Krifa-formand: Det er usolidarisk at modarbejde EU's forslag om mindsteløn

DEBAT: Den danske model trænger til en modernisering. Vi bør støtte op om nyt EU-forslag og indføre mindsteløn i Danmark, skriver Søren Fibiger Olesen.

Af Søren Fibiger Olesen
Bestyrelsesformand i Krifa

"Det er ikke en nem position, jeg tager i dette indlæg. Nok en af de sværeste pt. i dette dejlige land."

Sådan begynder formanden for Europabevægelsen, Stine Bosse, et indlæg i Altinget, hvor hun taler for EU’s forslag til et direktiv om mindsteløn. Og hvor er jeg glad for, at hun gør det. Også selvom det er en svær position at tage offentligt.

Der hersker en berøringsangst, når det kommer til den danske model, som jeg aldrig har set magen til. Og siden i onsdags, hvor EU-Kommissionen offentliggjorde deres forslag til et direktiv om mindsteløn, har der været en stor overvægt af historier om, hvor forfærdeligt det vil være for den danske model, hvis det blev vedtaget.

Derfor er indlæg som Stine Bosses tiltrængt.

Mad på bordet
EU vil med direktivet om mindsteløn sikre, at de mange EU-borgere, der ikke kan leve af deres løn, får en indtægt, som løfter dem op over fattigdomsgrænsen. Så de rent faktisk kan få mad på bordet og et tag over hovedet.

Tænk sig, hvis hver tiende dansker ikke kunne leve af deres løn, fordi lønniveauet var presset så urimeligt langt i bund?

Det er tilfældet for hver tiende EU-borger, de såkaldte working poor. Alligevel tillader flere danske politikere og stort set hele fagbevægelsen sig at modarbejde tiltaget, fordi de frygter for den danske model. En model som EU-Kommissionen i øvrigt både roser til skyerne, anbefaler til andre EU-lande, og som de ikke mindst garanterer sort på hvidt, er fuldt ud beskyttet i dette kommende direktiv.

Det er mig ubegribeligt, hvordan nogen i Danmark overhovedet kan tillade sig at modarbejde dette tiltag. Et tiltag der også flugter med FN’s Verdensmål om anstændige job og ikke mindst EU’s sociale søjle princip omkring lønninger, som Danmark i øvrigt selv har været med til at sætte på dagsordenen. Det er både egoistisk og usolidarisk.

Danskere uden overenskomst
Den danske model er fundamentet for det gode arbejdsmarked, som vi har i Danmark. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Men både Fagbevægelsens Hovedorganisation og Krifa har i 120 år forsøgt at overenskomstdække det danske arbejdsmarked uden held. Den danske model trænger slet og ret til at blive moderniseret.

Det gør den, fordi mere end 60.000 danskere er working poor, mens cirka 20 procent arbejder uden overenskomst og dermed ikke er sikret en kollektiv ret til minimumsløn, barnets sygedag eller pension.

Skal vi bare lade dem være i stikken, fordi ingen tør tale om eller for den sags skyld gøre noget ved den danske model?

Jeg mener, vi bør indføre mindsteløn i Danmark. Men ikke nok med det, vi bør også indføre grundlæggende rettigheder til alle danske lønmodtagere. Og det kan vi sagtens uden hverken at gøre fagforeninger overflødige eller ødelægge den gode aftalemodel, vi har. 

Jordbærplukkere og juletræshuggere
Der skal fortsat forhandles overenskomster, og der skal fortsat kæmpes for bedre vilkår, men vi bliver nødt til at have en underlægger i Danmark. 

Der skal være en nedre grænse for, hvad de danske lønmodtagere har ret til, så vi ikke ser flere eksempler på jordbærplukkere og juletræshuggere, der går for en slik og arbejder under kummerlige forhold.

Den danske model skal altså suppleres af lovgivning ved at almengøre overenskomster. Med det mener jeg, at de overenskomster, som arbejdsmarkedets parter forhandler, skal ophæves til lov, så de gælder alle inden for en bestemt branche.

Krifa har i mange år kæmpet for grundlæggende rettigheder til alle danske lønmodtagere, og det vil vi blive ved med, indtil det sker. Ingen fortjener at gå for lud og koldt vand. Hverken i Danmark eller i andre EU-lande.

Det er meget sigende, at så få tør udfordre den danske model, og at Stine Bosse beskriver sin position som en af de sværeste i dette land. Og det er vel at mærke samtidig med, at der kører debat om Muhammed-tegninger, corona-restriktioner og krænkelser.

Hvordan kan det være så kontroversielt at mene, at vi bør støtte op om bedre forhold for de fattige lønmodtagere i Europa?

Man kan være uenig i, at vi skal have mindsteløn i Danmark. Men efter min mening kan man ikke være imod et direktiv, der forhindrer, at medmennesker bliver underbetalt.

Forrige artikel 3F til Stine Bosse: Din holdning til EU-mindsteløn er farlig 3F til Stine Bosse: Din holdning til EU-mindsteløn er farlig Næste artikel Vive til 3F og HK: Vores analyse viser en lønforskel, men vurderer ikke omfanget af diskrimination Vive til 3F og HK: Vores analyse viser en lønforskel, men vurderer ikke omfanget af diskrimination