Neergaard: ATP-analyse styrer udflytning af Arbejdsskadestyrelsen

Jørn Neergaard Larsen (V) under samråd 10. februar vedrørende udflytning af Arbejdsskadestyrelsen. 

SAMRÅD: ATP-analyse af fordele og omkostninger ved udflytning af Arbejdsskadestyrelsen danner rammen for den kommende proces, lød det fra beskæftigelsesministeren under samråd. Det er ATP selv, der overtager opgaverne fra styrelsen. Se video fra samrådet her.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) var onsdag kaldt i samråd om lange sagsbehandlingstider i Arbejdsskadestyrelsen. Hovedparten af samrådet kom dog til at dreje sig om fremtiden, hvor Arbejdsskadestyrelsens opgaver efter planen overføres til ATP og i den forbindelse udflyttes.

Læs mere om samrådet her

Den proces løftede ministeren lidt af sløret for. Således vil ATP selv lave en grundig analyse af området, før der træffes beslutninger, og ministeren har fuld tillid til ATP’s evne til at løfte opgaven.

Tillid til ATP-analyse 
Ministeren begrundede blandt andet de meget lange sagsbehandlingstider på området med en ændret lovgivning, stor personaleudskiftning og tabet af mange erfarne sagsbehandlere. Dette ledte Enhedslistens Christian Juhl til at spørge, om man ikke kan forvente yderligere problemer af den karakter når ATP overtager opgaverne.

”Der kommer ikke til at ske nogen udflytninger, før de er meget nøje gennemanalyseret af ATP og bedømt til at være ordentlige,” lød det fra beskæftigelsesministeren, som forsatte: 

”Det er ATP god til. Jeg har oplevet det, imens jeg var en del af ATP’s ledelse. De er flyttet til Frederikshavn, Holstebro, Hillerød og Vordingborg og så videre. Alle steder med positive effekter; lavere sygefravær, højere produktivitet, lavere omkostninger og stor sikkerhed i sagsbehandlingen. Så det har jeg fuld tillid til.”

Sagsbehandlingsfabrik evner ikke analyse
Christian Juhl var dog ikke overbevist om, at ATP er de rigtige til at løfte opgaven, og mente, at den komplekse sagsbehandling, som foregår i Arbejdsskadestyrelsen blandt andet talte imod. Han stillede sig samtidig uforstående over for, at det netop er ATP og ikke styrelsen selv, der skal foretage analysen. 

”Arbejdsskadestyrelsen er jo en sagsbehandlingsfabrik, og det, vi skal have lavet, er nogen meget tilbundsgående procesudviklinger og nogen meget, meget omfattende IT-investeringer, som skal være kombineret med den her beslutningstagning om det fremtidige arbejdsskadesystem."  

Ministeren understregede, at det politiske niveau bliver i Folketinget, og at Arbejdsskadestyrelsens ledelse vil blive inddraget i processen.

Forrige artikel Efter sag om superstudent: Folketinget vil lempe reglerne Efter sag om superstudent: Folketinget vil lempe reglerne Næste artikel DF vil have uvildig undersøgelse af Ankestyrelsen efter sygedagpenge-sag DF vil have uvildig undersøgelse af Ankestyrelsen efter sygedagpenge-sag