EL: Ny EU-strategi skal respektere nuværende spilleregler i Arktis

DEBAT: EU's nye strategi for Arktis skal underlægge sig Ilulissat-erklæringerne, der er grundlaget for det vigtige samarbejde i Arktis Råd, skriver Christian Juhl (EL).

Af Christian Juhl
Grønland- og arktisordfører, Enhedslisten

Danmark, Grønland og Færøerne skal fortsat være med til at præge udviklingen i Arktis. Det er klart. Via rigsfællesskabets vigtigste land, Grønland, har vi indflydelse.

Derfor er vi i Rigsfællesskabet i gang med at forny Arktisstrategien. Arbejdet vil sikre en samlet og langsigtet strategi for, hvor og hvordan Kongeriget skal lægge kræfterne i det regionale og internationale arktiske samarbejde.

Det vigtigste forum for udviklingen af Arktis er Arktis Råd. Her samles de arktiske lande og diskuterer vilkårene og fremtiden for Arktis.

Grundlaget for dette arbejde er Ilulissat-erklæringerne fra 2008 og 2018, der bygger på, at:

· Arktis forbliver et militært lavspændingsområde

· uenighed mellem de arktiske stater skal løses via dialog og internationale organisationer

· al aktivitet skal ske inden for økosystemets bæreevne

· aktiviteter skal ske med fokus på de arktiske befolkningers indflydelse på egen udvikling

Danmark følger USA
Når det er sagt, har vi mange udfordringer at se til.

Der er nemlig mange interessenter, som ønsker at tjene penge på det, der ligger under isen, når den smelter. Meget tyder på, at der er store rigdomme i form af olie, gas og mineraler. Og der er mange, der er interesserede i de nye sejlruter.

En af interessenterne er Kina, der har store forskningsaktiviteter i Arktis. Kinserne har også allerede nu bygget isbrydere, der kan klare vejen nordover i isfyldte farvande. Kina kalder sig selv en nær-arktis stat.

Der er allerede en væsentlig stormagtsrivalisering mellem USA, Rusland og Kina i Arktis, som vi skal formå at tøjle, ikke mindst når de to førstnævnte stormagter ønsker militær oprustning i Arktis.

Desværre følger den danske regering USA's tiltag til øget militær tilstedeværelse i Arktis. Danmark har for eksempel ikke grebet ind over for USA's modernisering af Thulebasens radar, selvom moderniseringen uden dialog med Grønland og Rigsfællesskabet er i strid med aftalerne om Thulebasen.

Regeringen vil sandsynligvis heller ikke komme med væsentlige indsigelser fra hverken Danmark eller Færøerne, når USA ønsker at placere en radar på Færøerne.

Skal overholde spilleregler
En anden interessent er EU.

EU er i færd med at lave sin egen Arktisstrategi. Det kan vi naturligvis ikke forhindre dem i. Men vi kan pålægge dem at respektere Ilulissat-erklæringernes principper.

Desuden bør EU i alle spørgsmål være forpligtet af FN's 2030-dagsorden, herunder de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, biodiversitetsaftalerne og Parisaftalerne om klimaet.

I Nordisk Råd har vi diskuteret EU's udkast til Arktisstrategi og givet dem gode råd til de betingelser, som de bør overholde, hvis EU-landene vil agere i Arktis.

EU vil være observatør i Arktis. Forhåbentlig vil EU holde sig ude af stormagtsrivaliseringernw og de tiltagende imperialistiske interesser i Arktis. Forhåbentlig vil EU respektere Ilulissat-spillereglerne.

Et klart svar til at sikre Arktis Råd et godt og bæredygtigt arbejde for udvikling er, at alle interesserede lande overholder disse spilleregler.

De vigtigste spillere i dette arbejde er og bliver de nordiske lande.

Forrige artikel Debat: Trumps købsforslag ændrede politikernes måde at tale om Grønland Debat: Trumps købsforslag ændrede politikernes måde at tale om Grønland Næste artikel Pernille Weiss: EU skal være dygtigere til at synliggøre sit engagement i Arktis Pernille Weiss: EU skal være dygtigere til at synliggøre sit engagement i Arktis
Danmark central for US Navy's ønske om arktisk dominans

Danmark central for US Navy's ønske om arktisk dominans

STRATEGI: Samarbejde med nære allierede som Danmark og adgang til infrastruktur som havne i Grønland og på Færøerne, er vigtige brikker i US Navy's ambition om at dominere og udfordre Kina og Rusland i de arktiske farvande.