Statens Serum Institut: Landet kan genåbnes yderligere, uden smittetrykket eksploderer

GENÅBNING: Eksperter fra Statens Serum Institut har regnet på genåbning af blandt andet detailhandlen og en normalisering af arbejdsdagen for ansatte i den private sektor. En yderligere genåbning af landet uden fare for en eksplosion i smitten virker sandsynlig. Læs hovedkonklusionerne i ekspertrapporten her.

Statens Serum Institut (SSI) har netop udgivet ny rapport, som formentlig kommer til at udgøre grundstenen for Folketingets forhandlinger om en yderligere genåbning af Danmark de kommende dage.

I rapporten konkluderes det først og fremmest, at "det er overvejende sandsynligt, at epidemien dør ud af sig selv, såfremt den nuværende grad af nedlukning fortsætter".

Derudover forventer ekspertgruppen også, at en yderligere genåbning bestående af en såkaldt grundblok af genåbningsinitiativer kan foretages, uden at smittetrykket eksploderer. 

Grundblokken består af en genåbning af: 

  • detailhandlen (herunder storcentre)
  • professionel idræt uden tilskuere
  • ind- og udlån på landets biblioteker
  • kritiske offentlige arbejdspladser
  • zoologiske og botaniske haver.

Flere scenarier i spil
Denne grundblok kan muligvis kombineres med en række yderligere tiltag. Der er i alt regnet på 11 mulige genåbningsscenarier ud over en fortsættelse af status quo.

Ekspertgruppen har regnet på en række tillægspakker, som alle består af grundpakken i kombination med en række yderligere tiltag.

Der er eksempelvis regnet på:

  • genåbning af udskolingen i folkeskolen
  • genåbning af efterskoler
  • genåbning af ude- og indeservering på restauranter og caféer
  • normalisering af hjemmearbejdet i private virksomheder. 

Det fremgår af rapporten, at grundblokken kan udvides med yderligere tiltag, uden at antallet af intensivindlæggelser som følge af covid-19 overstiger 100 patienter i det simulerede tidsinterval.

Der er dog en vis usikkerhed forbundet med en yderligere genåbning, idet man forventer en opadgående kurve for smittespredningen, som ikke nødvendigvis vil have toppet i det simulerede interval.

Der vil altså være mulighed for en periode, hvor smittetrykket overstiger 1,0, og resultatet vil så være, at virussen igen spredes blandt befolkningen.

Risiko for anden bølge ved for hurtig genåbning
I rapporten bliver det slået fast, at hygiejnetiltag og overholdelse af fysisk afstand fortsat har stor betydning for, hvordan smittetrykket i Danmark udvikler sig fremover. 

Derfor er fortsat opretholdelse af fysisk afstand og god hygiejne antaget som en forudsætning for beregningerne i rapporten. 

Desuden understreges det, at immuniteten i den danske befolkning på nuværende tidspunkt er så lav, at der vil være en betydelig risiko for en anden bølge af epidemien, hvis for mange yderligere genåbningsinitiativer bliver igangsat. 

Hvis landet genåbnes for hurtigt, eller hvis der slækkes på hygiejnetiltag og fysisk afstand undervejs, risikerer man altså, at smittetrykket stiger for meget, og så vil virussen igen sprede sig i befolkningen.

Nyudviklet beregningsmodel giver anledning til forbehold
Flere af Folketingets partier har desuden ytret ønske om, at det blev undersøgt, hvorvidt man kunne åbne kommuner og regioner rundtom i landet i forskellige tempi. 

Da man i de senere uger har set en stigende tendens til forskellig udvikling i forskellige dele af landet, er der taget højde for regionale forskelle i eksperternes modeller.

De nye udregninger baserer sig derfor på en regionsopdelt model, hvorimod tidligere simuleringer baserede sig på en national model.

Seruminstituttet gør opmærksom på, at den nye regionsopdelte model er udviklet på kort tid, og derfor udestår der fortsat en nødvendig validering af modellen. Rapporten er derfor behæftet med væsentligt større forbehold end de tidligere simuleringer baseret på en national model.

Det er desuden værd at bemærke, at eksperterne ikke har inkluderet teststrategi og kontaktopsporing i deres modeller. Selvom disse to emner har været yderst omdiskuterede i offentligheden, vurderer SSI, at effekten af disse indsatser er for usikker til, at de bør inkluderes i beregningerne.

 

,

Forrige artikel Lindø-lukning og lufthavns-kollaps kan fremover udløse økonomisk plaster til kommuner Lindø-lukning og lufthavns-kollaps kan fremover udløse økonomisk plaster til kommuner Næste artikel Regeringen vil åbne restauranter og sende store elever i skole Regeringen vil åbne restauranter og sende store elever i skole