Nyrup om DONG-sagen: Der var en ekstrem mangel på kompetence i Finansministeriet

INTERVIEW: DONG-ledelsen havde en privat økonomisk interesse i, at firmaet blev vurderet så lavt som muligt, siger tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Ifølge Nyrup svigtede Finansministeriet fatalt sin varetagelse af skatteborgernes interesser i handlen med Goldman Sachs.

ANGREB: Efter Goldman Sachs indkasserede endnu en del af gevinsten ved handlen med DONG-aktier, forstærker tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen sin kritik af Finansministeriet og DONG-ledelsen.<br>
ANGREB: Efter Goldman Sachs indkasserede endnu en del af gevinsten ved handlen med DONG-aktier, forstærker tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen sin kritik af Finansministeriet og DONG-ledelsen.
Foto: Henning Bagger/Scanpix
Erik Holstein

”Der var en klar undervurdering af værdiansættelsen af DONG i salgsåret. Man spørger sig selv, om det hænger sammen med DONG-ledelsens dobbeltrolle.”

Det siger tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) som kommentar til, at kapitalfonden Goldman Sachs for nylig solgte ud af sine DONG-aktier med enorm fortjeneste.

Nyrup var fra starten en af de hårdeste kritikere af salget til den omstridte kapitalfond, som efter hans mening fik aktierne alt for billigt. Den politisk eksplosive DONG-handel sprængte SF ud af Thorning-regeringen i starten af 2014.

Man anslår nu, at selve handlen med DONG-aktier vil give Goldman Sachs en fortjeneste på 12 mia. kr. De penge burde være kommet den danske velfærd til gode, mener Poul Nyrup Rasmussen, der med kapitalfondens store gevinst ser sig bekræftet i sin kritik af forløbet.

Derfor må der foreligge en klar undervurdering af værdiansættelsen det år. Næsten bevidst eller som følge af inkompetence og pres fra Goldman Sachs. For en vurdering af en virksomheds reelle økonomi skal jo også indbefatte reelle vurderinger af fremtidige indtægter.

Poul Nyrup Rasmussen
Tidligere statsminister (S)

Over for Altinget retter Nyrup nu en hård kritik af Finansministeriets rolle, men den tidligere statsminister er ikke mindre kritisk over for DONG-ledelsens dobbeltrolle.

Klassisk interessekonflikt
DONG’s ledelse med direktør Henrik Poulsen i spidsen havde fået såkaldte aktieoptioner, der gav mulighed for at købe aktier på et gunstigt tidspunkt og sælge dem dyrt igen med størst mulig gevinst. Programmet var ifølge Nyrup udarbejdet af DONG–ledelsen til sig selv, formentlig inspireret af Goldman Sachs.

”Der foreligger her et klassisk eksempel på en interessekonflikt. DONG-ledelsen havde en privat økonomisk interesse i at holde værdien af DONG så lav som overhovedet muligt på det tidspunkt, hvor den kunne gøre brug af sine aktieoptioner.”

”Og oveni fik man tilbudt ekstra gratis aktier på børsnoteringstidspunktet 2 år efter. Det var den slags, man under finanskrisen kritiserede bankerne for at bruge på direktionsgangen,” siger Nyrup.

Han lægger ikke skjul på, at aktieoptionerne efter hans mening kan have spillet ind i værdiansættelsen af DONG i 2014, en værdi han allerede dengang kritiserede for at være alt for lav.

Elendigt salgsår
Nyrup afviser blankt argumentet om, at man ikke i 2014 kunne forudse, at DONG ville stige i værdi.

”Det argument holder ikke. Finansministeriet vidste ret nøje, at salgsåret 2013 var et dårligt år. Alle energiselskaber i Europa var ramt af dårlige oliepriser. Året gav derfor ikke et retvisende billede af DONGs økonomi.”

”Staten kunne ganske som Goldman Sachs have forudset, at der ville komme en væsentlig værdistigning i DONG som følge af de store investeringer i havvindmølleparker, man havde igangsat. De ville indbringe store, sikre og kendte indtægter til DONG de kommende år,” siger Nyrup.

Mistænkeligt
”Derfor må der foreligge en klar undervurdering af værdiansættelsen det år. Næsten bevidst eller som følge af inkompetence og pres fra Goldman Sachs. For en vurdering af en virksomheds reelle økonomi skal jo også indbefatte reelle vurderinger af fremtidige indtægter.”

Nyrup tilføjer:
”Jeg kan selvfølgelig ikke vide, om aktieoptionerne har været det afgørende motiv for Henrik Poulsen og resten af DONG-ledelsen. Men alene det at mistanken kan rejses, er et stort problem. DONG-ledelsen blev mangemillionær på den handel – samlet set har den del kostet staten omkring 2,5 mia kr. ifølge eksperter.”

Goldman Sachs' ekspertise
Det er blevet fremført, at det netop er Goldman Sachs' særlige ekspertise med kriseramte virksomheder, der har fået DONG-aktierne til at stige så kraftigt. Men heller ikke det argument bider på Nyrup:

”DONG havde en ambitiøs investeringsplan i havvindmøller, som allerede var godt i gang længe før, Goldman Sachs kom ind. Set udefra foretog de sig ikke noget i bestyrelsen, som ikke allerede lå i kortene.”

”Du kan simpelthen ikke få det til at passe, at børsnoteringsværdien kunne blive over tre gange så stor som salgsprisen til Goldman Sachs på blot to år. Og trekvart år senere var der pludselig overskud i koncernen og gælden nedbragt.”

Poul Nyrup Rasmussen nærstuderede kapitalfondes måde at operere på, da han arbejdede i Europa-Parlamentet. Og for Nyrup var Goldman Sachs' optræden i DONG absolut ingen overraskelse.

”Goldman Sachs havde langt mere kortsigtede interesser i DONG, end de dengang gav udtryk for. De optrådte præcis, som de plejer at gøre – og tog den hurtige gevinst.”

Dyr lære af TDC
I sin tid som statsminister var Nyrup sammen med daværende finansminister Mogens Lykketoft (S) selv med til at privatisere en statslig dansk virksomhed som TDC. Det gik ikke tilstrækkeligt godt, erkender Nyrup.

Man solgte ganske vist ikke direkte til en kapitalfond dengang. Men man glemte at sikre sig imod, at den amerikanske køber sidenhen solgte videre til en kapitalfond, der havde adresse i et skattely. Og det burde ifølge Nyrup ikke overraske nogen, at også Goldman Sachs benytter sig af skattely i Cayman Island:

”Det er helt uforklarligt, at Finansministeriet handlede med en aktør, der opererer fra skattely, så man ikke engang får skatteindtægter til den danske stat. Man så det også med Lufthavnen og TDC, og det er næsten ikke til at bære, det gentager sig. Mange mennesker spørger jo sig selv, om Finansministeriet simpelthen sover i timen.”

Dårlig formueforvalter
Det var Finansministeriet, der som statens repræsentant skulle sikre, at de danske skatteborgere fik de bedst mulige indtægter ved salget af DONG-aktier. Men ifølge Nyrup blev Finansministeriet fuldstændig overmatchet af Goldman Sachs:

”Finansministeriet stillede med en afdelingschef og to akademiske medarbejdere over for Goldman Sachs' hær af jurister og økonomer, der er vant til at spise små stater til morgenmad.”

Nyrup betegner det som ”et mysterium, at Finansministeriet ikke sikrede sig kompetent uvildig ekstern rådgivning til værdiansættelsen af DONG":

”Ved det første forsøg på børsnotering af DONG i 2008 brugte Finansministeriet Rothschild i London. Men sidste gang fik man kun lavet en såkaldt fairnessvurdering af Danske Bank, efter at aftalen var indgået. Det kan ikke bruges til at sikre en kompetent værdiansættelse.”

”Tilmed havde Danske Bank sin egen interesse i at købe og sælge DONG-aktier via sit eget selskab DANICA, så uvildigheden kan diskuteres.”

Tilbagelænet rolle
Nyrups konklusion er ikke til at tage fejl af:

”Som det ser ud nu – det vi kan skimte mellem alle de mange sorte udstregninger i dokumenterne – mener jeg, at der var tale om en ekstrem mangel på kompetence i Finansministeriet.”

”Man har undervurderet opgaven. Der har ikke været de kompetente medarbejdere, der skulle til, og man har ikke hyret ekstern uvildig rådgivning.”

Det var ifølge Nyrup snarere DONG-ledelsen, der sad ved styrepinden.

”Meget tyder på, at Finansministeriet har indtaget en tilbagelænet rolle i hele forhandlingsprocessen, som i stedet er blevet varetaget af DONG's daglige ledelse. Det er helt usædvanligt, at staten i praksis uddelegerer sin forhandlingskompetence til en interessent, som ovenikøbet forgylder de samme forhandlere, jo lavere salgsprisen bliver.

Afgørende spørgsmål
DONG-sagen er lige nu ved at blive undersøgt af Rigsrevisionen, og Nyrup efterlyser især svar på tre spørgsmål:
”For det første en vurdering af Finansministeriets forberedelser af salget: Beslutningsgrundlaget, rammerne for forhandlingsprocessen, ansvarsfordelingen og prisfastsættelsen.”

”For det andet om værdiansættelsen og forhandlingerne er foregået på en måde, så Finansministeriet har varetaget statens interesser på bedste vis i lyset af salgstidspunktet, manglen på uvildig rådgivning og interessekonflikten i DONG-ledelsen."

”For det tredje en vurdering af det økonomiske slutresultat for staten af salget og de tilknyttede omkostninger. Fik samfundet det optimale økonomiske udbytte af handlen?”

Skadet tilliden
Den tidligere statsminister kalder det ”helt afgørende”, at rigsrevisionen kommer til bunds i sagen.

”DONG-handlen har skadet tilliden til hele systemet, både det administrative og det politiske system. Man kan kun genoprette den og undgå gentagelser, hvis der kommer åbenhed om, hvad der er foregået,” slutter Poul Nyrup Rasmussen.

Rigsrevisionens undersøgelse ventes klar 17. maj.

Grundløs kritik
Finansministeriet har til Altinget svaret på syv konkrete spørgsmål i forlængelse af Nyrups kritik.

Finansministeriets replik kan ses i artiklen her

DONG-ledelsen ønsker derimod ikke at kommentere Nyrups kritik, men man henviser blandt andet til et tidligere skriv, hvor DONG-direktør Henrik Poulsen udtaler:

"De insinuationer imod DONG Energy's ledelse og medarbejdere er helt grundløse og ret grove. De indebærer reelt, at ledelsen i DONG Energy skulle have ageret i modstrid med aktionærernes og bestyrelsens interesser med henblik på at opnå en personlig økonomisk gevinst. Det kan jeg helt afvise."
DONG's tidligere skriv kan ses her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Poul Nyrup Rasmussen

Protektor, Det Sociale Netværk/headspace Danmark, fhv. statsminister (S), partiformand & MF, fhv. formand, PES & LORC, fhv. MEP
cand.polit. (Københavns Uni. 1971)

0:000:00