Dansk Byggeri til 3F: Drop nedsættende tale om alt, der kommer syd for grænsen

DEBAT: Det er temmelig bekymrende, at 3F hiver de kritiske vendinger frem, næsten hver gang de omtaler udlændinge. Udenlandske medarbejdere er med til at finansiere 3F’ernes hospitalsophold og folkepension, skriver Lars Storr-Hansen.

Af Lars Storr-Hansen
Administrerende direktør i Dansk Byggeri

Udenlandske medarbejdere underminerer ikke den danske model – tværtimod. I dag er cirka ni procent af de fuldtidsbeskæftigede i bygge- og anlægsbranchen udlændinge, primært fra de øvrige EU-lande.

Disse medarbejdere er forudsætningen for, at mange helt almindelige borgere får repareret deres huse, skiftet toiletter, eller at der bliver anlagt et nyt stykke vej, for blot at nævne et par eksempler. Uden de udenlandske kolleger ville disse opgaver ikke blive løst, der ville blive færre skatteindtægter til det offentlige og mindre velfærd til 3F’s medlemmer.

3F's kritiske vendinger
Det er sørgeligt og temmelig bekymrende, at 3F hiver de kritiske vendinger frem, stort set hver gang de omtaler udlændinge, senest i et indlæg her på Altinget. De taler om social dumping og snyd.

Og når 3F omtaler EU og det indre marked, så er det ofte som noget, der udelukkende udfordrer Danmark.

På den måde opnår de én ting, nemlig at modstanden mod EU og de udlændinge, erhvervslivet er så afhængige af, stiger. Og hvem har fordel af det?

Analyse på analyse viser, at Danmark har stor glæde af de udenlandske medarbejdere.

Senest har en analyse fra Tænketanken Kraka vist, at statskassen i gennemsnit tjener cirka 80.000 kroner om året per udenlandsk medarbejder alene i byggeriet. 

Vores virksomheder kan ikke undvære dem, og lad mig minde om, at de er med til at finansiere blandt andet 3F’ernes uddannelse, hospitalsophold og folkepension.

Stop med at fordreje debatten
Men er der da slet ikke nogen udfordringer med de udenlandske medarbejdere? Ikke hvis de arbejder på overenskomstlignende vilkår, og det gør de fleste heldigvis. Er der da slet ikke nogen sager med dem?

Jo, men langt de fleste løses i vores fagretlige system, som er en væsentlig del af den danske model, og som sikrer, at overenskomsterne overholdes.

Det anerkender vi i Dansk Byggeri, og det bør man også gøre i 3F i stedet for at bruge enhver lejlighed til at fordreje debatten og tale nedsættende om alt, der kommer syd for grænsen.

Så derfor: kære 3F – ja, vi skal nok klare ærterne selv. Og vi render ikke til politikerne og beder dem om at give os alt det, vi ikke fik i den seneste overenskomstforhandling. Det skal vi begge holde os for gode til, for det svækker den danske model.

Rank ryggen, og vær stolte af det, vi har opnået sammen. Fortæl også de positive historier, så vil det samtidig blive lettere at tiltrække de unge til vores branche.

Forrige artikel S: Løkkes mindsteløn er den direkte vej til at afvikle den danske model S: Løkkes mindsteløn er den direkte vej til at afvikle den danske model Næste artikel 3F til Dansk Byggeri: Nej, vi skyder ikke på vores udenlandske kolleger 3F til Dansk Byggeri: Nej, vi skyder ikke på vores udenlandske kolleger