DEA: SMV'er skal klædes bedre på til at se værdien i nyuddannede akademikere

DEBAT: Det kræver en særlig indsats at hjælpe coronagenerationen godt ind på arbejdsmarkedet. SMV'er spiller en væsentlig rolle, skriver Mads Fjord Jørgensen og Lukas Hidan fra Tænketanken DEA.

Af Mads Fjord Jørgensen og Lukas Hidan
Pprogramleder og økonom, Tænketanken DEA

Coronakrisen har medført ekstra politisk fokus på at sænke ledigheden blandt nyuddannede med en videregående uddannelse.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) offentliggjorde i begyndelsen af oktober et nyetableret partnerskab, der skal bane vejen for, at flere dimittender kommer i arbejde.

Et par uger senere præsenterede finansminister Nicolai Wammen (S) en kommission, der skal bidrage til at understøtte, at flere dimittender med en videregående uddannelse opnår de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Få dage efter argumenterede fire politikere fra landets største byer sammen med formanden for Akademikerne for nødvendigheden af at hjælpe, hvad de kalder "coronagenerationen" af nyuddannede akademikere til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Et af deres forslag handler om at skabe bedre muligheder for, at SMV'erne, altså de små- og mellemstore virksomheder, kan benytte sig af akademisk arbejdskraft.

Akademikere skaber vækst
I Tænketanken DEA er vi enige i, at det kræver en særlig indsats at hjælpe coronagenerationen godt ind på arbejdsmarkedet. Vi er også enige i, at SMV'erne har en væsentlig rolle at spille.

For det første, fordi mere end dobbelt så mange tager en lang videregående uddannelse i dag sammenlignet med for ti til 15 år siden. De dimitterer til et arbejdsmarked med en overvægt af SMV'ere, således knap 85.000, hvoraf godt 55.000 virksomheder ikke har akademikere ansat i dag.

For det andet bidrager akademikerne positivt i SMV'erne. Tidligere analyser viser, at ansættelsen af en akademiker kan være løftestang for vækst.

Tænketanken DEA påviser i en nylig analyse, der undersøger virksomhedernes erfaringer med at ansætte den første akademiker, at mange SMV'er fortsætter som akademiske arbejdspladser, efter at den første akademiker er blevet ansat. Samtidig vurderer virksomhedslederne, at akademikerne leverer en stor værdi.

Manglende erfaring spænder ben
Men en succesfuld dimittendindsats kræver mere end at hjælpe SMV'erne og de nyuddannede fra coronagenerationen med at finde hinanden. Analysen fra DEA kaster lys på væsentlige elementer, som indsatsen må tage højde for.

Det fremgår blandt andet, at nyuddannede akademikere ifølge virksomhedslederne bidrager med mindre værdi end de mere erfarne. Det er ikke overraskende.

Heri ligger dog, at det for virksomheder, der ikke har erfaring med at have akademikere ansat, kan være vanskeligt umiddelbart at se, hvordan man kan bruge en medarbejder, der kommer frisk fra fad med en lang videregående uddannelse, men til gengæld ingen eller meget begrænset erhvervserfaring.

Akademikere er ledere og eksperter
På baggrund af analysen er der imidlertid to typer virksomheder, hvor lederne vurderer, at akademikere skaber særlig værdi uanset deres erfaringsgrundlag.

I den første type virksomhed ligner akademikerens arbejdsopgaver i højere grad de øvrige medarbejderes, og mange af kollegerne har også en videregående uddannelse. Det gælder eksempelvis virksomheder inden for undervisning og videnservice.

Akademikeren skal i mindre grad levere på et strategisk eller ledelsesmæssigt niveau og i højere grad bidrage med særlig ekspertise eller et nyt blik på de arbejdsopgaver, som de øvrige medarbejdere med uddannelser fra erhvervsakademier, professionshøjskoler eller andre videregående uddannelsesinstitutioner også sidder med. I denne type virksomheder ligger vidensmiljøet ikke langt fra, hvad den nyuddannede kender fra universitetet.

I den anden type virksomhed adskiller akademikerens arbejdsopgaver sig væsentligt fra de øvrige medarbejderes. Det gælder typisk virksomheder i industrien, hvor relativt få af medarbejderne har en videregående uddannelse.

Akademikerens arbejdsopgaver er derfor ofte relateret til nye tiltag i virksomheden, der enten skal understøtte forretningsudvikling eller bidrage med ledelsesinformation. Akademikeren er i denne type virksomhed ofte i en lederfunktion.

SMV'er skal have blik for værdien
Mens der i den første type virksomhed vil være større viden om og realistiske forventninger til, hvad den nyuddannede akademiker kan tilføre, vil der i den anden type være behov for initiativer, der kan afstemme virksomhedernes forventninger og behov samt medarbejdernes kompetencer.

Initiativerne skal på den ene side rette sig mod SMV'ere uden akademikere i forvejen og sikre, at de får et tydeligere blik for, hvordan akademikere kan skabe værdi, samt hvordan de som arbejdsplads kan understøtte dette. Det kunne være i kraft af eksempelvis mentorer eller et vejledende organ.

På den anden side skal initiativerne rette sig mod uddannelserne, der på deres side kan forberede de kommende dimittender på, hvordan de med deres faglighed kan understøtte det, som erhvervslivet, herunder SMV'erne, efterspørger. For eksempel gennem tilvalgsmoduler.

I en kommende dimittendindsats er disse indsigter væsentlige at have med sig. Det er ikke nok, at SMV'ere og dimittender finder hinanden.

Begge parter skal klædes på med viden om, hvad der skal til for at opnå den forretningsudvikling og vækst, som der er potentiale for.

I Tænketanken DEA ser vi frem til at bidrage med vores viden om, hvordan en kommende dimittendindsats på bedste vis kan understøtte ambitionen om, at færre skal starte arbejdslivet i arbejdsløshed, og komme både SMV'er, nyuddannede akademikere og samfundet til gavn.

Forrige artikel FH til Radikale: Jeres pensionsforslag forgylder de rige og veluddannede FH til Radikale: Jeres pensionsforslag forgylder de rige og veluddannede Næste artikel HK Kommunal: Besparelser på jobcentre  vil sænke kvaliteten for borgerne HK Kommunal: Besparelser på jobcentre vil sænke kvaliteten for borgerne