Magistrene: Der skal være ordentlige forhold for digitalt hjemmearbejde

DEBAT: I euforien over at klare os godt igennem coronakrisen for eksempel via digitalt hjemmearbejde må vi ikke glemme at sikre trivsel og arbejdsmiljø, skriver Camilla Gregersen.

Af Camilla Gregersen
Formand, Dansk Magisterforening

Hjemmearbejdet er for mange af os kommet for at blive.

Og med det følger en lang række fordele og ulemper, som arbejdspladserne skal håndtere i de kommende år.

Blandt udfordringerne er der nogle fællestræk, som vi som samfund skal finde og udvikle løsninger på.

Arbejdsmiljøet er et godt eksempel.

Vi har i dag en klar arbejdsmiljølovgivning, som stiller nogle ret simple og overskuelige krav til din fysiske arbejdsplads, hvis du systematisk arbejder hjemme mere end en dag om ugen.

Det skal vi holde fast i – og lad os slå det fast en gang for alle:

Det handler ikke om, at alle skal have hæve-sænke borde proppet i den toværelses, eller sat en ekstra tilbygning på ens bolig.

Men om, at arbejdsgiver skal sikre sig, at du har en ordentlig stol, et bord, der passer til dig, skærm, mus og tastatur – også når du arbejder hjemme.

Hjemmearbejde skal være selvvalgt
Vi vil gerne være med til at tale om, hvordan lovgivningen eventuelt kan udvikles eller tilpasses, men der er ingen grund til at slække på arbejdsmiljølovgivningen, og særligt ikke nu, hvor der som følge af det større omfang af hjemmearbejdspladser ellers hurtigt bliver et stort pres på den enkelte.

Endelig må vi ikke tro, at alle udfordringer med øget hjemmearbejde er løst, såfremt de fysiske forhold er bragt i orden.

Vores erfaringer fra corona-tiden har vist, at der for nogle også er en psykisk belastning ved øget hjemmearbejde. En afgørende faktor er her, om medarbejderen selv har valgt at arbejde hjemme.

Ved forårets nedlukning var rigtig mange mennesker tvunget til at arbejde hjemme, uanset om de havde lyst eller ej – og her er virkeligheden heldigvis en anden i dag.

På mange arbejdspladser er der i dag lagt op til en mere frivillig ordning, hvor den enkelte kan aftale, hvor meget og hvornår man arbejder hjemme, hvis opgaven kan løses hjemmefra. Og det er de samtaler, som er helt afgørende for et godt socialt og organisatorisk arbejdsmiljø – man skal opleve sig set, hørt og inddraget. 

Husk det gode fællesskab
Der er samtidig brug for, at vi på arbejdspladserne får snakket om, hvordan vi opretholder det gode fællesskab, selvom vi er mindre fysisk sammen.

Feedback og anerkendelse får en anden betydning, som ikke kun handler om at blive set fagligt – men også om at blive set som menneske.

Når kollegerne ikke stikker hovedet ind og siger godmorgen ved dagens begyndelse, og når frokosten bliver spist alene ved hjemmekontoret, kan ensomheden snige sig ind.

For mange vil der være en dobbelthed i det. Arbejdstiden kan føles mere effektiv uden de små afbrydelser, som kollegerne giver i løbet af dagen.

Men samtidig er de små afbrydelser måske også netop det kit, der skaber sammenhængskraft i hverdagen. Som får dig til at føle som en del af en arbejdsplads.

Som gør, at du tager det ekstra ansvar over opgaverne, som der er brug for?

Den hybride arbejdsform kalder på nye rammer, og det skal arbejdspladserne håndtere, så vi får lært hinanden at kende under de nye rammer – og kan møde de nye behov hos hinanden, der måtte opstå.

Nyt og svært for alle
Det er afgørende at huske på, at det hybride arbejdsliv er svært. Og det er nyt for alle!

Skab åbenhed på arbejdspladsen og tal om, at det er en læringsproces, I skal igennem.

Her skal ledere og medarbejdere gå i dialog med hinanden og anerkende, at der er ting, der ikke fungerer – men selvfølgelig også snakke om, hvad der virker.

Med corona blev mange kastet direkte ind i et delvist digitalt arbejdsliv, og medarbejdere og ledere klarede det over al forventning.

Men i euforien må vi ikke glemme trivsel og arbejdsmiljø, som fortsat er en forudsætning for, at vi sammen kan skabe resultater.

Forrige artikel IT-Branchen: Vi skal aflære gamle vaner i den nye digitale virkelighed IT-Branchen: Vi skal aflære gamle vaner i den nye digitale virkelighed Næste artikel Prosa til politikerne: I har forsømt at gribe ind trods flere faretegn i Forsvarets Efterretningstjeneste Prosa til politikerne: I har forsømt at gribe ind trods flere faretegn i Forsvarets Efterretningstjeneste
Hækkerup udskyder revision af logningsregler igen

Hækkerup udskyder revision af logningsregler igen

LOGNING: På et samråd torsdag anerkendte ministeren, at EU-retten kun tillader indsamling af telekunders data til brug for efterforskning, hvis indsamlingen er målrettet. Dermed varsler han også, at den lovgivning, hvor danske teleselskaber skal indsamle alt, bliver afskaffet.