Økonomiske udfordringer i Forsvarsministeriet*

Forsvarsforligskredsen skal i næste uge orienteres om en række økonomiske udfordringer på Forsvarsministeriets område.*

Foto: Rasmus Christopher Franck / Forsvarsgalleriet
Andreas Krog

Altinget er blevet gjort opmærksom på, at artiklen i sin første udgave indeholdte forkerte oplysninger om, hvorfor de økonomiske problemer i Forsvaret er opstået. Altinget beklager og retter fejlen. 

---

Onsdag 15. december skal forsvarsminister Trine Bramsen (S) overfor forsvarsforligskredsen redegøre for økonomiske udfordringer på Forsvarsministeriets område.

Der er således brugt mindst 1,5 milliarder kroner på uforudsete ekstraudgifter. Enkelte kilder vurderer, at ekstraudgifterne kan være på helt op til fire milliarder kroner. Pengene er blandt andet gået til merudgifter i forbindelse med internationale udsendelser.

Der er ikke tale om ekstraudgifter til materielinvesteringer, sådan som Altinget skrev i den første udgave af denne artikel. Præcis hvad pengene er gået til, ønsker Forsvarsministeriet først at oplyse, når forligskredsen er blevet orienteret.

Det store overblik

Når tingene har kunnet køre af sporet, så skyldes det ifølge flere kilder blandt andet, at der de seneste to år har manglet en såkaldt koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriet.

Siden 2014 har Forsvarsministeriets område været organiseret som en koncern med et indflydelsesrigt departement i toppen og otte styrelser og myndigheder under sig.

Økonomistyringen for hele koncernen var frem til starten af 2020 samlet i departementet med en koncernstyringsdirektør, som manden med det store overblik over indtægter og udgifter på tværs af styrelser og departement.

Stilling nedlagt 

I december 2019 blev den daværende koncernstyringsdirektør, Per Pugholm Olsen, hjemsendt efter hård kritik fra Rigsrevisionen og statsrevisorerne af forholdene i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Der blev i den forbindelse ikke indsat en konstitueret koncernstyringsdirektør, og i foråret 2020 blev stillingen helt nedlagt.

Forsvarsministeriet har ikke kunnet svare på, hvilke personer og funktioner der har overtaget koncerndirektørens arbejdsopgaver, men henviser blot til, at ministeriet har fået en ny organisation.

Ifølge Forsvarsministeriets aktuelle organisationsdiagram er ansvaret for økonomistyringen i dag overladt til en kontorchef et godt stykke nede i Forsvarsministeriets hierarki. Kontorchefen er ikke en del af direktionen i Forsvarsministeriet, sådan som koncernstyringsdirektøren var.

Brugt til at lukke hullet 

Venstre og konservative har, stort set siden den nuværende socialdemokratiske regering kom til magten i juni 2019, efterlyst en oversigt fra forsvarsminister Trine Bramsen (S) over den aktuelle økonomiske situation på Forsvarsministeriets område.

Det skete blandt andet i forbindelse med forhandlingerne om den såkaldte arktiske kapacitetspakke, som partierne blev enige om i februar i år, og som giver Forsvaret nyt arktisk isenkram for 1,5 milliarder kroner.

Allerede dengang gik der rygter om et milliardhul i Forsvarsministeriets kasse. Derfor var partierne meget interesserede i om det havde noget på sig, inden man brugte milliarder af kroner på nyt materiel. Penge, som i stedet kunne være brugt til at lukke hullet.

Men det havde det ikke, forsikrede Trine Bramsen forligskredsen i forbindelse med forhandlingerne. Det fortæller flere kilder til Altinget. 

Bekræftet problemer

Ved det seneste forligskredsmøde den 17. november blev ønsket om en oversigt over økonomien endnu en gang fremsat, efter at forsvarschef Flemming Lentfer i en bisætning havde nævnt budgetproblemerne.

Forsvarsministeren har efterfølgende i lukkede fora bekræftet, at der er problemer. Det fortæller flere kilder til Altinget.

Onsdag i næste uge forventes partierne at få ønsket om en økonomisk oversigt indfriet.

 

* Artiklen havde oprindeligt overskriften "Overforbrug i milliardklassen i Forsvarsministeriet". Forsvarsministeriet har imidlertid gjort Altinget opmærksom på, at det ikke er merudgifter til materielindkøb, der har skabt problemerne.

Ministeriet opererer med et 15-årigt rullende budget. Det er derfor forkert at sige, at pengene mangler i den pulje på 12,8 mia. kroner, som blev afsat i forsvarsforliget 2018-2023.

Det er dermed ikke korrekt, at pengene skulle have været brugt til blandt andet en række centrale materielindkøb. Altinget beklager fejlene.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Trine Bramsen

MF (S), fhv. forsvarsminister, transportminister og minister for ligestilling
cand.scient.soc. (Roskilde Uni. 2007)

Flemming Lentfer

Fhv. forsvarschef, general, forsvarsministerens militærfaglige rådgiver
Flyvevåbnets Officersskole (1985)

0:000:00