Det radioaktive fjeld

RÅSTOFFER: Hundredvis af nye arbejdspladser og radioaktivt støv er to af elementerne i fortællingen om en kommende mine i et fjeld i Sydgrønland, som rummer uran og verdens største uudnyttede beholdning af sjældne jordarter.

Etableringen af en mine i Kvanefjeldet i Sydgrønland kan både have kolossale positive og negative konsekvenser for det grønlandske samfund. Positive på den økonomiske front og negative på den miljømæssige front.

Fjeldet vurderes at rumme verdens største mængde af uudnyttede sjældne jordarter. Mere end en milliard tons af de jordarter, som bruges i blandt andet mobiltelefoner, elbilsbatterier og meget andet elektronik. Minen rummer også zink og uran.

Selskabet bag minen, australske Greenland Minerals Limited, indleverede tidligere i år en VVM-redegørelse til de grønlandske miljømyndigheder. Nu er miljømyndighedernes embedsmænd ved at læse redegørelsen igennem og fastslå om den er fyldestgørende. Herefter går den videre til det grønlandske landsstyre, som sender den i høring. Dermed rykker realiseringen af rigsfællesskabet største industriprojekt tættere på. 

Login