FOA enige med erhvervslivet: Virksomheder gør det beskidte arbejde

UDLICITERING: Private virksomheder sættes til at gøre det upopulære arbejde med at sikre offentlige besparelser, lyder det samstemmende fra FOA, DI og Dansk Erhverv.

Det er ikke ofte, at FOAs formand Dennis Kristensen får opbakning til sine synspunkter fra centrale private arbejdsgiverorganisationer.

Slet ikke når det handler om konkurrenceudsættelse i det offentlige. Men en ting kan der opnås enighed på tværs af denne faglige offentlig-private skillelinje.

Virksomheder står ofte tilbage som syndebukke, når den offentlige sektor forsøger at opnå besparelser gennem konkurrenceudsættelse og udlicitering.

Login