Minister accepterer omdiskuteret brug af psykiatrimillioner

Sundhedsminister Magnus Heunicke godkender, at Region Hovedstaden og Region Nordjylland har brugt nogle af pengene tiltænkt et løft af psykiatrien på at afvikle leasinggæld og undgå en sparerunde. Ekspert tolker ministerens svar som en stiltiende accept for at undgå ballade, mens FOA og EL undrer sig.

"Det er helt tydeligt, at sundhedsministeren ikke gider at have balladen. Hvis han for alvor havde været kritisk, så havde han haft en balladesag med regionerne lige op til økonomiforhandlingerne," siger tidligere regionsdirektør.
"Det er helt tydeligt, at sundhedsministeren ikke gider at have balladen. Hvis han for alvor havde været kritisk, så havde han haft en balladesag med regionerne lige op til økonomiforhandlingerne," siger tidligere regionsdirektør.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Simon Lessel

Artiklen er bragt første gang 26. maj 2021.

Der kommer ingen løftet pegefinger fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til Region Hovedstaden og Region Nordjylland om regionernes omdiskuterede brug af psykiatrimidlerne.

Det udløste ellers kritik fra blandt andet Enhedslisten, at henholdsvis Region Hovedstaden og Region Nordjylland har brugt penge tiltænkt psykiatrien på at afvikle leasinggæld og til at lukke et hul i regnskabet, der forhindrede en fyringsrunde i netop psykiatrien.

Men sundhedsministeren accepterer regionernes brug af pengene fra finansloven til et akut løft af psykiatrien med henvisning til, at "det trods alt er tilfredsstillende, at finanslovsbevillingens driftsmidler fuldt ud har gennemslag i de regionale budgetter for 2021," bemærker ministeren.

Det fremgår af to nye svar til Folketingets sundhedsudvalg.

Svarene kan ifølge tidligere direktør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard Pedersen, ikke læses som andet end en stiltiende accept af regionernes brug af pengene.

"Det er helt tydeligt, at sundhedsministeren ikke gider at have balladen. Hvis han for alvor havde været kritisk, så havde han haft en balladesag med regionerne lige op til økonomiforhandlingerne," siger han.

Læs også

FOA: Ministeren ser igennem fingrene med det
Ministerens svar er en afrunding på de historier, om regionernes brug af pengene til en styrket psykiatri fra finanslovsaftalen for 2020, som Altinget har bragt i løbet af marts og april.

Både i Region Hovedstaden og i Region Nordjylland har kombinationen af en sent færdigforhandlet aftale og rekrutteringsudfordringer betydet, at regionerne i 2020 ikke nåede at bruge deres andel af de i alt 600 millioner, der årligt tilføres psykiatrien med finanslovsaftalen. Penge, der ifølge aftalen skulle gå til at øge normeringerne i psykiatrien og styrke kvaliteten i behandlingen.

I Region Hovedstaden brugte man i stedet 90 millioner på at afbetale leasinggæld på et teknisk anlæg på Bispebjerg Bakke, der forsyner somatikken og psykiatrien med nødstrøm. Indfrielsen af gælden betyder, at der i stedet tilføres 7,6 millioner kroner ekstra årligt til psykiatrien i hovedstaden.

Det her er et godt billede på, hvorfor psykiatrien altid er bagud. Det er, fordi man prioriterer, som man gør her, slipper af sted med det, og ministeren ser igennem fingrene med det

Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand, FOA

I Region Nordjylland stod regionen sidste år med et hul i regnskabet, efter Finansministeriet justerede den økonomiske ramme, som regionen må bruge til priser og lønninger. Her valgte den nordjyske region at bruge 23 millioner kroner, som de ikke kunne nå at bruge i psykiatrien, til at lukke hullet i regnskabet. Var regnskabshullet ikke blev lukket med hjælp fra psykiatripengene, havde det betydet fyringer i psykiatrien, lød forklaringen fra regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Det medførte dengang kritik fra Enhedslisten og FOA.

Derfor vækker særligt ministerens accept af Region Nordjyllands måde at bruge pengene på undren hos de to parter. Især fordi pengene ikke kommer retur til psykiatrien, som det er tilfældet i hovedstaden.

"Det er et godt billede på, hvorfor psykiatrien altid er bagud. Det er, fordi man prioriterer, som man gør her, slipper af sted med det, og ministeren ser igennem fingrene med det," siger Torben K. Hollmann, der er sektorformand i FOA.

EL skeptiske over for aftaler med frihed til regionerne
Ministeren skriver i sit svar til sundhedsudvalget, at han finder det tilfredsstillende, at regionerne har sikret, at de penge, der ikke blev brugt i 2020, bliver brugt på en måde, så "det er muligt at styrke psykiatrien yderligere fra 2021 og frem".

Men hos Enhedslisten undrer det socialordfører Pernille Skipper, at ministeren argumenter for, at en afværget sparerunde i Region Nordjylland i 2020 kan ses som en måde at styrke psykiatrien fremover.

Pengene var tiltænkt et løft af psykiatrien, og derfor begriber ordføreren ikke, at ministeren accepterer regionens forklaring.

"Jeg synes, det er mystisk, at regnskabshullet skal lappes med penge fra psykiatrien. Deres argumentation om, at hvis de ikke havde lukket det der, så skulle de finde pengene på anden vis... Det er lidt goddag mand, økseskaft," siger Pernille Skipper og fortsætter:

"Ministeren skulle have sagt det, som det er: Det er ikke inden for skiven, og det går ikke. Det skal Region Nordjylland have at vide".

Enhedslistens socialordfører er på baggrund af forløbet blevet mere skeptisk over for at give regionerne stor frihed til at forvalte midler fra lignende aftaler.

"Det kølner lysten til at lave meget rummelige aftaler, og det synes jeg, regionerne skulle have at vide af ministeren, så de hanker op i sig selv, og det ikke fortsætter," siger Pernille Skipper.

Fakta

Her er sagerne, der fik ministeren til at reagere:

Altinget kunne i marts fortælle, at Region Hovedstaden havde brugt 90 ud i alt 141 millioner tiltænkt psykiatrien på at afvikle leasinggæld. Den indfriede gæld betød, at regionen i stedet ville tilføre 7,6 millioner kroner årligt over de næste 12 til 13 år til psykiatrien. Den historie kan du læse her.

Også Region Nordjylland har brugt nogle af pengene fra den i alt 600 millioner kroner store pulje fra finanslovsaftalen til andre formål. I Region Nordjylland har regionen anvendt 23 ud af deres årlige andel på 60 millioner kroner på at lukke et hul i regnskabet. Var pengene ikke blev brugt til at lukke regnskabshullet, havde det ført det til nedskæringer i psykiatrien, lød forslaget. Historien finder du her.

Det fik henholdsvis Pernille Skipper (EL) og Jane Heitmann (V) til at efterlyse sundhedsministerens svar på, om regionernes brug af psykiatrimidlerne var i overensstemmelse med aftalen om en styrket psykiatri fra maj 2020. Svarene kan læses i deres fulde længde her og her.

Efterfølgende er det også kommet frem, at Region Midtjylland har brugt 1,3 millioner kroner af psykiatripengene på et tilskud til museum, der udstiller kunst lavet af borgere i psykiatrien. Det kan du læse mere om her.

Alle tre regioner er blevet bedt om at aflevere en redegørelse om deres brug af pengene til Sundhedsministeriet efter Altingets historier.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Torben Klitmøller Hollmann

Centerchef for sundhed og ældre, Næstved Kommune, bestyrelsesmedlem, Alkohol & Samfund
social- og sundhedsassistent, ma. i organisationspsykologi

Pernille Skipper

Politisk kommentator, TV 2 News, fhv. MF og politisk ordfører (EL)
cand.jur. (Københavns Uni. 2011)

Magnus Heunicke

Miljøminister, MF (S)
journalist (DJH 2002)

0:000:00