Øvelser og uddannelse skal styrke rigsfællesskabet

Forsvarsminister Trine Bramsen og landsstyremedlem for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger, vil styrke forsvars- og beredskabssamarbejdet i rigsfællesskabet med flere øvelser, kurser og mere uddannelse.

Forsvaret og beredskabet skal i endnu højere grad bidrage til tryghed og sikkerhed i hele Rigsfællesskabet.

Sådan lyder det fra forsvarsminister Trine Bramsen (S), der sammen med det grønlandske landsstyremedlem for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S), vil styrke området med mere samarbejde og mere uddannelse.

Forsvarets tilstedeværelse i Arktis og Nordatlanten bliver endnu vigtigere i de kommende år i takt med, at Arktis' geopolitiske betydning stiger. Derfor skal Forsvarets tilstedeværelse også styrkes som en naturlig reaktion på denne udvikling. Regeringens ønske er at fastholde Arktis som et lavspændingsområde, men et øget dansk engagement er nødvendig for at opretholde stabilitet, sikkerhed og tryghed, mener Trine Bramsen.

Login