Regioner håber PLO’s dataprincipper kan bøjes

DATA: Mens Danske Patienter er stærkt kritisk over for PLO’s nye principper om den fremtidige indsamling og brug af data fra almen praksis, er Danske Regioners formand, Bent Hansen (S), mere diplomatisk i sin vurdering. Men han håber, at principperne er til forhandling.

Forskere, myndigheder og patientforeninger har øjnene stift rettet mod almen praksis. Indsamlingen af patient- og behandlingsdata gik i stå med sletningen af DAMD-databasen, der manglede lovhjemmel.

Spændingen skyldes, at der er stor forskel i ønskerne til, i hvilket omfang der skal indsamles og deles data fra almen praksis. Regionerne og især forskere og Danske Patienter har presset på for, at data igen i stort omfang bliver indsamlet fra de alment praktiserende læger.

Men hvordan patientdata fra almen praksis kan bruges og deles, har man nu i PLO overordnet taget stilling til. PLO’s repræsentantskab godkendte forleden syv principper for håndteringen af data fra almen praksis. Se dem her.

Login