Teleindustrien: Forsvarets urimelige priser er en barriere for god mobil- og bredbåndsdækning

DEBAT: Forsvaret kræver - imod Energistyrelsens vejledning - urimeligt høje priser for leje af arealer til mobilmaster i Oksbøl. I en tid, hvor man ellers er enige om vigtigheden i god digital infrastruktur, er det mærkværdigt, at en offentlig aktør ikke bidrager til den udvikling, mener Jakob Willer.

Af Jakob Willer
Direktør i Teleindustrien

Kommandanten i Oksbøl-lejren er nu så træt af dårlig mobildækning, at han er gået til Hærstaben for at klage sin nød.

Og det er det helt rigtige sted at gå hen med klagen, for forsvaret kan faktisk selv hjælpe mobildækningen frem i Danmark. Forsvaret er nemlig en af de største statslige udlejere af jordarealer til mobilmaster i landet, og i forsvaret har man haft en praksis med at kræve meget høje priser for udleje af jordarealer.

Gennem de sidste tre år har et af teleselskaberne, som ikke har god dækning i området, forsøgt at sætte en mast op ved Oksbøl-lejren. Men man har ikke kunnet blive enige med forsvaret om en aftale med rimelige priser.

Skal der være mobildækning i Oksbøl, så skal der stå en mast i Oksbøl. Teleselskabet har ikke nogen muligheder for at vælge andre steder at sætte masten op. Enten accepterer man den høje pris - defineret af Forsvaret - eller også lader man være. Sådan fungerer det på markeder med monopollignende forhold, hvor der ikke er reelle valgmuligheder for kunden.

Forsvaret bidrager ikke til udbygning af digital infrastruktur
Det er på den baggrund, at Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning for, hvordan man som udlejer af arealer kan beregne en rimelig markedspris. Denne vejledning har Forsvaret endnu ikke taget i brug.

En stor del af landets kommuner og enkelte statslige udlejere, som for eksempel Vejdirektoratet, anvender i dag vejledningens model 1 til fastsættelse af lejepriser. Denne model tager udgangspunkt i, hvad værdien er af et jordstykke, og hvad der er en rimelig forrentning af den kapital, der ligger i jorden. Der skaber forudsigelighed i prissætningen baseret på helt saglige og objektive kriterier.

I en tid, hvor alle er enige om, hvor vigtigt det er for vækst og udvikling at sikre en god digital infrastruktur for alle brugere i hele landet, så er det højst mærkværdigt, at der er offentlige aktører, der ikke bidrager til at rydde barrierer væk og sikre gode rammer for udbygningen.

Ingen andre vigtige infrastrukturer har på samme måde som mobil- og bredbåndsselskaberne skullet kæmpe sig fra matrikel til matrikel for at få lov til at sikre udbygningen af infrastrukturen. Og problemstillingen mangedobles, når teleselskaberne for alvor skal til at udbygge 5G-mobilinfrastrukturen i Danmark.

"Gæsteprincippet" skal også gælde for teleindustrien
Det kalder på politisk handlen. Det er tid til at sikre klare og gode rammer for udbygningen af den digitale infrastruktur på tværs af kommuner og statslige institutioner – som der også er lagt op til i teleforliget.

Et konkret forslag på kort sigt er at forenkle vejledningen om beregning af markedspriser, så der ikke kan opstå tvivl og usikkerhed om, hvordan man gør. Det er i både teleselskabernes og udlejernes interesse. Og så skal det sikres, at alle kommuner og statslige og regionale aktører tager vejledningen i anvendelse.

Endvidere bør det undersøges, hvordan det kan sikres, at teleselskaber får samme muligheder for at udbygge den digitale infrastruktur efter det såkaldte ”gæsteprincip”, som andre vigtige infrastrukturer er udbygget efter, hvor man kan være til stede med sin infrastruktur uden at skulle betale høje lejepriser.

Det er i alles interesse, at vi får løst denne opgave og samarbejder på tværs mellem offentlige myndigheder og private selskaber om at sikre god mobil- og bredbåndsdækning i Danmark.

Forrige artikel Dansk IT: Danskerne skal kende algoritmer og datamodeller Dansk IT: Danskerne skal kende algoritmer og datamodeller Næste artikel DI: Vi skal have en mærkningsordning for digital ansvarlighed DI: Vi skal have en mærkningsordning for digital ansvarlighed
Vi skal tøjle teknologien

Vi skal tøjle teknologien

INTERVIEW: I en ny bog giver to af de væsentligste danske erhvervsledere inden for udvikling og anvendelse af digital teknologi deres bud på, hvordan vi sikrer, at fremtidens teknologi bliver et gode for samfundet snarere end en trussel. ’Tech for Life’ hedder bogen.