ret vidtgående position at indtage med tanke på det velfærdssamfund, vi gennem generationer har opbygget.

Tværtimod tror jeg, at der er en betydelig samfundsinteresse i at styrke det offentlig-private samspil på velfærdsområderne.

PFA's nylige investering i friplejehjem fremdrages af Thomas Enghausen som et eksempel på, hvordan kortsigtede profitjægere er med til at udnytte vores fælles velfærd.

Eller som Enghausen skriver: "Kapitalfonde har det med at investere i noget, der giver et afkast til aktionærerne, og sjældent kun af et godt hjerte. Det samme gælder pensionsselskaber."

Her er det vigtigt at rydde eventuelle misforståelser af vejen.

Vi er stolte og løfter vores ansvar
For det første har PFA i årtier været en stærk medspiller på velfærdsområdet. Mest markant med indførelsen af arbejdsmarkedspensionerne i 1980'erne, hvor vi sammen med resten af den danske pensionssektor i dag leverer et helt uomgængeligt supplement til folkepensionen. Det måske stærkeste offentlig-private samarbejde, man kan forestille sig.

Siden har vi investeret i bekæmpelse af stress, holdt hånden under tusindvis af danskere på arbejdsmarkedet via arbejdsskadeforsikringer, investeret i offentligt finansierede havvindmølleparker og senest altså forpligtet os sammen med OK-Fonden til at bygge ti nye friplejehjem.

Det er en investering, vi er stolte af. Og en investering, som i den grad skyldes, at vi er vores samfundsansvar bevidst, og at vi har vores blik rettet mod, at gode afkast, nye tilbud til vores kunder og øget velfærd kan gå hånd i hånd. Hvad også er væsentligt at få med er, at PFA som kundeejet selskab sender overskuddet tilbage til pensionskunderne.

Relevant diskussion om profit
Grundlæggende vil vi gerne være et supplement til de offentlige velfærdstilbud, og vi ser det som en markant styrke, at alle gode og erfarne kræfter byder ind med løsninger og dermed er med til at løfte den samlede velfærd.

Og nu tilbage til idéen om, at velfærd udelukkende skal være et offentligt anliggende.

Selvom det bestemt er relevant at diskutere, hvordan og hvor meget profit private tjener, synes jeg, at det er i strid med både dansk velfærdshistorie og et bredt funderet værdigrundlag, hvis man måtte mene, at private eller selvejende aktører ikke må eller bør bidrage med at løfte velfærdsopgaver.

I Danmark har vi et mangeårigt princip om offentlig-privat samspil. Tænk bare på de mange private leverandører, der findes på socialområdet.

Og det er netop den tradition, vi bør bygge videre på og finde nye veje til at løfte velfærden på tværs af sektorer. Det er uomgængeligt, at den offentlige velfærd står overfor en voldsom stor udfordring i forhold til at kunne efterkomme de behov og den efterspørgsel, borgerne har.

Forrige artikel Professor: Frikommunerne skal udnytte muligheden til at tænke vildt Professor: Frikommunerne skal udnytte muligheden til at tænke vildt Næste artikel Ældre Sagen: Frikommuneforsøget skal give ældresektoren fornuften tilbage Ældre Sagen: Frikommuneforsøget skal give ældresektoren fornuften tilbage
Nye tal: Kommuner afsætter flere penge til udsatte og ældre

Nye tal: Kommuner afsætter flere penge til udsatte og ældre

BUDGET: Kommunerne løfter budgetterne til udsatte børn og voksne med handicap. Men også de ældre er blevet prioriteret lokalt, viser gennemgang af budgettal. Oven i det kommer penge fra Folketinget til daginstitutioner og ældrepleje.