Konsekvenser af tung bunkerolie i Arktis skal analyseres

SEJLADS: Analyse skal klarlægge konsekvenser for ændring af regler for skibsbrændstof ved sejlads i Arktis. 

Medlemslandene i FN's søfartsorganisation, IMO, sætter på et møde i denne uge fokus på konsekvenserne for de arktiske samfund, hvis et forbud mod brug af tung bunkerolie indføres i Arktis.

IMO's miljøkomite, MEPC, besluttede i 2018 at arbejde hen mod et forbud mod at anvende tung bunkerolie som skibsbrændstof, når man sejler ind i det område, der er defineret som det arktiske område i Polarkoden. Men en indførelse af et sådant forbud bør ske på fuldt oplyst grundlag, så man ved, hvilke konsekvenser forbuddet vil have for de befolkninger, der er i dette område.

Det er derfor blevet besluttet, at der skal udarbejdes en analyse, som klarlægger disse forhold. Derfor skal der på denne uges møde også besluttes, hvad analysen konkret skal indeholde, samt hvordan man sikrer, at alle landes analyser får samme udgangspunkt – og dermed også bliver sammenlignelige.

Login