Bredt flertal enige om ny epidemilov

AFTALE: Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) præsenterede fredag eftermiddag en aftale om en ny epidemilov med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget. Det nye lovforslag sendes i høring henover jul og nytår.

Under fremtidige epidemier vil en regering skulle sikre sig Folketingets opbakning til restriktioner hver fjerde uge ifølge en ny epidemilov.
Under fremtidige epidemier vil en regering skulle sikre sig Folketingets opbakning til restriktioner hver fjerde uge ifølge en ny epidemilov.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Signe Løntoft

Regeringen har indgået en bred aftale om en ny epidemilov, som skal afløse den hastelov, som blev vedtaget i marts.

Samtlige partier i Folketinget står bag aftalen, bortset fra Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

"Regeringen har lyttet til de øvrige partiers ønsker til en kommende epidemilov, og vi deler ønsket om parlamentarisk kontrol og gennemsigtighed," sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ved præsentationen fredag eftermiddag.

Aftalen indeholder betydelige ændringer i forhold til det lovforslag, som regeringen sendte i høring i efteråret. Det skal derfor i høring igen henover jul og nytår.

Flertal bag restriktioner
Blandt de væsentligste ændringer er en styrket parlamentarisk kontrol. Der indføres krav om, at et folketingsudvalg skal spørges, før en minister kan gøre brug af indgribende tiltag og restriktioner.

Der indføres desuden krav om, at restriktioner skal have en udløbsklausul. Efter fire uger skal folketingsudvalget igen bakke op, hvis en minister ønsker at holde fast i en restriktion.

Det fremgår af aftaleteksten, at aftaleparterne vil stemme for lovforslaget, medmindre den offentlige høring giver anledning til markante og grundlæggende ændringer, som ikke gennemføres ved ændringsforslag som led i folketingsbehandlingen.

Muligheden for at anvende tvang begrænses i forhold til det oprindelige lovforslag, og muligheden for tvangsvaccination udgår helt.

Ændring af epidemikommissionen
Sammensætningen af den nationale epidemikommission - som blandt andet består af de sundhedsfaglige myndigheder - udvides også betragteligt. 

Udover Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut skal Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet og Sundhedsministeriet udpege medlemmer til kommissionen. Derudover skal sundhedsministeren udpege et medlem efter indstilling fra KL og et medlem efter indstilling fra Danske Regioner.

Epidemikommissionen skal afgive indstilling – enten efter anmodning eller af egen drift – før der for eksempel kan indføres restriktioner. Folketingsudvalget skal se indstillingen, før de tager stilling til restriktionerne.

Epidemikommissionens indstilling vil ikke være bindende, sådan som Sundhedsstyrelsens indstilling var i den epidemilov, som var gældende før marts 2020.

En minister vil altså kunne gå imod indstillingen - det skal ifølge aftaleteksten sikre, at "beslutninger, der er politiske, ikke træffes af embedsmænd".

Epidemikommissionens indstillinger skal offentliggøres, uanset om politikerne følger dem eller ej.

Arbejdsgruppe skal se på kompensation
I den nye lov slår aftaleparterne fast, at der skal ydes erstatning for indgreb, der har karakter af ekspropriation.

Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde principper for kompensation, som vil kunne tilgodese virksomheder, lønmodtagere samt kultur- og fritidslivet, når der bliver indført restriktioner. 

Arbejdsgruppen bliver forankret i Erhvervsministeriet og skal bestå af økonomiske eksperter og ministerierepræsentanter. Der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra erhvervslivets organisationer, arbejdsmarkedets parter og kultur- og fritidslivet.

Indgreb, der ikke har karakter af ekspropriation, kræver "grundige overvejelser og politiske forhandlinger”, står der i aftaleteksten. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)

0:000:00