Debat

Unicef og Unleash: Innovative unge i Arktis skal skabe den bæredygtige fremtid

De yngre generationer i Arktis har måske svaret på nogle af de store udfordringer i regionen. Men for at forløse deres potentiale til at skabe bæredygtig udvikling, kræver det, at vi baner vejen for deres innovationslyst, skriver Unleash og Unicef.

Hvis vi skal løse klimaforandringerne og sundhedskrisen, skal vi motivere og mobilisere børn og unge i Arktis, Grønland og Norden til at forløse deres potentiale, skriver Flemming Besenbacher, Susanne Dahl og Maliina Abelsen.
Hvis vi skal løse klimaforandringerne og sundhedskrisen, skal vi motivere og mobilisere børn og unge i Arktis, Grønland og Norden til at forløse deres potentiale, skriver Flemming Besenbacher, Susanne Dahl og Maliina Abelsen. Foto: Raven Eye Photography - Visit Greenland
Flemming Besenbacher
Susanne Dahl
Maliina Abelsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Opmærksomheden mod Arktis er intens i disse år, og dét med god grund.

Accelererende klimaforandringer og nye sikkerhedspolitiske spændinger føjer sig til udfordringer med mental sundhed og adgang til uddannelse for alle.

Der er på én og samme tid behov for både at bevare og udvikle.

Heldigvis er det ikke kun tidens udforinger, der er store. Det samme kan siges om de yngre generationers mulighed for at skabe forandring.

På Unicef Danmarks kontor i Grønland mærker vi en stærk vilje blandt børn, der ønsker at handle på klimaforandringerne.

På trods af, at der stadig er markant behov for at få flere i uddannelse i Grønland, er der sket en positiv udvikling, når det kommer til unge, der gennemfører en professionsbachelor- eller universitetsuddannelse.

I Norden har flere unge en videregående uddannelse end gennemsnitligt i EU.

De unges potentiale skal ’unleashes’

Så meget desto vigtigere er det, at vi motiverer og mobiliserer børn og unge i Arktis, Grønland og Norden til at forløse deres potentiale.

Det er vigtigt, at vi støtter de unge i at nytænke løsninger for at skabe bæredygtig udvikling.

Flemming Besenbacher, Susanne Dahl og Maliina Abelsen, hhv. bestyrelsesformand, Unleash, generalsekretær, Unicef Danmark, programchef, Unicef Grønland

At vi støtter de unge i at nytænke løsninger for at skabe bæredygtig udvikling. Og at vi allerede i barndomsårene nærer deres tiltro til, at deres input er vigtige.

En kortlægning fra Mary Fonden og Socialt Udviklingscenter har vist, at der i Grønland er behov for projekter, der kan skabe innovative omveje til samfundsforandringer og positive fortællinger for børn og unge, der vokser op i udsatte positioner.

Samtidig tyder meget på, at den teknologi, vi har i dag, driver udviklingen for langsomt fremad. Der er brug for radikal innovation.

Netop den mission danner bagtæppe for innovationslaboratoriet Unleash, der arrangeres af den globale non-profit-organisation af samme navn og løber af stablen for fjerde gang 20.-26. august i denne uge i Nuuk, Grønland.

Her mødes 200 udvalgte 18-35-årige talenter fra den nordisk-arktiske region samt fem børn med tilknytning til Unicef Danmarks arbejde i Grønland for at udvikle løsninger, som kan bringe os tættere på FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling frem til 2030.

Mødet er et af Grønlands største bæredygtighedsprojekter nogensinde, og mere end 50 virksomheder, organisationer og styrelser bakker op.

Når børn fra Unicef deltager, skyldes det et ønske om at så en innovationsspire, der kan vokse sig stor og stærk.

Læs også

Børnene er tilknyttet Nakuusa-projektet, som er Unicef og Grønlands Selvstyres fælles projekt for at styrke barnets rettigheder og børns indflydelse på samfundets udvikling.

Dette gøres blandt andet gennem landsdækkende børneråd “Meeqqat Isummersorfii”, der sikrer børns stemmer overfor beslutningstagere.

Børnenes deltagelse ved innovationsmødet skal bane vejen for, at deres input kan blive fulgt op af idéer og handlinger. Eksempelvis i forbindelse med de årlige børnetopmøder.

Samtidig bliver Unicefs ansatte skolet i Unleash-innovationsmetode for at kunne inspirere og give børn i vores indsatser en bevidsthed om, at der findes unge mennesker over hele verden, der skaber løsninger, som gør en forskel.

Over 700 bæredygtige løsninger er blevet skabt

Tiltag som Unleash kan ikke stå alene, hvis vi skal styrke unges innovations- og handlekraft. Til det er der brug for kontinuerlig opbakning fra regeringer, civilsamfund og virksomheder.

Men møderne er et vidnesbyrd om, at unge kan komme med geniale, nye idéer på kort tid, når de gives de rette værktøjer.

I dag har OneDay Health åbnet 27 sundhedsklinikker i Uganda og modtaget flere end 100.000 patienter.

Flemming Besenbacher, Susanne Dahl og Maliina Abelsen, hhv. bestyrelsesformand, Unleash, generalsekretær, Unicef Danmark, programchef, Unicef Grønland

Måske fordi de på Unleash ikke er er begrænsede af virksomheder eller organisationers bureaukrati og hierarki. Siden det første møde i København i 2017 er mere end 700 konkrete, bæredygtige løsninger blevet til. Og flere er blevet til virksomheder.

Et godt eksempel på værdiskabende løsning undfanget i Unleash er OneDay Health.

Baggrunden for OneDay Health var mangelfuld adgang til sundhed i Ugandas landområder, og hvordan man kunne lave lokale, finansielt bæredygtige sundhedsklinikker tæt på folk.

I dag har OneDay Health åbnet 27 sundhedsklinikker i Uganda og modtaget flere end 100.000 patienter. En klinik koster 4.000 dollars og kan dække sundhedsbehovet for 10.000 patienter.

Den slags kreativ tænkning er der brug for, hvis vi skal sikre bæredygtig udvikling i Arktis. Mødet i Nuuk er det første Unleash med regionalt frem for globalt fokus, fordi udfordringerne her er særegne.

Lad os her komme nærmere ind på nogle af dem, vi håber, børnene og de unge talenter vil søge løsninger på.

Klima, sundhed og uddannelse skal i fokus

Klimaforandringer er ikke til at komme udenom. Opvarmningen i Arktis sker flere gange så hurtigt, som den gennemsnitlige globale opvarmning, og afsmeltningen af isen bidrager mere og mere til globale havstigninger.

Cirka en tredjedel af alle 15-35-årige i Grønland har haft selvmordstanker, og hver tiende føler sig ofte eller meget ofte ensom.

Flemming Besenbacher, Susanne Dahl og Maliina Abelsen, hhv. bestyrelsesformand, Unleash, generalsekretær, Unicef Danmark, programchef, Unicef Grønland

Forandringerne truer regionens biodiversitet, der i forvejen er udfordret af blandt andet plastikforurening og behov for fiskeri.

Der skal findes nye veje frem – for eksempel ved effektiv udnyttelse af ressourcerne indenfor vandkraft og videreudvikling af bæredygtigt fiskeri.

Sundhed er en anden udfordring med særlig arktisk karakter. Store afstande og lav befolkningstæthed gør det nærliggende at udforske mulighederne indenfor sundhedsteknologi, der kan komme folk til gavn, uanset hvor de bor.

Det er også nødvendigt med tiltag, der kan forbedre den mentale sundhed - særligt blandt børn og unge.

Cirka en tredjedel af alle 15-35-årige i Grønland har haft selvmordstanker, og hver tiende føler sig ofte eller meget ofte ensom.

Endelig er der fortsat brug for at knække koden til, hvordan man sikrer varierede uddannelser på tværs af afstande uden at ofre kvalitet.

På samme måde som det er afgørende, at man finder en måde at skaffe lærepladser og lærere med samme modersmål som eleverne.

Vi glæder os til at se, hvilke skræddersyede løsninger der vokser frem i Nuuk. Og vi håber, at mødet kan være med til at styrke en innovativ tankegang blandt de yngre generationer, såvel som sammenhængskraften på tværs af landene i den nordisk-arktiske-region.

Så unge, kloge hoveder kan forene sig om at sikre både vækst, velstand, livskvalitet, beskyttelse og stabilitet i Arktis.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Flemming Besenbacher

Formand for Aarhus Vand, Unleash og Tænketanken One/third, professor em., Aarhus Uni., fhv. formand for Carlsberg og Carlsbergfondet
cand.scient. (Aarhus Uni. 1978), dr.scient. (Aarhus Uni. 1994)

Susanne Dahl

Generalsekretær, Unicef, i bestyrelsen for Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), Fonden C:NTACT og Aspiranterne
Master of Leadership & Innovation (Aarhus Uni. 2014)

Maliina Abelsen

Programchef, Unicef Grønland
cand.scient.soc. (Københavns Uni., 2004), Master of Policy and Applied Social Research