3F: Husk virkeligheden i aftalen om arbejdsmiljø

DEBAT: Det må ikke gå op i spin, taktik og studehandler, når der skal forhandles om arbejdsmiljøindsatsen, for det handler om kernen i vores samfund, skriver Ulla Sørensen.

Af Ulla Sørensen
Arbejdsmiljøpolitisk ansvarlig, 3F

3F har en appel til regeringen og til arbejdsmiljøforligskredsen: Når I om kort tid sidder rundt om forhandlingsbordet og skal udstikke kursen for arbejdsmiljøindsatsen i Danmark, så husk på virkeligheden.

Husk at tænke på alle de danskere, der hver dag går på arbejde. Tænk på brolæggeren, der hver dag ligger på knæ og lægger sten, så I kan gå fint, når I skal ind på Christiansborg.

Tænk på byggefolkene, der hver dag arbejder fysisk hårdt, blandt andet for at terrorsikre Christiansborg. De og mange andre er kernen i det danske samfund. De får hjulene til at dreje rundt i Danmark.

Det betaler sig
Troels Lund Poulsen skriver selv i kommissoriet for ekspertudvalget om arbejdsmiljøindsatsen, at dårligt arbejdsmiljø årligt koster det danske samfund 80 milliarder kroner.

Der er derfor et stort samfundsøkonomisk potentiale i at sikre et sundt arbejdsmiljø og en hensigtsmæssig arbejdsmiljøindsats.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har beregnet, at et forbedret arbejdsmiljø kan reducere det daglige sygefravær med en tredjedel og således bidrage til at øge arbejdsudbuddet med op mod 50.000 personer.

Ekspertudvalget om arbejdsmiljøindsatsen har netop afleveret sine anbefalinger til regeringen, og der er lagt op til en politisk drøftelse af anbefalingerne i arbejdsmiljøforligskredsen for at få en politisk aftale.

Det er derfor nu, at linjerne for arbejdsmiljøindsatsen tegnes for de kommende år.

Opskriften på det gode arbejdsmiljø
I 3F mener vi, at der skal mere til for for alvor at forbedre arbejdsmiljø på landets arbejdspladser end de 18 anbefalinger, som ekspertudvalget er kommet med.

En solid lovgivning og et effektivt tilsyn, et godt samarbejde på arbejdspladsen med stor grad af inddragelse af de ansatte og let adgang til kompetent ekstern rådgivning er 3F’s opskrift på at få et godt arbejdsmiljø.

Og opskriften kræver, at der handles politisk. De 18 anbefalinger fra ekspertudvalget er et godt stykke på vejen, men de skal suppleres med tre vigtige ting:

1. Rådgivning om forebyggelse og fastholdelse – et tilbud, der er svært at sige nej til
Det høje niveau af arbejdsulykker, mistrivsel og den fortsatte, betydelige fysiske og psykiske nedslidning vidner om, at arbejdspladser slet ikke er gode nok til selv at indhente den nødvendige viden om fastholdelse og forebyggelse eller ikke formår at omsætte viden til praktisk holdbare løsninger.

Derfor bakker 3F op om, at vi skal styrke rådgivningen om arbejdsmiljø ved at etablere en pulje på 100 millioner kroner for at støtte de små virksomheder, der har brug for ekstern arbejdsmiljørådgivning.

2. Arbejdspladsens egen indsats skal styrkes
Den enkelte arbejdsplads er vigtig for at styrke arbejdsmiljøet.

3F ønsker derfor, at samarbejdet på arbejdspladsen styrkes, og de supplerende uddannelser skal være obligatoriske, så vi får styrket kompetencerne i arbejdsmiljøorganisationen.

En af anbefalingerne fra ekspertudvalget er at nedsætte et udvalg, der skal kigge på arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen.

I 3F mener vi, at det er for tyndt at skyde et så centralt emne til hjørne i et udvalg. 3F ser gerne, at der tegnes nogle skarpe linjer for udvalgets arbejde, når anbefalingerne skal drøftes politisk den næste tid.

3. Arbejdstilsynet flytter arbejdsmiljø
Desværre overholdes lovgivningen om arbejdsmiljø ikke på alle arbejdspladser.

Der er et stort forebyggelsespotentiale i at have et stærkt arbejdstilsyn. Troels Lund Poulsen taler om, at vi skal have bedre tilsyn for de samme penge.

Men vi er stærkt bekymrede for, om det i virkeligheden er et skalkeskjul for at give færre midler til Arbejdstilsynet.

3F mener, at der skal skabes stabilitet om Arbejdstilsynet, så Arbejdstilsynet får en reel mulighed for at føre tilsyn på de mange arbejdspladser, hvor der er risiko for at komme til skade.

3F bakker op om forslaget om ekstra 100 millioner kroner årligt til kontrol af arbejdsmiljøet.

Husk kernen i vores samfund
3F opfordrer derfor regeringen og arbejdsmiljøforligskredsen til at huske virkeligheden, når I skal til at forhandle. Det kan så nemt gå op i spin, taktik og studehandler.

Men husk på rengøringsassistenten, der gør rent efter jer om natten. Husk taxachaufføren, der holder udenfor og venter, når I kommer fra møde. Husk kernen i vores samfund.

Forrige artikel Dansk Erhverv til Enhedslisten: Forhold dig til de faktiske forhold Dansk Erhverv til Enhedslisten: Forhold dig til de faktiske forhold Næste artikel Krifa: Danmark har brug for et uddannelsesløft – ikke et loft Krifa: Danmark har brug for et uddannelsesløft – ikke et loft