Energistyrelsen: Sådan følger vi op på 5G-handlingsplanen

KRONIK: Regeringen har præsenteret 5G-handlingsplanen, som adresserer fire temaer, der alle er væsentlige for at udrulle 5G hurtigt og effektivt. Her gennemgår Energistyrelsens vicedirektør, Janni Torp Kjærgaard, de fire temaer.

Af Janni Torp Kjærgaard
Vicedirektør, Energistyrelsen

Hvor udviklingen på mobilområdet hidtil især har været drevet af løsninger til den almindelige forbruger i form af smartphones og applikationer, står vi med 5G ved en skillevej, hvor det efter al sandsynlighed bliver forskellige erhvervssektorer, som for alvor vil drive udviklingen.

Det skyldes, at 5G-teknologien vil give markante forbedringer på tre parametre i forhold til de teknologier, der anvendes i dag.

Login