Kristian Jensen: Råderummet er for lille til at ændre besparelser før 2022

VIDEO: Råderummet er ikke stort nok til at ændre på besparelser på uddannelse før 2022. Sådan lyder forklaring fra Kristian Jensen (V) under fremlæggelsen af regeringens forslag til finanslov. 

Toke Gade Crone Kristiansen

Boligbeskatningsaftalen og Nordsøaftalen indskrænker det finanspolitiske råderum så meget, at der ikke er plads til at ændre på de årlige to-procents-besparelser før 2022. 

Sådan forklarede finansminister Kristian Jensen (V) fortsættelse af omprioriteringsbidraget på pressemødet torsdag, hvor finansloven blev fremlagt. 

"Kernen i det her er, at der i 2020 og i 2021 er et lille råderum, fordi boligbeskatningsaftalen og Nordsøaftalen trækker ret voldsomt af råderummet i lige nøjagtigt de år. Det er derfor, vi har valgt, at det er i 2022, at vi lader pengene blive på områderne," svarede Kristian Jensen på et spørgsmål fra salen.

Forklaringen kommer som følge af, at regeringen lægger op til at fortsætte de årlige besparelser på uddannelse, undervisning og kultur, på trods af at et flertal i Folketinget ønsker det afskaffet. 

Det nye i finansloven er, at regeringen fra og med finansloven for 2022 vil sikre, at de sparede midler bliver omfordelt indenfor området.

Det lægger dog umiddelbart ikke nogen hindringer i vejen for, at regeringen kan kræve, at den enkelte uddannelsesinstitution fortsat vil skulle finde to procent af sit budget.

Men den nye model kan regeringen altså først finde penge til fra 2022. 

Der udestår dog et forhandlingsforløb med Dansk Folkeparti om finansloven, og støttepartiet har tilkendegivet et ønske om at afskaffe omprioriteringsbidraget helt og vil have en afklaring på spørgsmålet med dette års finanslov.

Se forklaringen fra finansministeren i videoen ovenfor.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristian Jensen

Direktør, Green Power Denmark, fhv. udenrigsminister, MF og næstformand for Venstre
bankassistent (Unibank Lemvig 1993)

0:000:00