Dansk-canadisk arbejdsgruppe skal løse strid om Hans Ø

STRID: Danmark, Canada og Grønland sætter sig nu sammen for at få løst striden om retten til den lille omstridte Hans Ø mellem Canada og Grønland.

Den er kun 1,3 kvadratkilometer stor, gold og ubeboet. Alligevel har Canada og Kongeriget Danmark i mere end 45 år hver især hævdet, at Hans Ø i farvandet mellem Grønland og Canada tilhørte dem.

For at få en afklaring af spørgsmålet om Hans Ø's tilhørsforhold nedsættes nu en fælles arbejdsgruppe med repræsentanter fra det danske udenrigsministerium, det canadiske udenrigsministerium og Grønlands landsstyre.

Arbejdsgruppen skal også se på den maritime grænsedragning i Lincoln Sea og overlap i Labrador Sea kontinentalsoklen ud over 200 sømil.

Login