Se listen: Disse departementer og styrelser har de yngste og ældste ansatte

Gennemsnitsalderen på de ansatte falder særligt i landets departementer. En årsag kan være det hårde arbejdspres, vurderer lektor Caroline Howard Grøn.

I 2018 havde de ansatte i Statsministeriet en gennemsnitsalder på knap 43 år. Sidste år var den faldet til 39,5 år.
I 2018 havde de ansatte i Statsministeriet en gennemsnitsalder på knap 43 år. Sidste år var den faldet til 39,5 år.Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix
Sine Riis Lund

De ansatte på Slotsholmen har mindre erfaring i bagagen end tidligere.

En stor del af de statslige arbejdspladser har således oplevet et fald i de ansattes gennemsnitsalder, når man ser både fem og ti år tilbage, viser tal fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som Altinget har fået aktindsigt i. 

"Det passer godt ind i det billede, vi også har andre steder fra, hvor vi særligt i departementerne ser, at man rekrutterer relativt unge mennesker, og så er de der ikke i så mange år," siger Caroline Howard Grøn, der er lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet.

Dybvad-udvalgets rapport viste for eksempel, at andelen af ansatte over 30 år i centraladministrationen med under tre års anciennitet steg fra 2014 til 2021, mens andelen med mere end syv års anciennitet faldt.

Vokseværk i Kulturministeriet

Udviklingen i alder er mest tydelig i landets departementer.

Ansatte i Statsministeriet, Fødevareministeriet og det, som nu hedder Indenrigs- og Sundhedsministeriet, er for eksempel i snit blevet tre år yngre i løbet af de seneste fem år fra 2018 til 2022.

Kulturministeriet har oplevet et fald på knap fem år i samme periode.

"Kulturministeriet er i løbet af de seneste år vokset i størrelse, og ved mange nyansættelser kan der naturligt ske en ændring i medarbejdernes gennemsnitsalder," skriver Kulturministeriet i en skriftlig kommentar til udviklingen og understreger, at man er optaget af at være en attraktiv og professionel arbejdsplads for dygtige medarbejdere "i alle aldre".

Kulturministeriet peger videre på, at departementet med en gennemsnitsalder på cirka 37 år nu ligger "i midterfeltet blandt departementerne i forhold til gennemsnitsalder".

Klima er hot blandt de unge

Også Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har de seneste fem år oplevet et fald i alder på knap tre år, og departementet huser nu nogle af de yngste ansatte på Slotsholmen med en gennemsnitsalder på knap 35 år.

Læs også

Departementschef Lars Frelle-Petersen oplyser, at det hænger sammen med, at departementet er "vokset markant". Især efter klimaloven i 2020, hvorefter departementet fik over en tredjedel flere nye medarbejdere i løbet af forholdsvis kort tid.

"Det har givet os en ret stor del af yngre kolleger, og jeg oplever, at mange er meget interesserede i klimadagsordenen. Vi tiltrækker mange unge, dygtige, engagerede medarbejdere, og det er vi naturligvis rigtig glade for," siger Lars Frelle-Petersen i en skriftlig kommentar og tilføjer:

"Samtidig er det selvfølgelig også meget vigtigt for os at skabe gode rammer og udviklingsmuligheder både for unge og erfarne kolleger. Generelt oplever vi også, som andre ministerier, at arbejdspres er en central udfordring, og det arbejder vi målrettet med at håndtere på tværs af alle medarbejdergrupper."

Caroline Howard Grøn vurderer, at en af årsagerne til udviklingen i departementerne kan være det store arbejdspres, som der blandt andet var under corona, som også har sat spor i en høj medarbejderomsætning.

"Men tempoet var jo også før corona ret højt, og efterfølgende har der ikke rigtig været viljen eller muligheden for at skrue ned igen. Så jeg tror, at tallene afspejler, at der i det hele taget er et ret hårdt arbejdsmiljø," siger hun. 

Studentermedhjælpere bider sig fast

Også mange styrelser har oplevet et fald, men her er trenden mindre tydelig, fordi der særligt inden for de seneste fem år også er flere, der trækker udviklingen i den anden retning.

Læs også

Men blandt dem, der har fået en yngre medarbejderskare, er Sikkerhedsstyrelsen, som de seneste fem år har oplevet et fald i gennemsnitsalder på godt tre et halvt år. 

"Sikkerhedsstyrelsen er vokset siden 2018, og det spiller sandsynligvis ind på den lavere gennemsnitsalder. Især andelen af studentermedhjælpere er øget på tværs af huset, i takt med at Esbjerg er vokset som attraktiv studieby. Og en større andel af disse studentermedhjælpere ansætter vi efterfølgende, fordi de gang på gang beviser, at de er dygtige og kompetente til deres arbejde," fortæller Kirsten Wilbour Dam Christensen, vicedirektør i Sikkerhedsstyrelsen, i en skriftlig kommentar.

Hun fortæller videre, at styrelsen altid går efter de mest kompetente ansøgere - uanset alder – men at styrelsen generelt ikke er bange for at ansætte og give nyuddannede en chance for at få en god start på mange års relevant erhvervsfaring.

"Det ses for eksempel i vores it-afdeling, der er vokset markant de seneste år med mange nye og ofte unge, værdifulde medarbejdere," siger Kirsten Wilbour Dam Christiansen.

Trods de flere yngre medarbejdere er gennemsnitsalderen for de ansatte i Sikkerhedsstyrelsen stadig knap 40 år.

Når man hele tiden får nye medarbejdere, så risikerer man at begå de samme fejl flere gange, fordi der ikke er nogen, der ved, hvad man gjorde sidste gang

Caroline Howard Grøn
Lektor, Aarhus Universitet

Karrierevej for nyuddannede

De gennemsnitligt yngste medarbejdere skal findes i landets departementer, ikke mindst i Finansministeriet og Justitsministeriet, hvor de ansatte sidste år i snit var henholdsvis 33 og 34 år.

HR-chef Trine Dahl fortæller, at Justitsministeriet har en lang tradition for at videreuddanne unge talenter fra universiteterne, hvor det er en prioritet, at de nyuddannede får mulighed for at prøve kræfter med forskellige fagområder.

Nyuddannede jurister er omfattet af en uddannelsesordning med fast rokering mellem kontorer, delt tjeneste som anklager ved byretten og ret og pligt til tjenestefrihed efter tre-fire år med henblik på ansættelse et andet sted eller videreuddannelse. 

"Det sikrer stor udvikling for vores medarbejdere og giver dem en bred indsigt og erfaring med at håndtere komplekse problemstillinger på Justitsministeriets område. Mange af vores medarbejdere gør derfor også senere karriere i vores myndigheder som for eksempel anklagemyndigheden, politiet og kriminalforsorgen," siger hun i en skriftlig kommentar.

Hvad gør ministeriet for at opveje den lavere anciennitet i huset?

"Ledelsesspændet er fastsat efter karakteren af opgaverne i de forskellige kontorer og er generelt ikke over ti. Vores kontor- og souschefer er meget opmærksomme på at være tilgængelige for deres medarbejdere, så både store og små problemstillinger kan vendes. Der er desuden en stærk samarbejdsånd blandt medarbejderne på tværs af ministeriet, og man er derfor meget sjældent alene om at løse en sag, navnlig ikke hvis der er tale om en større sag," forklarer Trine Dahl.

Den institutionelle hukommelse

Caroline Howard Grøn mener da heller ikke nødvendigvis, at mange unge ansatte i ministerier er et problem.

"Ministerierne har en ret hierarkisk opbygning, der netop skal sikre, at beslutningerne bliver taget af de mennesker, der har kompetencen og indsigten til det," siger hun.

Når det er sagt, så bør ministerierne være opmærksomme på nogle af de konsekvenser, der kan være ved at have en for ung medarbejderskare.

"Nyansatte har jo ikke til en start en substantiel forståelse af det område, de arbejder med, og selv om du godt kan løbe det op, så mister du også noget ved ikke at have et godt netværk, når man skal samarbejde med interesseorganisationer, fagforeninger, KL og Danske Regioner," siger Caroline Howard Grøn.

Endelig peger hun på problemet ved at miste det, som forskere kalder "den institutionelle hukommelse", når medarbejderomsætningen er for stor.

"Når man hele tiden får nye medarbejdere, så risikerer man at begå de samme fejl flere gange, fordi der ikke er nogen, der ved, hvad man gjorde sidste gang, og man skal bruge tid på hele tiden at opfinde den dybe tallerken," siger hun. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lars Frelle-Petersen

Departementschef, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1998)

Caroline Howard Grøn

Kommende teamleder, dagtilbudsteamet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (15/4/24), lektor, Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
cand.scient.pol, ph.d., (Københavns Uni)

0:000:00