Magistrene: Corona kan blive et gennembrud for selvstændige og freelanceres rettigheder

DEBAT: 30 procent af de beskæftigede i Danmark dækkes ikke af det traditionelle sikkerhedsnet. Det skal de gode erfaringer fra coronakrisens hjælpepakker lave om på, skriver Helle Idland. 

Af Helle Idland, formand for selvstændige og freelancere i Dansk Magisterforening

Coronakrisen har blotlagt mange facetter af det danske arbejdsmarked.

Det er kommet bag på mange, at ikke alle er sikret gennem det almindelige sikkerhedsnet – skabt til en mere klassisk lønmodtager og ikke de skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer, som er hverdagen for omkring 30 procent af de beskæftigede i Danmark. Det er næsten misvisende fortsat at betegne dem som ‘atypiske’. 

Folketinget og arbejdsmarkedets parter forsøgte med en række hjælpepakker at afbøde de økonomiske konsekvenser af corona-krisen for lønmodtagere og arbejdsgivere – og også de atypisk beskæftigede fik en række hjælpepakker målrettet selvstændige virksomheder, freelancere, honorarlønnede samt kombinatører.

Gennembrug i hjælpepakkerne
Specielt kombinatør-pakken ramte desværre ikke skiven helt, og det bør der fortsat rettes op på. Men i arbejdet med hjælpepakkerne kom der trods alt endelig en fælles tværpolitisk erkendelse af, at arbejdsmarkedet består af mange forskellige typer jobs, beskæftigelse og arbejdspladser.

Det er et gennembrud, der skal bruges til at lovgivningen også uden for coronatider indrettes, så det passer til den enkeltes vilkår.

Det har store konsekvenser for mange mennesker, når meget lovgivning fortsat alene tager udgangspunkt i det klassiske arbejdsgiver/lønmodtagerforhold og ikke omfatter de ’atypiske’, som ikke mindst den teknologiske udvikling vil medføre mere af i fremtiden.

Vi risikerer dermed ikke at understøtte fremtidens arbejdsstyrke bedst muligt.

Brug erfaringerne fra corona
Desværre har politikerne ladet stå til i for mange år. Det har betydet, at der er markante huller i det ellers gode sikkerhedsnet, vi har på arbejdsmarkedet.

Der findes heldigvis eksempler på, at politikerne er lykkedes med at tage højde for de atypisk beskæftigede, og de kan tjene som inspiration.

I 2017 pressede vi i DM på for et nyt dagpengesystem for dem, der arbejder atypisk. Vi kaldte på en løsning for fremtidens arbejdsmarked, og politikerne lyttede til os og lovgav, så kombinatører også kunne blive omfattet af dagpengesystemet. Aftalen var ikke perfekt, men det var et skridt i den rigtige retning. 

Jeg håber nu, at Folketinget vil bruge erfaringerne fra corona til at rydde op de mange steder, hvor atypiske er blevet overset - for eksempel efteruddannelse, barsel og sygedagpenge. Her falder de atypisk beskæftigede stadig ofte ned gennem hullerne i sikkerhedsnettet.

Det skylder vi den store gruppe af mennesker, der bidrager til samfundet med deres fleksible arbejdskraft – før, under og efter corona.

Forrige artikel IDA: Markedsfør Danmarks work-life-balance i kampen om de kloge hoveder IDA: Markedsfør Danmarks work-life-balance i kampen om de kloge hoveder Næste artikel FH: Brug for fuld gas på jobrettet integration FH: Brug for fuld gas på jobrettet integration
Jobcentre skal betale Arnes pension

Jobcentre skal betale Arnes pension

SPAREKURS: Jobindsatsen skal trimmes for 1,1 milliard for at finansiere aftalen om tidlig pension. Det sker kun to år efter omfattende regelforenkling, som også medførte en milliardbesparelse. Fagforbund er stærkt bekymret.