Nordiske arbejdsgivere advarer imod EU's forslag til sociale rettigheder

FORENET FRONT: Nordens arbejdsgiverforeninger forener sig i kampen mod den europæiske søjle for sociale rettigheder. EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker vil have aftalen vedtaget senest i november.

De nordiske arbejdsgivere er gået sammen om at sende en advarsel til EU-Kommissionen.

Den skal holde fingrene fra de nordiske landes arbejdsmarkedspolitik.

”Der har EU ikke noget at gøre. Det er aftaler, man laver på nationalt plan, og det reguleres med stor succes og med gode resultater af arbejdsmarkedets parter. Det er ikke noget, som EU skal blande sig i,” siger Christiane Miβlbeck-Winberg, der er Dansk Arbejdsgiverforenings europapolitiske chef.

Login