Debat

Canadas ambassadør: Vi kan arbejde endnu tættere sammen om Arktis

DEBAT: Kongeriget Danmark og Canada er ligesindede naboer i Arktis. De erfaringer, den historie og kultur, som særligt de oprindelige folk i Canada og Grønland deler, understreger et unikt bånd landene imellem, skriver Emi Furuya, Canadas ambassadør til Danmark.

Både Danmark og Canada ønsker et overordnet og regelbaseret internationalt samarbejde i Arktis, skriver Emi Furuya.
Både Danmark og Canada ønsker et overordnet og regelbaseret internationalt samarbejde i Arktis, skriver Emi Furuya. Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Emi Furuya
Canadas ambassadør til Danmark

En bæredygtig udvikling i Arktis, og derigennem befolkningens velvære og levebrød, afhænger af god ro og orden, stabilitet og fredelige relationer.

Emi Furuya, Canadisk ambassadør i Danmark

Sidste år advarede canadiske forskere om, at temperaturerne i Canadas arktiske områder kunne stige med op til 11 grader inden udgangen af dette århundrede. Temperaturen i Arktis stiger hurtigere end noget andet sted på kloden, og det er her klimaforandringerne rammer hårdest. 

FN’s Internationale Miljødag 5. juni giver os anledning til at reflektere over dette og overveje, hvordan Canada og Kongeriget Danmark kan arbejde endnu tættere sammen i Arktis.

Det arktiske og subarktiske område i Canada udgør 40 procent af vores samlede landareal og dækker 160.000 kilometer kystlinje. Klimaforandringerne og deres konsekvenser – ikke kun for havene, landarealerne og biodiversiteten, men også for vores arktiske befolkninger – er meget håndgribelige og kritiske for Canada.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Mennesket i centrum
Som svar på disse udfordringer er Canada i færd med at implementere vores nye Arctic and Northern Policy, som er en køreplan frem mod en bæredygtig arktisk region.

Strategien blev skabt i et tæt samarbejde mellem den canadiske regering, oprindelige folk og seks territoriale og provinsielle regeringer. Den indeholder blandt andet et kapitel skrevet af Inuit Tapiriit Kanatami, som repræsenterer Inuit, der bor i Canada. Denne innovative og inkluderende tilgang har sikret, at vores arktiske strategi adresserer den massive påvirkning, som klimaforandringer har på individer, samfund, forretningsliv og regeringer.

Et fokus på klimaet må også have mennesket i centrum, og det kommer til udtryk i vores arktiske udenrigspolitik. For eksempel har Canada afsat over 135 millioner kroner til etableringen af et permanent sekretariat for Arktisk Råds Sustainable Development Working Group. 

Her samarbejder vi med Kongeriget Danmark om projekter, der adresserer omstillingen fra diesel til grøn energi og konsoliderer, hvordan vi bedst griber vurderingen af råstofprojekters miljøpåvirkninger an.

Fremadrettet forventer Canada også, at Arktisk Råd kommer til at spille en rolle i at finde løsninger på de udfordringer, som de arktiske befolkninger vil stå over for i en post-Covid-19 verden. 

Canadas arktiske udenrigspolitik må naturligvis også forholde sig til de geopolitiske samt sikkerheds- og forsvarsmæssige forhold, der er på spil. En bæredygtig udvikling i Arktis, og derigennem befolkningens velvære og levebrød, afhænger af god ro og orden, stabilitet og fredelige relationer.

Læs også

Kongeriget Danmark er en strategisk partner
Efterhånden som klimaforandringer og teknologi gør området mere tilgængeligt, og den internationale interesse og konkurrence i området øges, er vedvarende sikkerhed og forsvar af Canadas arktiske område altafgørende. Dette inkluderer effektive sikkerhedsforanstaltninger, investering i nationalt forsvar og afskrækkelse.

Kongeriget Danmark er identificeret som en strategisk partner i vores strategi. De erfaringer, den historie og den kultur, som særligt de oprindelige folk i Canada og Grønland deler, understreger et unikt bånd mellem Canada og Kongeriget Danmark.

Vores fælles dagsorden dækker forsvar og sikkerhed, varetagelsen af fælles ressourcer og fremme af forretnings- og forskningssamarbejde, særligt hvad angår klimaforandringer.

Foruden disse fælles prioriteter deler vi også en overordnet og vedvarende interesse i et stærkt, regelbaseret internationalt samarbejde. Arktisk Råd, som blev etableret i Ottawa, Canada i 1996, er fundamental for dette samarbejde.

Det er Ilulissat Deklarationen også. Da vi markerede 10-året for Ilulissat Deklarationen i Grønland i 2018 annoncerede udenrigsministrene for Canada, Danmark og Grønland en fælles arbejdsgruppe, der skulle udforske mulighederne for at løse de grænsespørgsmål, som stadig består, inklusiv Hans Ø.

Arbejdet i denne gruppe går fremad og beviser, at stater kan løse territoriale tvister i Arktis på fredelig vis med udgangspunkt i internationale regler.

Canada er en konstruktiv stat i Arktis og spiller en central rolle i regionen. Vi vil adressere klimaforandringer og fremme bæredygtig udvikling.

Vi vil arbejde sammen med befolkningen, inklusiv oprindelige samfund, i Canadas arktiske områder og opbygge strategiske, internationale partnerskaber, især med vores ligesindede nabo, Kongeriget Danmark. Glædelig International Miljødag.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Emi Furuya

Canadas ambassadør til Danmark