Debat

IT-Branchen: Center for Cybersikkerhed bør ikke splittes op

Selvom diagnosen omkring den manglende civile cybersikkerhed er rigtigt stillet, er behandlingen helt forkert, skriver Bjarke Alling.

Det er ikke den rigtige løsning at splitte Center for Cybersikkerhed op, skriver Bjarke Alling. 
Det er ikke den rigtige løsning at splitte Center for Cybersikkerhed op, skriver Bjarke Alling.  Foto: Steve Marcus/Reuters/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vi har brug for at opprioritere arbejdet med cybersikkerhed og måske også at opbygge nye ressourcer, men det skal ske ved at øge indsatsen på de områder, der i dag mangler opmærksomhed.

Radikale Venstres Martin Lidegaard og Dansk Erhvervs Janus Sandsgaard har været ude med et forslag om at opdele Center for Cybersikkerhed i en civil og en militær organisation.

Opdelingen har ifølge Martin Lidegaard og Janus Sandsgaard til formål at øge det nære samarbejde med danske virksomheder. En rolle, som har været svær at løfte for Center for Cybersikkerhed.

I IT-Branchen er vi enige i diagnosen. Vi har brug for at styrke det civile arbejde med cybersikkerhed og i særdeleshed at hjælpe de danske virksomheder med at løfte opgaven med cyberbeskyttelse.

Men vi er ikke enige i behandlingen. En opsplitning af Center for Cybersikkerhed er ikke nødvendigvis den rette vej at gå. Vi skal ikke sprede vores investeringer i cybersikkerhed, men øge dem ved at opbygge nye ressourcer.

Vi har brug for et tværgående strategisk fokus på vores virksomheders cyberbeskyttelse

Bjarke Alling, formand for IT-Branchens it-sikkerhedsudvalg og direktør i Liga

Vi har været på en lang modenhedsrejse i forhold til digitalisering, og vi er faktisk ved at være ret gode til det i Danmark. Vi er bare kommet for sent i gang med it-sikkerheden. Her halter det stadigvæk. Og der er meget mere, vi kan gøre.

Ingen hjælp fra det offentlige

Vi har brugt mange år på at skabe et stærkt Center for Cybersikkerhed, der har opbygget en stærk kompetence på området, har skarp fokus på rigets sikkerhed, de offentlige myndigheder og den kritiske sektor – og som fungerer som et væsentligt videnscenter i kampen mod internationale cybertrusler. Det skal vi være stolte af. Dette arbejde skal have uændret fokus.

Med den seneste strategi for cyber- og informationssikkerhed kom der yderligere opmærksomhed på blandt andet sikring af vores kritiske sektorer, og der blev etableret decentrale cybersikkerhedsorganisationer med fokus på at løfte sikkerheden her. En indsats, som i høj grad har vist sit værd – bakket godt op af Center for Cybersikkerhed.

Men særligt vores mindre og mellemstore virksomheder får stadig ikke den nødvendige hjælp til bedre cyberbeskyttelse, og selv større virksomheder udenfor de definerede kritiske sektorer må desværre se langt efter en hjælpende hånd fra det offentlige.

Der mangler en grundlæggende prioritering

Det er fristende at pege på Center for Cybersikkerheds manglende fokus, men faktum er, at opgaven i dag slet ikke prioriteres tilstrækkeligt nogen steder i det offentlige.

Mit ønske til regeringen er, at der udarbejdes en egentlig virksomhedsstrategi for cyberbeskyttelse, og at der prioriteres midler til området

Bjarke Alling, formand for IT-Branchens it-sikkerhedsudvalg og direktør i Liga

Erhvervsstyrelsen er nok den myndighed, der ud over Center for Cybersikkerhed har klarest fokus på problemet, men mangler ressourcerne og kæmper med at få virksomhederne til at lytte.

Danmarks arbejde med cybersikkerhed skal trække på mange forskellige aktører. Det er ikke altafgørende, hvem der løfter problemet, men afgørende at indsatsen bliver prioriteret. Vi har brug for et tværgående strategisk fokus på vores virksomheders cyberbeskyttelse – store såvel som små og i alle sektorer.

Et strategisk fokus, der skal løfte videndeling, rådgivning, kompetencer og awareness samt øge kendskabet til og anvendelsen af alle de gode initiativer, der allerede er sat i gang mange forskellige steder – både offentligt og privat.

Mit ønske til regeringen er derfor, at der udarbejdes en egentlig virksomhedsstrategi for cyberbeskyttelse, og at der prioriteres midler til området.

Midler, som ikke nødvendigvis skal gå til etablering af en ny myndighed eller omorganisering af den eksisterende indsats, men skal gå til nye initiativer samt til en koordinering, styrkelse og promovering at alle de gode indsatser, der er målrettet virksomhederne.

Læs også

Omtalte personer

Martin Lidegaard

Formand, Det Udenrigspolitiske Nævn, MF (R)
cand.comm. (Roskilde Uni. 1993)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion