Anmeldelse af 
Christian Egander Skov

Christian Egander Skov: Anders Krab leverer ambitiøst bud på en ny fortælling for dansk borgerlighed

Anders Krab forsøger at genopdage fællesskabet som et centralt borgerligt begreb i ny og væsentlig debatbog. Han formår dog aldrig at føre sit opgør helt igennem, og ender derfor ofte i løs snak, skriver Christian Egander Skov.

'Fri os fra den værdiløse borgerlighed' har ikke mindst værdi som et vidnesbyrd om den revurdering af egen dogmatik, der må finde sted i vore dage i borgerlighedens liberale centrum, skriver Christian Egander Skov.
'Fri os fra den værdiløse borgerlighed' har ikke mindst værdi som et vidnesbyrd om den revurdering af egen dogmatik, der må finde sted i vore dage i borgerlighedens liberale centrum, skriver Christian Egander Skov.Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Christian Egander Skov
Fri os fra den værdiløse borgerlighed
Anders Krab-Johansen
Gyldendal, 256 sider, udgivet 23. februar 2024.

 

Det borgerlige Danmark er individualisme og et samfundssyn, hvor økonomien har vejet tungest. Derfor har det borgerlige Danmark mistet sproget til at tale om fællesskaber.

De borgerlige har vanskeligt ved at sætte ord på værdierne, de ting, de holder af, og som de vil bevare.

Denne for undertegnede meget genkendelige tanke er udgangspunktet for det seneste skud på de borgerlige debatbøgers pludseligt vildtvoksende stamme.

Læs også

Det drejer sig om Anders Krab-Johansens 'Fri os fra den værdiløse borgerlighed', hvis titel jo lyder som et regulært kavaleriangreb på en borgerlighed, der et eller andet sted undervejs må have glemt det væsentlige og nu har forskanset sig om sin egen uvæsentlighed.

Et personligt selvopgør

Bogen er væsentlig. Ét er jo, at folk ude i periferien af det borgerlige Danmark har peget på problemet med det, Krab kalder den værdiløse borgerlighed i noget tid, noget helt andet er, at samme kritik nu lyder – og i udgangspunktet så skarpt – fra dansk borgerligheds inderste kreds.

Anders Krab-Johansen står jo, hvis nogen skulle have glemt det, i spidsen for Berlingske Media. Og ikke alene det, han har også stået i spidsen for en forvandling af denne institution til et langt mere klart defineret borgerligt-liberalt mediehus.

Det er i den forbindelse særligt bemærkelsesværdigt, at Anders Krab betoner, at der også i bogen ligger en slags selvopgør. "Jeg er selv skyldig", indrømmer Krab med sigte på sin liberale debatbog 'Vi vinder når vi vågner' fra 2015.

Trods sin kritik af individualismen forbliver han i bund og grund borgerlig individualist.

Christian Egander Skov

'Fri os fra den værdiløse borgerlighed' er ikke en gentagelse af den trætte floskel, om at borgerlige blot skal lære at stå ved, hvem der er. Anliggendet her er dybere og mere interessant, nemlig at borgerlige skal overveje, hvem de faktisk er, og hvad de står for.

For når det borgerlige Danmark er i problemer, skyldes det i høj grad det borgerlige Danmark selv.

"Problemet er, at langt de fleste borgerlige har opgivet fortællingerne om fællesskaberne, familiens rolle, kulturen, skolerne, vores natur, samarbejdet i verden, klimaet, etikken og det religiøse", hedder det meget præcist.

Med pointeringen af, at det borgerlige Danmarks problem har rod i borgerlighedens overdrevne fokus på økonomi og en alt for banal forståelse af individualismen, som har spændt ben for en meningsfuld indsats i værdidebatten, ligger Anders Krabs analyse tæt op ad den kritik, jeg selv har formuleret i 'Borgerlig krise'. Her talte jeg om en borgerlighed, der var blevet til teknokratisk neoliberalisme.

Læs også

Den borgerlige spiral

Anders Krab holder sig dog i det store hele artigt tilbage, når det kommer til at indkredse de konkrete udslag af manglerne i borgerligheden. Angrebets og kritikkens radikalitet svækkes ved en tilsyneladende ambition om at samle, udglatte og dermed i bund og grund bevare den gode stemning i de borgerlige saloner.

Angrebene rettes i stedet ud ad mod en række fænomener, Anders Krab finder problematiske, og som han med sin bog drager det læsende borgerlige publikums opmærksomhed i retning af. Det er queer-ideologien, wokeisme, forældreskabets opløsning, dannelsestabet i uddannelsessystemet og den ukontrollerede masseindvandring.

Pointer, mange måske vil genkende som konservative, men Krab fastholder hele vejen igennem en udpræget liberal kritik af velfærdsstaten.

Anders Krab insisterer på, at det liberale og det konservative hører sammen og ikke står i modsætning til hinanden.

Christian Egander Skov

Trods sin kritik af individualismen forbliver han i bund og grund borgerlig individualist. De fleste løsninger viser i retning af inddæmning af velfærden.

Man skal dog ikke tage fejl. Selvom kritikken kommer fra en liberal position, er Krabs bog ikke mindst en liberalismekritik. 'Fri os fra den værdiløse borgerlighed' rummer i det hele taget en stærk ambition om en ny fortælling om borgerlighed. En fortælling, der for mig at se rummer to afgørende elementer.

For det første insisterer Anders Krab på, at det liberale og det konservative hører sammen og ikke står i modsætning til hinanden. Altså en slags borgerlig "fusionisme". Denne fortælling danner modvægt til såvel antiliberal nationalkonservatisme som antikonservative positioner i det liberale Danmark.

For det andet – og dette er bogens organiserende princip – optegner Anders Krab dette liberalt-konservative tilværelsessyn. Til det formål bruger han et godt billede: spiralen.

Læs også

Glemmer man alt andet i denne bog, er spiralen værd at holde fast i som tankefigur. Spiralen er en organisk form, der forbinder individ med familie, kultur, markedet, Danmark og Verden.

Det er rigtig set og en frugtbar måde at sætte sig ud over de golde modsætninger mellem for eksempel individ og fællesskab, der har trukket sit spor gennem det borgerlige Danmark.

Løs snak

'Fri os fra den værdiløse borgerlighed' har ikke mindst værdi som et vidnesbyrd om den revurdering af egen dogmatik, der må finde sted i vore dage i borgerlighedens liberale centrum.

Størst effekt får den, hvis man netop læser den som en beretning fra et konkret menneske, der undervejs i sit virke har gjort sig tanker om menneske, samfund og verden.

Krab vil gerne tale om familier, men vil ikke tale meget om, hvad en familie er.

Christian Egander Skov

Mindre overbevisende er bogen som ideologisk eller politisk manifest, hertil er argumentationen ufokuseret og pointerne for vage. For nok bevæger en spiral sig i cirkler, men det behøver en tekst ikke.

Dertil kommer, at der til stadighed er noget uafsluttet i 'Fri os fra den værdiløse borgerlighed'.

Den formår aldrig at føre sit opgør igennem, og derfor ender den ofte i løs snak. Krab vil gerne tale om familier, men vil ikke tale meget om, hvad en familie er. Han vil gerne tale om Danmark, men ender med at tale om velfærdsstaten. Han vil gerne revurdere individualismen, men ender med at bekræfte den. Det er spiralens inderste kreds, den er gal med.

Nuvel, at den der søger, også famler, er i og for sig både naturligt og glædeligt. Problemet er, at bogen i både form, udformning og udtryk faktisk er skrevet som et manifest, og det er ærgerligt.

Et vigtigt bidrag

Dette skal imidlertid ikke ændre ved, at bogen er uomgængelig for den, der vil forstå de forskydninger, der netop nu finder sted i dansk borgerligheds centrum.

Og hvad er denne forskydning? Ja, løfter vi blikket fra 'Fri os fra den værdiløse borgerlighed' og betragter mængden af nyskrevet borgerlig debatlitteratur, synes det at være et ærligt forsøg på at genopdage fællesskab som et centralt borgerligt begreb.

Læs også

Den borgerlige forsvarer det nære mod det fjerne. Og i det nære lever det organiske og selvgroede, der står i modsætning til den golde rationalisme, der udspringer af magtens centre, velfærdsstaten og dens nødvendige følgesvend teknokratiet.

Med Lars Løkke Rasmussen nåede dansk borgerligheds centrum sit værdiløse nulpunkt i den totale omfavnelse af den teknokratiske politiks potentialer.

Det var muligvis både godt og nødvendigt, men noget gik tabt i processen. Det er dette tabte, der nu søges genvundet. Det folkelige kort sagt. Her er Anders Krab-Johansens bog et vigtigt bidrag.

------------------

Christian Egander Skov er forfatter til debatbogen Borgerlig krise fra 2022. Han sidder desuden i bestyrelsen for Rahbek Højskole, hvor også Anders Krab-Johansen er medlem.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Egander Skov

Historiker, konsulent ved Tænketanken Prospekt, redaktør for Årsskriftet Critique
ph.d. (Aarhus Uni. 2013), cand.mag., historie & religionsvidenskab (Aarhus Uni. 2010)

Anders Krab-Johansen

Koncernchef og udgiver, Berlingske Media
journalist (Columbia Uni. 1994), cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1995)

Lars Løkke Rasmussen

Udenrigsminister, MF (M), politisk leder, Moderaterne, fhv. statsminister
cand.jur. (Københavns Uni. 1992)

0:000:00