3F til Dansk Byggeri: Nej, vi skyder ikke på vores udenlandske kolleger

REPLIK: Modsat hvad Dansk Byggeri skriver, så kritiserer vi ikke de udenlandske medarbejdere, men derimod behandlingen af dem, skriver Kim Lind Hansen.

Af Kim Lind Larsen
Formand for 3F Byggegruppen

Lars Storr-Hansen fra Dansk Byggeri har åbenbart læst vores indlæg om social dumping i sidste uge uden at tage læsebrillen ordentligt på.

Vi har aldrig (og kommer heller aldrig til) skudt på udenlandske medarbejdere som dem, der underminerer den danske model.

Vi kritiserer den måde, vores udenlandske kolleger bliver behandlet på. Social dumping er jo sjældent den ansattes skyld - det er de skruppelløse arbejdsgivere, vi er ude efter.

Vi anerkender, at langt de fleste af Dansk Byggeris medlemmer opfører sig fornuftigt, men udfordring er stor med de virksomheder, der står udenfor.

Ligesom vi desværre også oplever alvorlige brud på reglerne fra medlemmer af Dansk Byggeri. Vi oplever mange sager, hvor lønsedler bliver forfalsket. Hvor der betales for færre timer, end der arbejdes. Hvor de ansatte ikke får de overenskomstmæssige tillæg og så videre.

Manglende rettigheder
I stor stil oplever vi, at udenlandske medarbejdere ikke har de rettigheder i henhold til overenskomsten, som danske medarbejdere har.

De har ikke ret til at forhandle deres arbejdstid; de arbejder per diktat.

De har ikke ret til at forhandle deres løn, som minimallønsoverenskomsterne foreskriver. De får besked på at tage minimallønnen eller tage hjem.

For dem, er der ikke noget, der hedder akkorderet. De kan arbejde de timer, som arbejdsgiveren forlanger til minimallønnen – eller tage hjem. Så der er store udfordringer med den frie bevægelighed.

Dansk Byggeri er blind for udfordringerne
Og det er derfor dybt bekymrende, når Dansk Byggeris administrerende direktør tilsyneladende slet ikke kan se de udfordringer.

Man fristes til at tænke, at han måske er for langt væk fra virkeligheden.

I 3F lægger vi op til at finde løsninger på de problemer, som den frie bevægelighed skaber. Det havde været nemmere, hvis vi var på samme side i bogen som arbejdsgiverne.

For det er fælles udfordringer.

Og når de mod al fornuft lukker øjnene og ikke vil deltage i at skabe løsninger, så opnår man, at modstanden mod EU vokser.

Man kan sætte mange finurlige regnestykker og opsætte mange indviklede parametre, men for os at se, er det vigtigste regnestykke, om sammenhængskraften og rimeligheden i vores model opretholdes. Hvis vi sætter det over styr, så vil det ikke bare være et nederlag for os i branchen, men også for hele samfundet.

Lad os modstå udfordringerne sammen
Så kære Dansk Byggeri: Det er ikke os, der fordrejer debatten om social dumping.

Åbn øjnene, og hjælp os med i fællesskab at få løst de store udfordringer, vi oplever på mange danske byggepladser.

Vi er stolte af vores fag og branche, men hvis vi ikke sammen forsvarer vores system og sørger for, at det kan opretholdes, så vil det ikke være muligt at tiltrække alle de unge til branchen, som vi i fællesskab synes, vi burde.

Et velfungerende arbejdsmarked, også indenfor byggebranchen, er det bedste argument for at vælge os til – en branche med store problemer med social dumping gør det ikke attraktivt at vælge os.

Så kom ind i kampen, og stå vagt om vores fælles overenskomster og værdier, så kan vi modstå mange udfordringer og tiltrække de unge igen.

Forrige artikel Dansk Byggeri til 3F: Drop nedsættende tale om alt, der kommer syd for grænsen Dansk Byggeri til 3F: Drop nedsættende tale om alt, der kommer syd for grænsen Næste artikel HK/Privat: Lønmodtagerne sikres af den danske model – ikke politikerne HK/Privat: Lønmodtagerne sikres af den danske model – ikke politikerne