Værnepligtige vil have Livgardens kaserne i København revet ned

De værnepligtige er så trætte af at bo i den mere end 350 år gamle bygning, som huser Livgardens kaserne i Gothersgade i København, at de vil have den fredede bygning revet ned. Det kan de dog godt glemme, lyder det fra Dansk Folkeparti.

Foto: Thomas Reimann/Forsvaret
Andreas Krog

Riv bygningen ned og byg noget helt nyt. Det er det kontante ønske fra de værnepligtige i Livgarden til hvad, der bør ske med deres kasernebygning i Gothersgade i det indre København.

Kasernebygningen på adressen Gothersgade 100 ved siden af Rosenborg Slot kan føres tilbage til Christian den 5.’s lysthus fra 1670, som blev midterpavillon i Frederik den 4.’s orangeri fra 1709. I 1786 flyttede Livgarden ind i det ombyggede anlæg og har boet der lige siden.

De værnepligtige har svært ved at forstå, at den historiske værdi kan veje op for alle de ting, som de skal leve med til daglig. For eksempel, at de ikke kan lave nummer to på toilettet uden bagefter at tage en handske på og grave det op.

Sofie G. Lindholm
Rådsmedlem, Værnepligtsrådet

Den mere end 350 år gamle fredede bygning er imidlertid i så dårlig forfatning, at de værnepligtige gerne ser, at fredningen bliver ophævet, og at der bygges noget helt nyt på hjørnet af Gothersgade og Øster Voldgade skråt overfor Nørreport Station.

"Der er et ønske om at bygningens fredsbevaring skal fjernes og at der bygges noget helt nyt," skriver de værnepligtiges talerør Værnepligtsrådet i et notat til forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Total nedrivning

I notatet til ministeren gennemgår Værnepligtsrådet alle de 14 kaserner og andre tjenestesteder, som i dag huser værnepligtige. Læs mere om tilstandene på de 14 tjenestesteder her.

Kasernen i Gothersgade er ifølge Værnepligtsrådet det tjenestested, som er i værst stand. Og hvor en renovering eller total nedrivning og nybygning er mest påkrævet.

Læs også


"De værnepligtige har svært ved at forstå, at den historiske værdi kan veje op for alle de ting, som de skal leve med til daglig. For eksempel, at de ikke kan lave nummer to på toilettet uden bagefter at tage en handske på og grave det op. Når de går til ledelsen med eksempelvis problemerne med kloakeringen, så får de at vide, at det er så komplekst at løse på grund af fredningen af bygningen, at det ikke kan lade sig gøre," forklarer rådsmedlem Sofie G. Lindholm fra Værnepligtsrådet og fortsætter:

"De ser fredningen som en barriere for, at de får et ordentligt sted at bo. Og derfor ønsker de fredningen ophævet og bygningen revet ned."

Røg ud af væggene

I notatet opremser Værnepligtsrådet alle de ting, som udfordrer dem i det daglige på kasernen i Gothersgade.

"Der er konstateret skimmelsvamp på både belægningsstuer og badeværelser. Der er ingen tørrestuer, hvilket betyder at våde uniformer efter vagt må hænge til tørre på belægningsstuerne. Vinduerne er gamle og slidte, hvilke betyder at de enten ikke kan åbnes, eller at ruderne falder ud af rammen. Kloakeringen er så dårligt fungerende, at de værnepligtige må følge en såkaldt 3-trinsvejledning når de skal benytte toilettet, for ikke at stoppe afløbet. Generelt er både toiletter og bade dårligt fungerende," skriver Værnepligtsrådet og fortsætter:

Foto: Arbejdstilsynet

"Der kommer sommetider røg og gnistlyde ud af væggene, hvilke løses ved at slukke alt strøm på den pågældende etage i en periode. Pudsepavillonen, som de værnepligtige bruger til at vedligeholde deres materiel har fået påbud, er for lille og opfattes generelt som en dårlig løsning. Der er så stor risiko for nedfaldne tagsten, at store områder på kasernen af afspærret med minestrimmel."

Kasernen huser 400 gardere, der i en periode på fire måneder blandt andet står vagt ved de kongelige slotte i København samt er i beredskab til at kunne yde assistance til politiet. Når de værnepligtige er på vagt og i beredskab, har de ikke lov til at forlade kasernen. De opholder sig derfor langt mere på kasernen, end andre værnepligtige gør.

Fysiske gener

Arbejdstilsynet var på besøg på kasernen i december sidste år og i februar i år. Efter besøgene udstedte de i alt fem påbud.

I et baderum konstaterede Arbejdstilsynet "tydelige tegn på vækst af mikroorganismer på indvendige vinduesrammer". Og tilsynets repræsentant "oplevede fysiske gener i øjne og slimhinder efter kortvarigt ophold i områderne."

Det fremgår af Arbejdstilsynets rapporter efter besøgene, som Altinget har fået adgang til.

Forpligtigelse til at renovere

Dansk Folkepartis forsvarsordfører er fuldstændig afvisende overfor de værnepligtiges ønske om en nedrivning.

"Det er en mærkelig måde at stille det op på. Vi har en forpligtigelse til at renovere historiske bygninger. Vi skal sørge for, at de er beboelige og har en høj standard. Det kan vi godt," siger Alex Ahrendtsen.

Altinget arbejder på at få en kommentar fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen til forslaget om, at rive kasernen på Gothersgade ned.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Alex Ahrendtsen

MF (DF), medlem, Nationalbankens repræsentantskab
cand.mag. i dansk, litteratur, religion og oldgræsk (Odense Uni. 1996)

Sofie Lindholm

Rådsmedlem, Værnepligtsrådet
ba. i molekylær medicin (Aarhus Uni.)

0:000:00