Regeringen lander bred aftale om kompensation til virksomheder ved fremtidige epidemier

Samtlige Folketingets partier er med i en ny aftale, der skal give forudsigelighed til erhvervslivet i tilfælde af nye epidemier. Aftalen giver dog ikke virksomheder et retskrav på kompensation, som flere partier har ønsket. Det kritiserer SMVdanmark. "Jeg er skuffet," siger topchefen.

Erhvervsminister Morten Bødskov har ikke bøjet sig for kravet om at indføre et retskrav på kompensation til virksomheder under epidemier. Arkivfoto. 
Erhvervsminister Morten Bødskov har ikke bøjet sig for kravet om at indføre et retskrav på kompensation til virksomheder under epidemier. Arkivfoto. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix
Christoffer Lund-Hansen

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) har lukket en aftale med alle Folketingets partier om kompensation til virksomheder i tilfælde af en ny epidemi.

Aftalen indeholder ikke et retskrav på kompensation, som blandt andre Konservative og erhvervslivet længe har kæmpet for. 

Morten Bødskov har dog konsekvent afvist at indføre et retskrav på kompensation. 

"Jeg er glad for, at alle partier i Folketinget nu sender et klart signal om, at der skal etableres kompensationsordninger, hvis fremtidige epidemier medfører restriktioner for danske virksomheder. På den måde skaber vi klarhed og tryghed for det erhvervs- og kulturliv, der var så meget igennem under covid-19-pandemien," udtaler han.

Aftale om håndtering af kompensation ved epidemier

Regeringen har sammen sammen med SF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Konservative, Enhedslisten, Radikale, Alternativet og Dansk Folkeparti indgået en aftale om politisk håndtering af kompensation ved fremtidige epidemier.

Aftalen består af følgende hovedpunkter: 

  • Der skal i overensstemmelse med grundloven ydes fuld erstatning for de indgreb, der måtte have karakter af ekspropriation. For ikke-ekspropriative indgreb og restriktioner skal der ydes kompensation for tab, der måtte følge af restriktioner, der i væsentligt omfang begrænser virksomheders aktiviteter.

  • Kompensation udgør statsstøtte og er underlagt EU's regler for statsstøtte. Det anerkendes, at enhver sundhedskrise vil have sine egne karakteristika.

  • Kompensationsordninger skal anvendes i en epidemi, der udgør et pludseligt, midlertidigt og usædvanligt stød til økonomien, og som nødvendiggør indførelse af restriktioner, der i væsentligt omfang begrænser virksomheders aktiviteter.

  • I tilfælde af politiske drøftelser om kompensationsordninger vil regeringen nedsætte en referencegruppe, der skal give input til udarbejdelsen af ordningerne. Gruppen skal blandt andet bestå af medlemmer fra erhvervsorganisationer.

  • Med udgangspunkt i kompensationsordningener vil det blive vurderet, om der er behov for at give virksomheder adgang til at påklage en afgørelse om kompensation til en anden administrativ myndighed.

  • Hvorvidt der er tale om restriktioner, som virksomheder bør kompenseres for, vil afhænge af en konkret vurdering på baggrund af et oplæg fra regeringen.

Flere partier ville gå længere

Formålet med aftalen er at øge forudsigeligheden om, hvordan man politisk håndterer kompensation ved fremtidige epidemier.

Eksempelvis er der enighed om, at kompensationsordninger, som eksempelvis hjælpepakker, skal anvendes, hvis en fremtidig epidemi udgør et pludseligt, midlertidigt og usædvanligt stød til økonomien.

Det betyder, at regeringen i tilfælde af en fremtidig epidemi vil tage stilling til niveauet for kompensation og vurdere, om det er nødvendigt at yde støtte til virksomheder, og derefter indkalde til drøftelser med Folketingets partier. 

Mens regeringspartierne, SF, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten alle udtrykker tilfredshed med den øgede forudsigelighed for dansk erhvervsliv, er glæden mere afmålt hos en række partier, der gerne havde set, at aftalen var mere omfattende i forhold til at sikre virksomhedernes rettigheder.

"Det er væsentligt bedre end ingenting. Vi havde dog gerne set, at erhvervslivets retssikkerhed blev tilgodeset i epidemiloven. Det er helt afgørende, at virksomheder, arbejdspladser og selvstændige har forudsigelige og transparente betingelser. Og kan have tillid til de politiske og demokratiske processer," udtaler Mona Juul.

Hun bakkes op af Nick Zimmermann, erhvervsordfører i Dansk Folkeparti. 

"Det er klart, at vi fra Dansk Folkepartis side gerne havde gået længere for virksomhedernes retssikkerhed, men overordnet er jeg tilfreds med denne aftale," lyder det.

En lignende melding kommer fra Katrine Robsøe, erhvervsordfører i Radikale. 

"Jeg havde gerne set en endnu bedre løsning end denne erklæring, men jer er samtidig glad for, at vi i hvert fald har kunnet samles om dette," udtaler hun.

Skuffede SMV'er

Aftalen frustrerer Jakob Brandt, topchef i SMVdanmark.

"Jeg er skuffet over, at virksomhedernes ret til erstatning ikke bliver skrevet ind i loven igen, men at vi må nøjes med en politisk aftale mellem partierne. Der er en grund til, at vi i Danmark vedtager ting i love og ikke i politiske aftaler. Love kan vi som borgere og virksomheder stole på og rette os efter, mens flertallet for en politisk aftale kan forsvinde frem mod næste pandemi," udtaler han og tilføjer:

"Jeg vil allerhelst kunne sige til mine medlemmer, at de kan have totalt ro i maven. Det kan jeg ikke, før vi får det her skrevet ind i loven, så det vil jeg fortsat blive ved med at opfordre Folketinget til at gøre."

I årene med coronakrise blev der under Erhvervsministeriets område udbetalt omkring 56 milliarder kroner i kompensation og stillet omkring 100 milliarder kroner til rådighed i lån og garantier.

På Kulturministeriets område blev der udbetalt omkring 3,2 milliarder kroner.

Aktstykker og bekendtgørelser, der implementerer de politisk aftalte kompensationsordninger, vil blive sendt i høring blandt aftalepartierne.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Morten Bødskov

Erhvervsminister, MF (S)
BA i samfundsfag (Aalborg Uni. 1994)

Mona Juul

Politisk leder, Konservative, MF (K)
civiløkonom (Syddansk Uni. 1993)

0:000:00