Nyt FN-regnskab skal kigge Danmark over skulderen

FREMSKRIDT: Der skal afsættes et millionbeløb til at føre statistik over Danmarks arbejde med FN’s verdensmål. Vi skal være bannerfører for den bæredygtige dagsorden, mener finansminister Kristian Jensen (V).

Regeringen vil give 2,4 millioner kroner til Danmarks Statistik, så arbejdet med FN's 17 verdensmål kan følges. Verdensmål nummer fire er at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse.
Regeringen vil give 2,4 millioner kroner til Danmarks Statistik, så arbejdet med FN's 17 verdensmål kan følges. Verdensmål nummer fire er at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse.Foto: /ritzau/Benjamin Nørskov
Kristoffer Kvalvik

Regeringen vil afsætte et millionbeløb til at føre statistik over Danmarks arbejde herhjemme med FN’s verdensmål.

Alle verdens nationer har nemlig med 17 fælles mål i FN-regi sat en retning for hele verden frem mod 2030.

Målene er universelle og ikke kun for udviklingslandene, som det var med de tidligere 2015-mål - men for både rige og fattige lande. Derfor skal også Danmark måles og vejes.

Til det formål har regeringen bedt Finansudvalget om at overføre 2,4 millioner kroner allerede i år til Danmarks Statistik, så de kan følge med i Danmarks arbejde med FN’s verdensmål. Herfter og frem til 2021 afsættes 3,2 millioner kroner årligt.

Fakta
Om det nye FN-regnskab
På FN’s generalforsamling i september 2015 tilsluttede Danmark og øvrige FN-medlemslande sig, at FN’s 2030-dagsorden for en bæredygtig udvikling, herunder de 17 verdensmål, skal opfyldes frem mod 2030.

Som en del af regeringens handlingsplan for Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling indgår, at Danmark årligt vil udarbejde en statistisk rapportering på grundlag af FN’s globale indikatorer til brug for FN’s årlige fremskridtsrapport for verdensmålene. Den årlige afrapportering skal udarbejdes af Danmarks Statistik og består af cirka 230 globale indikatorer og cirka 169 delmål. Danmarks Statistik er, som ved al anden statistikproduktion, fagligt uafhængigt og har mandat til at indhente data fra andre nationale myndigheder.

Udgifterne til udarbejdelse af Danmarks Statistiks afrapportering til FN i 2017 vil udgøre 0,5 millioner kroner. Der vil yderligere være engangsudgifter i 2017 til etablering af en formidlingsplatform i statistikbanken på i alt 1,3 millioner kroner.

Dertil kommer allerede afholdte udgifter på 0,6 millioner kroner til forberedelse af finansministerens deltagelse ved Danmarks nationale review i FN’s Politiske Højniveauforum for Bæredygtig Udvikling i juli 2017.

Kilde: Regeringen

”Hvis vi skal bede de lande med de største udfordringer om at investere i statistik om verdensmålene, så skal vi også være klar til det fra dansk side,” siger finansminister Kristian Jensen (V) til Altinget og fortsætter:

”Danmark har været aktiv bannerfører for verdensmålene, og de blev vedtaget under dansk ledelse for to år siden. Derfor har vi en særlig forpligtigelse til at blive ved med at gå foran og vise et eksempel på, hvordan verdensmålene omsættes til virkelighed.”

Regeringen droppede for nylig det såkaldte grønne nationalregnskab, men er altså nu på vej med et nyt, internationalt regnskab for rigets tilstand. 

Dosmerseddel for hele verden
Verdensmålene blev vedtaget i september 2015 af alle verdens ledere i New York under den årlige Generalforsamling i FN. Målene indeholder blandt andet mål om at afskaffe alle former for fattigdom i verden, bekæmpe ulighed og sikre naturen og klimaet.

De 17 mål afløser de såkaldte 2015-mål - officielt kaldt Millennium Goals - der løb ud i 2015. De nye FN-verdensmål blev i 2015 af daværende FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, karakteriseret som en slags "dosmerseddel for folk og planeten".

Danmarks Statistik skal bidrage til FN’s årlige fremskridtsrapport for verdensmålene samt til at etablere en formidlingsplatform til opbevaring, formidling og årlig opdatering af datagrundlaget for den danske rapportering.

DF er glade 
Hos Dansk Folkeparti er man meget tilfreds med beslutningen.

”Verdensmålene er udmærkede at måle efter fra dansk side. Hvis man har nogle mål, skal man også se, hvordan det går med nærme sig dem,” siger finansordfører René Christensen.

Han er generelt glad, når regeringen fører statistik på sine målsætninger.

”Jeg er glad for at regeringen prioriterer det her med at kontrollere sine mål, for vi skal jo så også prioritere at kontrollere arbejdsmiljø og social dumping. Så det er rigtig positivt, at regeringen lægger op til, at vi skal kontrollere de mål, der sættes," siger han.

I disse dage holder FN generalforsamling i New York, hvor verdens ledere blandt andet diskuterer implementering af FN's verdensmål. 

Dokumentation

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling
1. Afskaffe alle former for fattigdom i verden.

2. Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

3. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

4. Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

6. Sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.

7. Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

8. Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

9. Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bære - dygtig industrialisering og understøtte innovation.

10. Reducere ulighed i og mellem lande.

11. Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

12. Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

13. Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

14. Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

15. Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

16. Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

17. Revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene.

Kilde: Regeringens handlingsplan for FN’s verdensmål


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristian Jensen

Direktør, Green Power Denmark, fhv. udenrigsminister, MF og næstformand for Venstre
bankassistent (Unibank Lemvig 1993)

0:000:00