Debat: Online-medaljens bagside er kvaliteten af digital undervisning

DEBAT: Arbejdsgivere er begejstrede over digitale muligheder her i coronatiden, men for studerende er sagen en anden. Mange STEM-studerende mener, at udbyttet af digital undervisning ikke er god nok, skriver Mathias Botoft Hansen.

Af Mathias Botoft Hansen
Talsperson for STEM Students i Ingeniørforeningen, IDA 

Begejstringen over hvor højt produktivitetsniveauet i både den offentlige og private sektor var under nedlukningen af Danmark, vil næsten ingen ende tage.

Videomøder og virtuelle konferencer og andre online-arrangementer gjorde det muligt for mange på arbejdsmarkedet at opretholde en høj kadence uden synderlige kvalitetstab.

Situationen var en noget anden for de studerende, og måske i særlig høj grad for de studerende på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.

Som et lyn fra en klar himmel blev den normale undervisning byttet ud med erstatningsundervisning via nettet, og adgangen til værksteder og laboratorier forsvandt for de fleste.

Det kom naturligvis bag på alle, hvilket også til dels undskylder den tvivlsomme kvalitet som online-undervisningen havde, men det sætter utvivlsomt også spørgsmålstegn ved hele begrebet; at studere på afstand.

Digital undervisning er ikke god nok
Fjernundervisning kan medføre store besparelser, og dermed friste både politikere og uddannelsesinstitutioner til at masseundervise via nettet, men det vil på sigt være en dyr besparelse.

I en undersøgelse blandt de STEM-studerende i IDA er billedet tydeligt. Langt de fleste svarer, at det faglige udbytte af fjernundervisning ikke er godt nok.

Undervisning kan ikke sammenlignes med et planlagt – og velafviklet - forretningsmøde mellem to parter. Læringen fordufter på distancen, og som mennesker står vi også fattigere tilbage. 

Trivsel – eller mangel på samme – er en af de største udfordringer for de studerende. Alle vil gerne mistrivslen til livs, så der kommer hele mennesker ud af uddannelsessystemet.

Ensomhed er et af de mest bekymrende elementer i mistrivslen, og derfor skal der også trædes varsomt, hvis man i stigende grad føler sig fristet til at lade studerende klare studierne foran skærmen derhjemme.

Ikke modstandere af virtuel undervisning
Naturligvis er der også positive elementer, som vi kan tage med os fra foråret.

Vi er som STEM-studerende ikke modstandere af at bruge teknologiske løsninger, hvor det giver mening. Der kan sagtens være forelæsninger, kurser eller undervisning, der kan foregå virtuelt, så vi som studerende også kan opleve en større grad af frihed.

Men det er vigtigt at understrege, at der skal arbejdes med kvaliteten af den online undervisning, og ikke mindst skal den foregå i et omfang, hvor den gavner og ikke skader. Og opnår man tidsbesparelser ved fjernundervisningen, skal denne naturligvis veksles til mere feedback med underviserne.

Fremtidens ingeniører, cand. scient.’er og it-professionelle skal ikke udklækkes gennem fjernundervisning af tvivlsom karakter.

Vi skal kunne møde fysisk op, så vi kan få et rigtigt studieliv, hvor social omgang og faglig sparring er muligt. Og så skal vi have mulighed for at få adgang til laboratorier og værksteder, hvis vi skal få en uddannelse af høj kvalitet.

Forrige artikel Konsulent: Netværk kan bringe lokalpolitikken tilbage Konsulent: Netværk kan bringe lokalpolitikken tilbage Næste artikel Djøf: Digitalt hjemmearbejde kalder på nærværende ledelse Djøf: Digitalt hjemmearbejde kalder på nærværende ledelse
Sådan fungerer den cirkulære økonomi i praksis

Sådan fungerer den cirkulære økonomi i praksis

Det er ikke mange år siden, at ideenidéen om den cirkulære økonomi var noget, kun de mere fanatiske miljøforkæmpere talte om. I dag er begrebet blevet mainstream, og store og små virksomheder har travlt med at lægge deres forretningsmodeller om. Et stort nordisk forskningsprojekt har undersøgt, hvordan man kan gøre i praksis.