Vismænd i ny rapport: Ældrebyrden er overvurderet

ØKONOMI: Sundhedsudgifterne til det stigende antal ældre bliver mindre end antaget, vurderer de økonomiske vismænd i ny rapport, hvor de bruger andre beregninger end Finansministeriet. Regionerne er skeptiske.

Det var noget af en sundhedspolitisk bombe, de økonomiske vismænd havde med, da de tirsdag fremlagde deres nye analyse af den langsigtede finanspolitiske holdbarhed.

Rapportens fremskrivning af de sundhedsudgifter, der knytter sig til et stigende antal ældre, er nemlig langt mere optimistisk end hidtidige fremskrivninger.

Med andre ord vurderer vismændene, at udgifterne til et stigende antal ældres behandling og pleje bliver mindre end antaget af dem selv – og mindre end Finansministeriet regner med.

Login