Nyt råd skal øge tilliden mellem journalister og embedsfolk: Se de 12 medlemmer her

Djøf og Dansk Journalistforbund har nedsat et advisory board med i alt 12 medlemmer, der det næste halvandet år skal finde løsninger til at knække den nedadgående tillidskurve mellem embedsværk og journalister.

Sara Vergo og Tine Johansen har som formænd for henholdsvis Djøf og Dansk Journalistforbund indgået et samarbejde om et advisory board, der skal afhjælpe tillidskrisen mellem embedsfolk og journalister. 
Sara Vergo og Tine Johansen har som formænd for henholdsvis Djøf og Dansk Journalistforbund indgået et samarbejde om et advisory board, der skal afhjælpe tillidskrisen mellem embedsfolk og journalister. Foto: Mikkel Inumineq, DJ
Sine Riis Lund

Tilliden mellem embedsværk og medier falder. Og det er et alvorligt demokratisk krisetegn.

Det var en af konklusionerne fra Dybvad-udvalget, som granskede forholdet mellem politikere, embedsværk og medier på Slotsholmen.

Nu opretter de to fagforbund Djøf og Dansk Journalistforbund et advisory board, der skal finde måder at bedre samarbejdet og tilliden mellem parterne.

“De skal være med til at udpege, hvor skoen trykker, og hvad man så kan gøre. Det skal gerne være et løsningsorienteret råd,” siger Sara Vergo, formand for Djøf. 

Det er først og fremmest et forsøg på at få startet dialogen og skabt nogle gode relationer på tværs.

Sara Vergo
Formand for Djøf

Advisory boardet består af 12 medlemmer, hvor de to fagforbund har udpeget hver seks medlemmer. 

Er det meningen, at der skal komme noget mere konkret ud af rådets arbejde i form af eksempelvis retningslinjer eller principper for samarbejdet?

“Det er først og fremmest et forsøg på at få startet dialogen og skabt nogle gode relationer på tværs. Vi tror på, at der sker noget positivt, hvis vi begynder at få lidt større forståelse for hinandens arbejdsvilkår. Vi må så prøve at finde ud af, hvad de gode løsninger kan være. Er det nye retningslinjer, nye samarbejdsfora eller hvad er det egentlig,” siger Sara Vergo.

Læs også

Et dybfrossent forhold

Dybvad-udvalgets rapport viste blandt andet, at mere end hver tredje adspurgte embedsmand havde meget eller ret begrænset tillid til medierne, og at cirka hver tredje journalist var helt eller delvist uenig i, at den enkelte embedsmand siger fra, hvis det er klart, at en overordnet giver ordre til ulovlige handlinger.

“Vi har med bekymring set på de her undersøgelser, senest Dybvad-rapporten, som peger på, at der er et dybfrossent forhold mellem embedsværk og journalister. Og vi har brug for praktikernes hjælp til, hvilke initiativer man kunne sætte i søen for at genskabe tilliden mellem de to grupper,” siger Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund.

Her er de 12 medlemmer

Udpeget af Djøf

 • Sara Vergo, Formand for Djøf
 • Anahita Khatam-Lashgari, Chefkonsulent i Sundhedsdatastyrelsen
 • Mikael Sjöberg, Landsdommer og formand for den danske dommerforening
 • Christine Ravn Lund, Formand for Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Thune Korsager, Vicedirektør og forvaltningschef i Aarhus Kommune
 • Malene Vestergaard, Afdelingschef i Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Udpeget af Dansk Journalistforbund

 • Tine Johansen, Formand, Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation
 • Helene Kristine Holst, Journalist, Jyllands-Posten
 • Morten Halskov, Journalist, Fagbladet 3F
 • Henriette Døssing, Kommunikationskonsulent, Politiet
 • Lene Rimestad, Journalist og kommunikationsmedarbejder, Maj Invest
 • Rane von Benzon, Journalist, freelance

Direkte nummer til embedsfolk

Dybvad-udvalget kom med tre konkrete forslag til, hvor der kunne laves principper for et godt samarbejde.

For det første principper, der sikrer, at fagmedarbejdere i embedsværket i højere grad bliver tilgængelige for medierne, eksempelvis i form af direkte kontaktoplysninger på udvalgte fagmedarbejdere.

Altinget har spurgt de to formænd, om det kunne være en vej at gå. Tine Johansen er positiv.

“Ja, for jeg kan høre, at der er rigtig mange journalister, der faktisk efterlyser lettere adgang til dem, der sidder med sagerne. Jeg kan så også høre, at der er nogen i embedsværket, der har en skepsis over at stille op til interviews, fordi det er lidt utrygt. Så der tænker jeg, vi har en opgave med at skabe en tryggere situation,” siger hun. 

Jeg kan høre, at der er nogen i embedsværket, der har en skepsis over at stille op til interviews, fordi det er lidt utrygt. Så der tænker jeg, vi har en opgave med at skabe en tryggere situation.

Tine Johansen
Formand, Dansk Journalistforbund

Tine Johansen peger på, at det både handler om en gensidig forståelse af arbejdsmetoder, men måske også klarere aftaler om citater til gennemsyn og hvilken kontekst man som kilde optræder i.

Sara Vergo er mere forbeholden.

“Der vil jeg skulle høre, hvad vores medlemmer siger, fordi der kan være nogle perspektiver, som jeg overser. Hvad er det for eksempel en arbejdsbelastning, man udsætter de folk for? Og kunne det løses ved, at det er kontorchefer med flere års erfaring, der tog telefonerne? Men det er sådan noget, advisory boardet kan være med til at se på,” siger Sara Vergo. 

Læs også

Rimelige deadlines

Dybvad-udvalget foreslår også at overveje principper for deadlines, der sikrer ministerierne tid til at besvare henvendelser fra medierne.

Både Djøf og Dansk Journalistforbund er dog usikre på, om det i praksis lader sig gøre.

“Jeg vil selvfølgelig gerne være med til at diskutere det, men det er jo allerede beskrevet i vores presseetiske retningslinjer, at vi skal give folk rimelig tid til at svare, når de bliver udsat for kritik. Og der er nok forskellige syn på, hvad rimelig tid er, afhængig af om man har flere deadlines om dagen eller arbejder på lidt længere stræk. Så vi er nok ude i en lidt svær definition her,” siger Tine Johansen.

“Jeg ved ikke, om det er den rigtige måde at løse det på. Det kommer jo også an på, hvad det er for en type henvendelse. Allerede i dag er der tidsfrister, det i praksis er svært at overholde. I virkeligheden vil jeg gerne væk fra, at vi skal slås om alle mulige processer og i stedet komme derhen, hvor man har et mere tillidsbaseret forhold,” siger Sara Vergo.

Som en sidste ting foreslog Dyvad-udvalget, at der kan laves principper for, hvordan der søges aktindsigt, så anmodninger fokuseres og formuleres på en måde, der kan give hurtigere og mere effektiv sagsbehandling.

Advisory Boardet er nedsat frem til oktober 2025. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Tine Johansen

Formand, Dansk Journalistforbund
journalist (Danmarks Journalisthøjskole)

Sara Vergo

Formand for Djøf, næstformand for Akademikernes A-Kasse
cand.techn.soc. (Roskilde Uni. 2001)

0:000:00