Topaktører: Sådan genstarter vi Greater Copenhagen-regionen efter corona

SOMMERMØDE: Københavnsområdet er hårdt ramt af grænselukningerne, både når det gælder pendler-arbejdere og hotelbranchen. Nu foreligger en mulighed for at gøre genstarten grøn, læs debattørernes bud til Altingets sommermøde her.

Til første del af debatten var (fv.) Heino Knudsen, formand for Greater Copenhagen Committee, Karim Nielsen, ejer af Savoy Hotel, Steen Nielsen, vicedirektør, Dansk Industri og Petter Hartman, CEO, Medicon Valley Alliance. 
Til første del af debatten var (fv.) Heino Knudsen, formand for Greater Copenhagen Committee, Karim Nielsen, ejer af Savoy Hotel, Steen Nielsen, vicedirektør, Dansk Industri og Petter Hartman, CEO, Medicon Valley Alliance. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Maria Neergaard Lorentsen

Grænselukningen har været en hård mundfuld for Hovedstadsregionen og det grænseoverskridende samarbejde med Sydsverige.

Det har ramt arbejdspladserne, tusindvis af pendlende medarbejdere og særligt turismen og hotelbranchen har lidt nød.

På første dag af Altingets sommermøde mødtes en række aktører, der alle er dybt afhængig af den dansk-svenske grænse, til en debat om, hvordan regionen kommer ud af krisen.

Altinget har samlet en række af aktørernes svar herunder. Se hele debatten her.

Greater Copenhagen: ambition om foregangsregion
Heino Knudsen, der er formand for Greater Copenhagen Committee og formand for Region Sjælland, fremhævede bevægelighed som central for regionen.

"Det er en kæmpe indgriben at have lukkede grænser og det er vigtigt at vi hurtigt kommer tilbage til mere bevægelsesfrihed. Det vigtigste lige nu er at arbejde for at få åbnet grænserne. Men det skal gøres fornuftigt, for det er meget dyrere hvis der kommer et tilbagefald."

"Vi har en ambition om, at Greater Copenhagen skal være den metropol i verden man kigger hen i mod, når man skal finde nye grønne løsninger."

Greater Copenhagen har tre områder i fokus i forhold til den grønne omstilling:

"Det første er, at vi kigger på vores egne organisationer. Bare i region Hovedstaden har vi 18.000 medarbejdere. Vi drøfter blandt andet, hvordan vi kan være selvforsynende med vedvarende energi."

"Det andet spor er, om der er noget lovgivningsmæssigt, der skal ændres. Jeg tænkte jo, kan jeg ikke bare sætte en vindmølle op ved alle mine sygehuse, og så har jeg grøn energi? Men der er nogle barrierer. Så det er et spor omkring det lovgivningsmæssige, der skal arbejdes på."

"Og sidst skal vi være et område, der kan bidrage til vækst. En foregangsregion, så hvis man gerne vil noget på sundhedsområdet omkring nye devices eller have sparing, så skal man tage til Greater Copenhagen."

Savoy Hotel: Digitalisering af hotelbranchen
Som indehaver af Savoy Hotel var Karim Nielsen debattør på vegne af den hårdtramte hotelbranche. Savoy har i øjeblikket en belægningsprocent på 3-6 og et økonomisk tab på 95 procent siden corona.

"Vi ser frem mod en alvorlig krise, når hjælpepakkerne stopper. Normalt går der op til 18-24 mdr før niveauet er tilbage på normalt. I denne sammenhæng spås det til at være 3 år. Der skal lukkes mere op for hotelbranchen. Hvis du spørger hotelbranchen, kan vi sagtens finde en løsning hvor vi kan have turister boende under nye omstændigheder, så der er plads til alle."

Karim Nielsen tror dog, at krisen alligevel kan vendes til et positivt output.

"Jeg tror der er nogle utrolige muligheder for at komme ud af det her med en stor fordel. Jeg tror vi kan digitalisere os ud af det her. Vi har været bange for at tage skridtet, men jeg tror vi vil se det ske nu, så vi eksempelvis bliver endnu mere minded mod, at du går ind og ud af dit værelse med din mobiltelefon."

Katarina Ammitzbøl (K): Digitalisering af byer
Folketingsmedlem Katarina Ammitzbøl lagde især vægt på omstilling gennem digitalisering af byerne:

"I mange kommuner tænker man smart cities og løsninger, men når man går ud på gaden lige nu, kan man nærmest ikke se at vi er grønne udover en enkelt el-bus og metroen. Vi halter bagud på smart city-udviklingen, vi skal digitalisere"

Derudover skal forskningens kobles tættere sammen med erhvervslivet, mener hun:

"Vi har meget stærk forskning i Danmark. Men vi er ikke gode til at få det omsat til iværksætterne. Vi skal ind i universiterne, og de skal lære at være mere kommercialiseret, både til start ups og med mere samarbejde mellem større virksomheder og forskningen. Det kræver også bedre finansieringsmuligheder. Fondene er ikke gearet til at støtte iværksættere, der ikke har en forkromet stor business plan. Det skal være nemmere at få noget mere risikovillig kapital."

"Jeg er glad for at se, at de store virksomheder rykker. De rykker tidligere end Christiansborg"

Ørsted: Power-to-X
I tråd med Katarina Ammitzbøls ønske om flere samarbejder mellem større virksomheder og forskning, var Johannes Bøggild, Head of Group Public Affairs hos Ørsted med i debatten for at præsentere et af Ørsteds nyeste tiltag. I samarbejde med SAS, Maersk, Københavns Lufthavne, DFDS, DSV, Københavns Kommune, COWI og BCG udvikler de et projekt omkring teknologien Power-to-X, hvor man med brint producerer vedvarende energi til især sektorer, der er svære at elektrificere, eksempelvis tung industri, shipping, luftfart og tung vejtransport.

Johannes Bøggild mener, at Greater Copenhagen kan spille en vigtig rolle i at udbrede teknologien:

"Regionen skal sikre efterspørgsel efter de grønne brændstoffer, så man er med til at udvikle den, så vi får de erhvervsklynger og kompetencefordele i regionen, som kan bruges ude i verden."

Dansk Industri: El-biler og ladestandere
Steen Nielsen, vicedirektør hos Dansk Industri understreger vigtigheden af den regionale og grænseoverskridende samarbejde:

"Greater Copenhagen samarbejdet er enormt vigtigt for virksomhederne. Først og fremmest på grund af personalesituationenen, der er omkring 15.000 der bor i Sverige og arbejder på Sjælland. Derudover er det et vigtigt marked for mange virksomheder, som sælger til Sverige. Grænselukningen er ikke kun besværlig for dem der pendler, men også for dem der servicerer produkter, lever tjenesteydelser eller skal skaffe nye kunder."

For nylig kom Dansk Industri med 100 forslag til genstart af økonomien, hvoraf 29 handler om den grønne omstilling.

"Vi skal have nogle midler ud i samfundet. Det skal både gøre forbrugerne i stand til at bruge nogle penge, og så skal vi foretage nogle investeringer som alligevel skulle laves på et tidspunkt. Hvis jeg skal fremhæve én ting, så skal vi have opbygget noget kapacitet til el, så vi kan få flere el-biler og ladestandere på vejene." 

Medicon Valley Alliance: Forskning skal skabe vækst
Petter Hartmann er direktør for klyngeorganisationen Medicon Valley Alliance, der repræsenterer forskning i regionen. Petter Hartmann kritiserede Danmarks nedlukning af grænserne til Sverige:

"Det skader samarbejdet at man ikke kan regne med grænserne. Grænselukningen skal ikke være den første mulighed, man skal forsøge at skabe stabile spilleregler."

Derfor mener Petter Hartmann, at man fremover skal være mere forberedt til at opretholde en normaliseret situation i regionen, hvis en lignende situation skulle opstå:

"Man skal være hurtigere til at agere og finde løsninger. Man skal tageproblemerne mere på forkant - ikke lukke grænser men finde løsning."

Derudover mener han, at man skal sikre et højt aktivitetsniveau i krisetiden gennem forskning og uddannelse.

Dokumentation

Første del af debatten:

En debat mellem Heino Knudsen, formand for Greater Copenhagen Committee, Petter Hartman, CEO, Medicon Valley Alliance, Steen Nielsen, vicedirektør, Dansk Industri og Karim Nielsen, ejer af Savoy Hotel.

Anden del af debatten omkring kickstart af den grønne omstilling:

En debat mellem Steen Nielsen, vicedirektør, Dansk Industri, Katarina Ammitzbøll, (K) og Johannes Bøggild, Public Affairs-chef, Ørsted

Moderator: Journalist Lene Johansen


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Heino Knudsen

Regionsrådsformand (S), Region Sjælland, bestyrelsesmedlem, Danske Regioner, formand, løn-og praksisudvalget, Danske Regioner, folketingskandidat for Socialdemokratiet i Guldborgsundkredsen
Erhvervsuddannet

Johannes Bøggild

Chef for public affairs i Denmark, TotalEnergies
journalist (DJH 2002), cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2005)

Katarina Ammitzbøll

Fhv. MF (K), fhv. FN diplomat
cand.scient.soc. (RUC 1997), LLM, Master international jura (Warwick University 2004-2005).

0:000:00