Socialpædagoger: Udsatte borgere har krav på specialiserede pædagoger

DEBAT: Ligesom en læge ikke "bare" er en læge, så er en pædagog ikke "bare"en pædagog. Det er helt afgørende, at udsatte mennesker møder den specifikke faglighed, som de har krav på, skriver Benny Andersen.

Af Benny Andersen
Formand for Socialpædagogerne

39.000 socialpædagoger arbejder hver dag i forreste række af vores velfærdssamfund. 

De arbejder blandt andet med de 44.000 udsatte børn og unge, der er anbragte eller modtager en forebyggende indsats. De arbejder med mange tusinde voksne med misbrug og psykiske lidelser. Og med mennesker med udviklingshæmning og autisme.  

Faktisk er socialpædagoger ofte på banen i forhold til de mere end 183.000 børn, unge og voksne, der modtager sociale indsatser.

Men det socialpædagogiske arbejde kræver noget særligt. Det kræver specifikke kompetencer og en specialiseret viden. Og det er egentligt ret simpelt; Hvis ikke uddannelsen giver fremtidens socialpædagoger det, så vil der være udsatte mennesker, som ikke får den helt nødvendige socialpædagogisk støtte.

Forskellige kompetencer
Der er folk, der vil mene, at en pædagog er en pædagog.

At der ikke er forskel på at understøtte dannelse og trivsel for et barn i en børnehave eller arbejdet med omsorgssvigtede anbragte unge, der skal støttes til at kunne danne tillidsfulde relationer til voksne igen. Men jo, det er der.

En ny analyse fra Damvad viser, at arbejdsgivere på socialpædagogiske tilbud efterspørger specifikke social- og specialpædagogiske kompetencer.

Analysen viser også, at behovet for socialpædagogiske kompetencer er steget de seneste ti år. En pædagog er ikke "bare" en pædagog. Ligesom en læge ikke "bare" er en læge. For når man går til læge, så forventer man at blive mødt en fagperson med specifik viden.

For eksempel ville det jo være absurd at få lavet tandeftersyn hos en ortopædkirurg? Så hvorfor skal det egentligt accepteres på socialområdet, at en spiseforstyrret pige med selvmordstanker ikke med samme selvfølgelig altid får adgang til en specifik ekspertise?

Derfor er der også brug for, at uddannelsen af fremtidens socialpædagoger i højere grad ruster dem til det arbejdsmarked, de skal ud på. Og det er desværre ikke tilfældet i dag.

Skru op for specialiseringen 
Pædagoguddannelsen er i dag bygget op omkring et alt for langt grundforløb, inden de studerende kan begynde på deres specialisering, enten til almenområdet eller til det specialiserede socialområde. 

Det specialiserede socialområde er bredt og kompleks. Den tid, der er til specialiseringen, er simpelthen for kort, og de studerende rustes ikke med tilstrækkelig socialpædagogisk faglighed eller med de metoder og den viden, som de har brug for.

Dét skal vi lave om på. Og vi har allerede de første konkrete bud på, hvordan vi kan uddanne bedre. Der skal især skrues op for socialpædagogisk faglighed, metoder og teoretisk viden på uddannelsen. Der skal langt flere undervisere fra socialpædagogiske praksis ind som undervisere. 

Det nytter ikke noget, at det er undervisere med en pædagogbaggrund fra dagtilbudsområdet, der skal ruste fremtidens medarbejdere på botilbud for mennesker med autisme. 

Vi skal skrue op, så vi kan få endnu mere socialpædagogisk faglighed ud på et arbejdsmarked, der mangler det. Og det er både til gavn for de studerende, arbejdsmarkedet – og selvfølgelig mest af alt til gavn for de udsatte mennesker, som har krav på specifik faglighed.

Forrige artikel Forskere: Invitér fagligheden med i evalueringen af pædagoguddannelsen Forskere: Invitér fagligheden med i evalueringen af pædagoguddannelsen Næste artikel DLO: Forhandlinger om minimumsnormeringer kan ende i et monopol på dagtilbudsområdet DLO: Forhandlinger om minimumsnormeringer kan ende i et monopol på dagtilbudsområdet