Nye oplysninger belaster bestyrelsen i LMS: Formand trækker sig

AFSLØRING: Allerede i 2011 protesterede tre fagforeninger over dårligt og nedbrydende arbejdsmiljø i Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser. Nu indkalder bestyrelsen i LMS til ekstraordinær generalforsamling. Formanden træder tilbage.

Det psykiske arbejdsmiljø er "dårligt og nedbrydende", skrev tre fagforeninger allerede i 2011 i et brev til bestyrelsen i Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade.
Det psykiske arbejdsmiljø er "dårligt og nedbrydende", skrev tre fagforeninger allerede i 2011 i et brev til bestyrelsen i Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade.Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Claus NordahlCarsten Terp Beck-Nilsson

Bestyrelsen i Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, LMS, har kendt til det dårlige psykiske arbejdsmiljø i foreningen i årevis. Alligevel har den ikke grebet ind.

Altinget kan dokumentere, at tre fagforeninger allerede i marts 2011 gjorde LMS-bestyrelsen opmærksom på, at det psykiske arbejdsmiljø i foreningen var "dårligt og nedbrydende".

Oplysningerne er opsigtsvækkende, fordi bestyrelsesformand for LMS Anne Minor Christensen over for Altinget gentagne gange har bedyret, at hun ikke har haft kendskab til de arbejdsmiljøproblemer, der har medført, at 39 medarbejdere er stoppet i foreningen i løbet af tre år.

I et interview foretaget 30. april spørger Altinget direkte, om Anne Minor Christensen er blevet kontaktet af fagforeninger om problemer med arbejdsmiljøet. Hertil svarer hun:

"Jeg har ikke kendskab til, at nogen fagforeninger har vendt tilbage på baggrund af personer, som har følt sig dårligt behandlet eller ikke har følt sig set eller hørt i LMS ... Det kan jeg sige med hånden på hjertet – det har jeg aldrig. Og det ville jeg have taget meget alvorligt."

 

Klik på ikonet for at se brevet i fuld størrelse. (Artiklen fortsætter under dokumentationen)

"Den daglige leder truede og mobbede"
I brevet, der var stilet til generalsekretæren, formanden og næstformanden, skriver Dansk Psykolog Forening, Kommunikation & Sprog og Dansk Magisterforening blandt andet, at "den daglige leder, Steen Andersen, udviser truende adfærd, mobber de ansatte og bagtaler fraværende medarbejdere til andre – herunder fortælles historier om de ansattes privatliv og psykiske stabilitet."

Men selv om de tre fagforeninger opfordrede bestyrelsen til at tage ansvar og forbedre arbejdsmiljøet, skete det ikke.

Bestyrelsesformand Anne Minor Christensen ønsker ikke at lade sig interviewe af Altinget, men siger i et skriftligt svar, at hun aldrig har set brevet. Hun var imidlertid orienteret om en konkret medarbejdersag, og i dag fortryder hun, at bestyrelsen ikke greb ind allerede dengang, skriver hun.

"Set i lyset af det billede, der nu tegner sig af arbejdsmiljøet i LMS, kan jeg godt se, at vi skulle have taget den enkeltstående medarbejdersag fra 2011 mere alvorligt. Vi skulle have set, at det var et udtryk for et større problem og ikke blot et enkelt tilfælde," siger hun.

Formanden oplyser, at hun trækker sig fra sin post i forbindelse med en kommende ekstraordinær generalforsamling. 

En ansat orienterede også bestyrelsen
Brevet fra de tre fagforeninger blev også sendt til daværende næstformand i bestyrelsen, Helle Schouw. Hun blev tillige forud for generalforsamlingen i LMS i april 2011 kontaktet af en daværende medarbejder, som ville sikre sig, at hun havde modtaget brevet. Derfor sendte hun det for en sikkerheds skyld frem til Helle Schouw på mail. Og af mailkorrespondancen fremgår det, at Helle Schouw har modtaget brevet.

Altinget har været i kontakt med Helle Schouw, som ikke ønsker at udtale sig.

"Jeg er på ferie, og jeg ønsker ikke at udtale mig i nævnte sag. Jeg bakker op om de svar, du får fra Anne Minor Christensen," skriver Helle Schouw i en sms.

Klik på nedenstående billede for at se mailkorrespondancen. (Artiklen fortsætter under dokumentationen)

I mailen fra den daværende medarbejder er formand Anne Minor Christensen sat cc. Hun erindrer imidlertid ikke korrespondancen, skriver hun.

"Jeg kan desværre ikke huske den konkrete mailkorrespondance fra 2011, men jeg kan huske den konkrete medarbejder og sagen herom [...]," skriver hun og fortsætter:

"Den konkrete medarbejdersag fra 2011 er ikke blevet vendt i bestyrelsen. Ligesom Helle og jeg ikke har vendt sagen uden om bestyrelsen. Jeg har netop erfaret, at Helle har haft talt med Steen om sagen fra de tre fagforeninger, og Steen her har meddelt, at han ville tage hånd om sagen."

Bestyrelsen stiller sit mandat til rådighed
Altinget har præsenteret oplysningerne om sagen fra 2011 for bestyrelsen for LMS i en mail søndag. Og på et møde onsdag aften besluttede bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling og stille sit mandat til rådighed.

Mens Anne Minor Christensen har bekendgjort, at hun ikke genopstiller, har resten af bestyrelsen endnu ikke taget stilling. 

"Vi har som samlet bestyrelse valgt at stille vores mandat til rådighed, og vi indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kan vælges en ny bestyrelse for LMS," skriver Anne Minor Christensen til Altinget. 

Alle medlemmer af LMS indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling den 26. juni.

Anne Minor Christensen ærgrer sig i dag over, at hun ikke så skriften på væggen noget tidligere. Og særligt brevet fra fagforeningerne ville have gjort en forskel, fortæller hun.

Forklaringen på, at hun ikke har set brevet, er, at bestyrelsen er blevet forholdt information, lyder det fra formanden.

"Jeg har desværre ikke set brevet – hverken per mail eller i fysisk form. Brevene er sendt til LMS' adresse, hvor al post blev åbnet og sorteret af den forhenværende generalsekretær."

Altinget har været i skriftlig kontakt med de øvrige medlemmer af bestyrelsen, som i en fælles erklæring skriver, at de tror på formandens udsagn om, at hun ikke har set brevet.

Steen Hildebrandt, professor emeritus ved Aarhus Universitet med særligt fokus på organisations- og ledelsesteori, har tidligere anbefalet, at bestyrelsesformanden nedlagde sit hverv. De nye oplysninger har ikke mildnet hans syn på sagen.

"Dette er en kompliceret og urovækkende sag. Der er skabt så megen og berettiget mistillid til bestyrelse og generalsekretær, at også bestyrelsen bør trække sig – jo før, desto bedre," siger Steen Hildebrandt.

Altinget har forsøgt gentagne gange på telefon, sms og mail at få en kommentar fra tidligere generalsekretær i LMS Steen Andersen. Men han har ikke besvaret Altingets henvendelser.

Klik her for at læse alle Altingets artikler om arbejdsmiljøet i LMS

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Steen Hildebrandt

Foredragsholder, professor emeritus, Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet, adj. professor i lederskab, CBS og Aalborg Universitet, medlem af 2030-panelet, forfatter
Cand.merc. (Handelshøjskolen i Århus 1968), ph.d. (1976)

0:000:00