FSD: Jobcentrene er langt bedre end deres rygte

DEBAT: Borgerne belønner jobcentrene med positive tilfredshedsbesvarelser i undersøgelser, og virksomhederne giver udtryk for tilfredshed, skriver FSD-formand Helle Linnet.

Af Helle Linnet
Formand for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD) og direktør i Vordingborg Kommune

I mange forskellige sammenhænge hører vi jævnligt kritik af og mistillid til jobcentrene fra folketingspolitikere og arbejdsmarkedets parter – senest mener nogle, at vi ikke vil være i stand til at løfte opgaven med seniorpension.

Det vil jeg godt udfordre. Det kommunale beskæftigelsesområde har siden kommunalreformen i 2007 implementeret et væld af reformer og regelændringer.

Det har blandt andet givet sig udtryk i kortere dagpengeperiode, kortere sygedagpengeperiode, i forsørgelsesberegninger frem og tilbage, proceskrav om samtaleintervaller, ændret pensionstilkendelsesgrundlag, forskellige beskæftigelsesvinkler og incitamenter, ofte med udgangspunkt i forskellige refusioner. 

Og meget, meget mere. 

Ikke alt er perfekt, men meget er godt
Den kommunale administration har stille og roligt forsøgt hurtigt og fleksibelt at tilpasse sig lovgivernes ønsker og krav. 

Samtidig – næsten på trods heraf – er det lykkedes på fornem vis at fastholde vores hovedformål: at få folk i arbejde.

Ja, vi har i de senere år haft medvind på grund af den generelle vækst, men vi har udnyttet muligheden og fået en del af dem, der i årevis har været på sidelinjen, i gang, så de også er blevet en del af arbejdsfællesskabet. 

Jobcentrene har tilmed haft den store glæde, at borgerne, som har deres gang i jobcentrene, honorerer os med overbevisende positive tilfredshedsbesvarelser i undersøgelser, suppleret af, at senest har også virksomhederne giver udtryk for udtalt tilfredshed. 

Selvfølgelig er alt ikke helt perfekt, men rigtig meget er godt.

Vi arbejder hele tiden for at blive bedre, så indsatsen passer til den tid, som vi agerer i, og det samfund, som vi er en del af. 

Sørger for at få borgerne i arbejde
Jobcentrene arbejder målrettet for at blive bedre til at understøtte den enkelte, også når det kræver en bred og tværgående indsats.

Vi udnytter sundhedstilbud, rusmiddelstilbud og psykiatriske støtteforanstaltninger, og vi kender af samme grund langt de fleste af vores borgere virkelig godt. 

Det kan derfor undre – med vores kendskab til borgerne, borgernes tilfredshed og vores årelange erfaring med at løse denne myndighedsopgave in mente – at der stadig er mistillid til, om vi kan løfte opgaven med at bevilge seniorpension. 

Det er ikke i orden.

For fakta er, at der i dag er færre borgere på offentlig forsørgelse end nogensinde før – selvom konkurrencen med de udenlandske medarbejdere er hårdere end nogensinde før.

Det udfordrer opgaven med at overbevise virksomhederne om, at de også skal rumme og optræne de ledige med andre udfordringer end bare ledighed.

Forskellige indsatser i storbyer og landkommuner
Vi bliver bebrejdet, at vi som kommune er forskellige og derfor agerer forskelligt. Jeg erkender, at forskelligheden kan være uhensigtsmæssig i nogle tilfælde.

Men ofte skyldes den, at vi lokalt har meget forskellige problemstillinger.

Når en storby som et af sine helt store problemer har 5.000 unge ledige akademikere, kræver det en helt anden indsats, end når en landkommunes primære problem er ledige uden uddannelse.

Kommunerne har i årevis administreret pensionsafgørelser til de flestes overvejende tilfredshed på trods af meget skiftende politiske prioriteringer og signaler.

Så hvad der lige gør, at nogle nu mener, at vi ikke kan løfte opgaven med at bevilge seniorpension – ovenikøbet med den begrundelse, at vi ikke er dygtige nok, har jeg svært ved at forstå.

Tilliden sættes på prøve
Det er vigtigt at modtage kritik konstruktivt, men at der kontinuerligt stilles spørgsmål ved vores virke er ikke i orden.

Det gør, at tilliden, som netop er så vigtig, når vi står over for vores borgere, bliver sat på en urimelig prøve. 

Kig på tallene for, hvor mange ledige, der er kommet i job. Kig på vores brugertilfredshedsundersøgelser.

Vær opmærksom på de utallige lovændringer, der er sat i værk, uden at cirkulærer og vejledninger er færdigbeskrevet.

Det kunne måske betyde, at vores både kompetente og loyale medarbejdere i jobcentrene fik den ros, som de fortjener.  

Forrige artikel FA: Ny kurs for bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø skal ikke være ensrettet FA: Ny kurs for bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø skal ikke være ensrettet Næste artikel HK: Arbejdsmiljø og medarbejderdata skal sikres i den digitale omstilling HK: Arbejdsmiljø og medarbejderdata skal sikres i den digitale omstilling
 • Anmeld

  Birger Mac · specialkonsulent

  Kritik af jobcentrene

  Socialchefernes formand Helle Linnet forsvarer i artiklen den 24. oktober jobcentrenes indsats.. Det er rigtigt, at jobcentrene møder megen kritik, hvoraf en stor del nok er ufortjent. Som ansat i et jobcenter ville jeg nu alligevel ønske, at socialchefformanden også forholdt sig til kritik,
  der umiddelbart ser ganske velunderbygget ud.

  Et eksempel her kunne være Psykiatrifondens undersøgelse fra maj 2019,
  hvor man har spurgt ca. 1.400 sygemeldte borgere, om deres erfaring med jobcentrene. Undersøgelsen viser bl.a., at to ud af tre oplever at jobcentrene belaster deres livskvalitet, og at knap 60 pct. har oplevet at føle ydmygelse eller manglende værdighed i forbindelse med sagsforløbet i jobcentret. Undersøgelsen er baseret på et landsdækkende udsnit af sygemeldte borgere.

  Jobcentrene vil nok blive oplevet mere troværdige, hvis man ikke kun afviser uberettiget kritik, men også forholder sig til kritik, der måtte være velunderbygget, og forsøger at forbedre indsatsen, hvor det halter.
  Det gælder også KL, der gerne vil tale jobcentrene op, men ikke så gerne vil forholde sig til relevante kritikpunkter.


 • Anmeld

  Rune Bai Nielsen · Underviser

  Jobcentre og kommuners selvevaluering

  Er fuldt på højde med den kommunikation borgerne i det tidligere Sovjetunionen oplevede i byernes obligatoriske højtalere.

  Vi får ikke engang kilde henvisninger til de undersøgelser kommunaldirektøren trods utallige uafhængige kilders kritik på utrolig vis har fundet positive ting i.

 • Anmeld

  Tommy Jensen, Vollerup

  Mon respondenterne overhoverdet kender deres pligter og rettigheder

  Jeg giver ikke en våd kineser for Jobcentrenes egne analyser og undersøgelser af deres performances.

  Undersøgelserne hviler på spørgeskemaer, der skal udfyldes af jobcentrets brugere, der som hovedregel ikke kender lovgivningen bag den service, de skal bedømme objektivt.

 • Anmeld

  Bsl

  Hvor er undersøgelsen

  Jeg er aldrig blevet spurgt, måske fordi jeg synes at jobcentrene er den rene torturfabrik. Bliver man kun spurgt hvis man er overvejende positiv?

 • Anmeld

  Tommy Jensen, Vollerup

  De higer og søger....

  Der kan læses om de to relevante undersøgelser hér på linket til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) her på Jobindsats.dk.

  https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

  God fornøjelse ;-)


 • Anmeld

  torben godsk · Undersøge af jobcenteret

  Undersøge af jobcenteret

  Hvor er den undersøgelse som i skriver om i dette link?
  https://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/fsd-jobcentrene-er-langt-bedre-end-deres-rygte.
  Er med i mange grupper, blandt andet jobcenterets offer med over 17000 medlemmer. Ikke en har været med. Kan i ikke sende den til mig. Så jeg kan offentliggører den i gruppen.?

 • Anmeld

  Bjarne Larsen

  Frem med den undersøgelse

  Kom på bordet med den undersøgelse samt grundlaget for dataindsamling.. ellers er det useriøst.. spil nu med åbne kort for hulen da.

 • Anmeld

  Bjarne Larsen

  Sv.. Tommy jensen

  De link til undersøgelser er fra 2010 altså før fattigdomsreformerne..

 • Anmeld

  Ole R · Plejer

  Troværdighed..

  En udokumenteret "undersøgelse" synes ikke særlig trorværdig...
  Psykiatrifondens undersøgelse fra maj 2019 er derimod veldokumenteret og fortæller en ganske anden historie.

 • Anmeld

  Rune · Underviser

  Altinget må bestemt kunne præstere bedre journalistik end dette!

  Der kan umuligt være journalister på altinget der frigiver artikler uden Kilde henvisninger eller med kilder der er over 8 år gamle. Det er ganske enkelt ødelæggende for den politiske debat.

 • Anmeld

  Finn J. · Arbejder

  Jobcenter chefer og ansatte udspørger sig selv hvor gode de selv er!

  De link der er lagt ud er to undersøgelser fra 2010
  Det er medarbejder og chefer på udvalgte jobcenter der svare på hvordan det går.
  Der er sjovt nok megen selv tilfredshed i de “udvalgte “ jobcenter ;-)

  Den ene undersøgelse er deltagerne podet med informationer på forhånd,
  Ok, så ved vi det!

  Den anden undersøgelse også udvalgte jobcenter, står der bl.a af en del svar ikke er færdiggjort .
  Ok, så ved vi det!

  Der stå om metoden der er anvendt:

  Undersøgelsen
  Arbejdsmarkedsstyrelsen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse af brugen af Jobindsats.dk. Undersøgelsen belyser dels brugernes tilfredshed med Jobindsats.dk og dels hvordan Jobindsats.dk kan udvikles for at sikre brugervenligheden fremover.
  Metode
  Spørgeskemaet er sendt ud elektronisk til de personer, der enten abonnerer på Nyhedsbrevet Jobindsats, som er oprettet som bruger i Min jobindsats eller som er jobcenterchef.

  Jobcenter chefer ???
  Nå ok, så ved vi det!

  Kan forstå at denne Helle Linnet direktør er tilfreds med sine ansatte i 2010 .
  Det er 9 år gammel undersøgelse.

  Håber det er forkert undersøgelse link der henvises til!

  Ellers er det helt til grin, mildes talt.

 • Anmeld

  lena jeanet Bech · Førtidspensionist

  Angående aktivering af syge

  Det undre mig bare at jobcentrenes undersøgelser kommer med et helt andet resultat ,end det man hører og ser rundt om i de forskellige sociale medier, både at folk bliver mere syge af at være i systemet , samt at folk enten dør eller får førtidspension alligevel ...for lige meget hvor meget man pisker syge mennesker ...det bliver de bare ikke raske af ...Andre forskere er nået til samme resultat :
  https://videnskab.dk/krop-sundhed/aktivering-af-syge-ledige-har-kun-minimal-effekt-paa-beskaeftigelsen