3F til Dansk Byggeri: Klausuler udhuler ikke den danske model – det redder den

DEBAT: Modsat Dansk Byggeri mener 3F, at klausuler og kædeansvar i kommuner og regioner er nødvendige for at sikre den danske model. Det skriver Kim Lind Larsen, gruppeformand i 3F Byggegruppen.

Af Kim Lind Larsen
Gruppeformand i 3F Byggegruppen

”Vi skal nok selv klare ærterne.” Sådan lød et centralt budskab i administrerende direktør fra Dansk Byggeri Lars Storr-Hansens debatindlæg her på Altinget i sidste uge. Lars Storr-Hansen gav i indlægget udtryk for en fast overbevisning om, at arbejdsmarkedets parter fint kan passe på den danske model – sammen.

I 3F Byggegruppen har vi med interesse og stor tilfredshed noteret os, at Lars Storr-Hansen på den måde forsvarer og vil beskytte den danske model, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der bestemmer, hvordan vi skal indrette løn- og arbejdsforhold.

Det er vi meget enige i! Vi er også meget tilfredse med, at Lars Storr-Hansen giver udtryk for, at Dansk Byggeri kan se, at arbejdsmarkedet ændrer sig hastigt med globaliseringen for tiden.

Klausuler sikrer den danske model
Når vi skal bibeholde den danske arbejdsmarkedsmodel, kræver det, at vi sørger for, at det ikke bliver udefrakommende kræfter, der ændrer den ligeværdighed, som er grundlaget for, at modellen fungerer.

Så når vi oplever et stigende antal danske og udenlandske virksomheder, der bruger udenlandsk arbejdskraft til at underminere det gode danske arbejdsmarked, og dermed truer de danske overenskomster, så kræver det ændrede forhold, der kan matche udfordringen.

En af løsningsmodellerne er den måde, som kommuner og regioner har reageret på ved at indføre klausuler og kædeansvar. Det hilser vi velkomment i Byggegruppen. Det viser, at der også er politisk vilje til at bakke op om de overenskomster, som parterne i fællesskab er blevet enige om.

Det har vist sig, at det også er nødvendigt at kontrollere, at klausulerne bliver overholdt, og det er flere af kommunerne heldigvis også begyndt på. Erfaringerne fra Københavns kontrolinstans viser med al ønskelig tydelighed, at det er nødvendigt.

Det er ikke – som Lars Storr-Hansen og Dansk Byggeri påstår – en utidig indblanding i det vigtige samarbejde mellem parterne. Klausulerne er en fremtidssikring af fair og ordentlige vilkår på danske arbejdspladser!

Den frie bevægelighed skal reguleres
Vi tror også, at det bliver nødvendigt at forholde os mere aktivt til den frie bevægelighed inden for EU's grænser. Det er jo den frie bevægelighed, der giver den danske model udfordringer.

I Bygge-, Anlægs- og Trækartellet vil vi gerne beholde den frie bevægelighed i EU, men det er tydeligt for alle, at det er nødvendigt at regulere den måde, det foregår på. Derfor har vi i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet formuleret nogle klare anbefalinger og forslag til det, vi vil have vores politikere til at forholde sig til, både til det snarligt kommende folketingsvalg og til det parlamentsvalg til EU, som finder sted 26. maj.

Som Lars Storr-Hansen skriver, så forandrer arbejdsmarkedet sig hastigt i disse år, og det kræver, at vi styrker den danske model, så den kan fungere – også selvom rammerne ændrer sig. Vi håber, at Dansk Byggeri vil være med til at lave holdbare ændringer sammen med os, så vi ikke spiller hasard med den opbakning til modellen, der er så afgørende.

Forrige artikel Lizette Risgaard: Løkkes pensionsplan ligner en fastfood-model Lizette Risgaard: Løkkes pensionsplan ligner en fastfood-model Næste artikel KU og Dansk Metal Ungdom: 1. maj skal være en fest for hele folket KU og Dansk Metal Ungdom: 1. maj skal være en fest for hele folket