Region tager 23 millioner fra psykiatrien for at dække regnskabshul

23 ud af 60 millioner kroner tiltænkt i psykiatrien i Region Nordjylland blev i 2020 brugt til dække et hul i regionens regnskab. EL kritiserer beslutningen, og en tidligere regionsdirektør mener, at regionens brug af pengene er i strid med intentionerne i finanslovsaftalen.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Simon Lessel

Lidt mere end en tredjedel af de i alt 60 millioner kroner, som Region Nordjylland i 2020 modtog fra statskassen til en akut styrkelse af psykiatrien, er ikke kommet udsatte borgere i psykiatrien til gavn.

23 millioner kroner er i stedet gået til at lukke et hul i regionens regnskab. Og de kommer ikke tilbage til psykiatrien.

Det fremgår af en kvartalsrapport i juni 2020 fra Region Nordjylland.

“Ellers var regnskabet ikke gået op,” forklarer regionens koncerndirektør, Roeland Løfberg. 

Regionens brug af pengene vækker kritik hos Enhedslisten.

”Det er ikke det, pengene skal bruges til. Pengene skal bruges til sengepladser og normeringer i psykiatrien efter rigtig mange års nedskæringer og underprioritering,” siger Enhedslistens socialordfører, Pernille Skipper, der til finanslovsforhandlingerne kæmpede for flere penge til psykiatrien som et af partiets absolutte topprioriteter.

Formand for social- og sundhedssektoren i FOA, Torben Klitmøller Hollmann, kalder det en ommer.

"De psykisk syge betaler for, at regionen ikke kan styre deres budget. Det er det, der altid sker, og det er derfor psykiatrien er bagud,” siger sektorformanden, der repræsenterer organisationens ansatte i psykiatrien.

Tidligere direktør i region: De lever ikke op til aftalen
Hullet i regnskabet skyldes ifølge regionen selv, at forventningerne til budgettet endte med ikke at stå mål med realiteterne.

Hvert år får regionerne lov til at bruge et bestemt antal millioner på priser og lønninger. I 2020 forventede Region Nordjylland, at de måtte bruge 11,2 millioner kroner. Men en justering fra Finansministeriet senere på året betød, at regionen endte med at måtte bruge 57 millioner kroner færre på priser og lønninger end det, der oprindeligt var forudsat ved indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2020.

Dermed stod regionen pludselig med et hul i regnskabet på 46 millioner kroner.

Det er det regnskabshul, som regionen brugt de 23 millioner, som regionen ikke nåede at bruge på psykiatrien i det forgangne år.

Region Nordjylland får med finansloven for 2020 hvert år 60 millioner til at ansætte mere personale og udvide psykiatrien.

Den endelige fordeling af pengene blev aftalt mellem regeringen og Danske Regioner i maj sidste år.

Ved præsentationen af aftalen lagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vægt på, at pengene skulle gå til et løft af kvaliteten af behandlingen og til at ansætte “flere hænder på gulvet”.

Netop derfor mener tidligere direktør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard Pedersen, at det er “helt åbenbart", at den nordjyske regions brug af pengene ikke lever op til intentionerne i finanslovsaftalen.

“Det, man gør med manøvren, er, at man bruger psykiatripengene til at undgå en besparelse på andre områder af driften,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

De overholder ikke aftaleteksten. Det er helt åbenbart.

Leif Vestergaard Pedersen
Tidl. direktør i Region Midtjylland og medlem af Etisk Råd

Psykiatrimillioner eller sparerunde
Men havde man ikke brugt psykiatrimillionerne til at lappe regnskabshullet, havde det resulteret i en sparerunde i regionen, som også havde ramt psykiatrien. Det forklarer regionsrådsformand Ulla Astman (S) til Altinget.

Synes du, jeres brug af de 23 millioner til at lukke et hul i regnskabet er i tråd med finanslovsaftalens intentioner? 

“Jeg anerkender ikke præmissen om, at vi bare har overført dem og brugt dem til noget andet. De er ført tilbage til kassen, og ud af den kasse er der betalt en regning tilbage til Finansministeriet,” siger Ulla Astman. 

Men anerkender du, at de ikke er gået til det løft af psykiatrien, som var meningen med finanslovsaftalen? 

“Ikke alle pengene sidste år er gået til det løft. Men det kommer de til at gøre i de kommende år. Men til gengæld har vi undgået besparelser i somatikken og psykiatrien ved, at der har været det mindreforbrug,” siger hun.

“På den måde er de jo kommet psykiatrien til gavn også, men på en lidt anden måde. Men ellers skulle vi have været ude at lave massefyringer,” siger Ulla Astman.

Spurgte ikke om tilladelse 
Leif Vestergaard Pedersen mener, at Region Nordjylland burde have overført de 23 millioner kroner, som de ikke kunnet nå at bruge i 2020, til næste år.

Den opfattelse deler Pernille Skipper. 

“Det er virkelig nedslående efter at have kæmpet så meget for hver en krone i det beløb. Så kunne man i det mindste have talt med regeringen og myndighederne om det først,” siger hun.

Men det har regionen ikke gjort, forklarer koncerndirektør Roeland Løfberg. Regionen har heller ikke spurgt Sundhedsministeriet eller andre om lov til at bruge pengene på den måde.

Ubrugte penge skyldes problemer med rekruttering 
Region Nordjylland er ikke den eneste region, der ikke har kunnet nå at bruge alle pengene fra deres andel af finanslovspuljen for 2020.

Som Altinget kunne fortælle i sidste uge, brugte Region Hovedstaden 90 ud af i alt 141 millioner kroner på at afvikle leasinggæld. De 90 millioner bliver i stedet overført til psykiatrien i mindre puljer à 7,6 millioner kroner over de næste 12 år oveni det beløb, som regionen får fra finanslovsaftalen i de kommende år.

Læs også

Her lød forklaringen på, at regionen ikke kunne nå at bruge pengene, at pengene kom for sent, og det derfor var svært at rekruttere nok personale. Den forklaring gør sig også gældende i Region Nordjylland. 

Leif Vestergaard Pedersen mener, at regionens brug af pengene sætter spot på, at det kan være svært for regionerne at nå at bruge pengene fra finanslovsaftaler, der først lander i december.

”Det peger på uskikken ved, at de kommer i en finanslovsaftale op af nytår. Så skal de først i gang med at planlægge, hvordan de skal bruge pengene. Det kommer man først i gang med i januar 2020. I virkeligheden risikerer man, at man ikke når at bruge pengene fornuftigt,” lyder det fra den tidligere regionsdirektør.

Men pengene skulle være gået til næste år i stedet, mener Leif Vestergaard Pedersen.

”Hvis man går helt efter bogen, så skulle de penge, der ikke blev brugt i 2020, gå til 2021. Det havde været den helt rigtige måde at gøre det på,” siger han.

Region Nordjylland forventer ifølge Ulla Astman at bruge alle 60 millioner, de får fra finanslovsaftalen, på psykiatrien i 2021.

Ministerie bestiller redegørelse 
Altinget har rettet henvendelse til Sundhedsministeriet for at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om, hvad ministeren mener, om Region Nordjyllands brug af pengene til psykiatrien. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren.

I stedet oplyser ministeriet i en mail, at de har bedt Danske Regioner redegøre for Region Nordjyllands brug af pengene i 2020 og fremover. Danske Regioner er ligeledes blevet bedt om at redegøre for Region Hovedstadens brug af psykiatrimidlerne, oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke under onsdagens spørgetid i Folketingssalen.

Sundhedsministeriet oplyser samtidig, at de over de næste fire år vil følge om pengene tiltænkt psykiatrien resulterer i bedre kvalitet for borgerne i psykiatrien.

“Konkret vil der blive fulgt op på udviklingen i antallet af sengepladser i psykiatrien, herunder i retspsykiatrien, udgiftsniveauet på psykiatriområdet, udviklingen i antallet af genindlæggelser og udviklingen i anvendelsen af tvang i psykiatrien,” skriver Sundhedsministeriet. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Leif Vestergaard Pedersen

Formand, Det Etiske Råd, formand, epilepsihospitalet Filadelfia
cand.oecon. (Aarhus Uni.)

Pernille Skipper

Politisk kommentator, formand, Coop, fhv. MF og politisk ordfører (EL)
cand.jur. (Københavns Uni. 2011)

Torben Klitmøller Hollmann

Centerchef for sundhed og ældre, Næstved Kommune, bestyrelsesmedlem, Alkohol & Samfund
social- og sundhedsassistent, ma. i organisationspsykologi

0:000:00