Historisk høj færøsk befolkningsvækst

REKORD: Færøerne havde i 2018 den største befolkningsvækst i de sidste mindst 49 år.

Færøerne oplevede i 2018 en nettobefolkningstilvækst på 883 personer, hvilket betød, at der 1. januar 2019 var 51.371 beboere på de 18 øer i Nordatlanten. Det er den største fremgang i faktiske tal i de 49 år, Færøernes Statistik, Hagstova, har offentlig tilgængelig statistik på.

1.838 personer flyttede til Færøerne i 2018, mens 1.248 flyttede fra øerne. Det er det højeste antal tilflyttere i 19 år og resulterede i en nettotilflytning på 590 personer. Samtidig blev der født 684 børn, og 391 personer døde. Det er det højeste antal nyfødte i 13 år, og det gav en nettovækst på 293 personer.

Kun i 2001 var man med en nettovækst på 813 indbyggere i nærheden af 2018-rekorden, der står i skærende kontrast til kriseårene 1993 og 1994, hvor øerne oplevede en nettotilbagegang på henholdsvis 1.476 og 1.618 indbyggere. Her rejste henholdsvis 2.831 og 3.271 personer fra øerne for at finde lykken andre steder. Samtidig faldt antallet af nyfødte med omkring en tredjedel på ganske få år. Det betød, at befolkningstallet i midten af 1990'erne nåede ned på godt 43.000. Sidenhen er udviklingen vendt, og i 2018 rundede øerne 51.000 indbyggere.

Login