Farvel til forsvarschefen, der ikke ville være forsvarschef

PORTRÆT: Han ville egentlig ikke ind på de bonede politiske gulve i Forsvarsministeriet og sagde to gange nej tak til at blive forsvarschef. Men det blev Bjørn Bisserup, der mandag forlod Forsvaret efter 44 år og efter at have præget dets strategiske udvikling i mere end 20 år. 

Bjørn Bisserup takker mandag af efter mere end 44 år i Forsvaret. De sidste knap fire år som forsvarschef. En position han to gange tidligere takkede nej til.
Bjørn Bisserup takker mandag af efter mere end 44 år i Forsvaret. De sidste knap fire år som forsvarschef. En position han to gange tidligere takkede nej til.Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Andreas Krog

Da forsvarschef Bjørn Bisserup mandag havde sidste arbejdsdag i Forsvaret og forlod sit kontor på Holmens Kanal i det indre København, så var det et farvel til en mand, der har tjent sit land i mere end 44 år, og som har været med til at præge den strategiske udvikling af det danske forsvar i mere end 20 år.

En mand, der trods mere end 20 års tjeneste i den operative del af Forsvaret har fået prædikatet skrivebordsgeneralen. Men en ekstraordinær portion politisk tæft og gehør beseglede skæbnen for manden, som faktisk hverken ville arbejde i Forsvarsministeriet eller være forsvarschef.

Men det blev han.

Indsættelse på Balkan
Som kun 16 år gammel knægt startede Bjørn Bisserup som konstabel i Forsvaret i 1976. Op gennem 1980'erne og 1990'erne gjorde han karriere i Hæren som blandt andet chef for kampvognseskadronen ved Det Danske Livregiment.

I 1995 fik han sit første skrivebordsjob i Forsvarsstaben og rykkede i 1997 - mod sin vilje - ind i Forsvarsministeriet som sagsbehandler i 1. kontor, der håndterede Forsvarets operationer. Her blev han blandt andet kastet ud i at skulle håndtere Forsvarets indsættelse på Balkan og i Kosovo i slutningen af 1990'erne.

Efter en kort periode i operativ tjeneste som bataljonchef i Livgarden vendte Bjørn Bisserup tilbage til ministeriet og 1. kontor, hvor han som kontorchef og afdelingschef gennem seks år kørte tæt parløb med daværende forsvarsminister Søren Gade (V).

Nej to gange
I 2008 brød Gade med den traditionelle ”arvefølge” i Forsvaret og gjorde Bjørn Bisserup til stabschef i Forsvarskommandoen. Den næsthøjeste stilling i det danske Forsvar.

En stilling som betød, at han var helt inde i orkanens øje, da sagen om den såkaldte ”jægerbog” fejede henover Forsvaret og Forsvarsministeriet i 2009 og endte med at koste Bisserups chef, forsvarschef Tim Sloth Jørgensen, jobbet.

Bisserup sagde klart nej til at efterfølge Sloth Jørgensen på posten som ”FC” og fortsatte som en magtfuld nummer to. Efter at have takket nej til forsvarschefposten én gang mere, rykkede han i 2014 ind i Forsvarsministeriet og fik den tørre titel som ”koncernstyringsdirektør”.

Enorme besparelser
Reelt dækkede stillingsbetegnelsen over rollen som Forsvarets mest magtfulde person og de facto chef for Forsvaret. En reorganisering af Forsvaret og Forsvarsministeriet betød nemlig, at personalestyring, ejendomsadministration og materielindkøb blev lagt ud i selvstændige styrelser, mens forsvarschefen kun stod tilbage med den operative del af Forsvaret. Over alle de nye styrelser svævede koncernstyringsdirektøren, der var bindeleddet til ministeriet.

Der var derfor i realiteten tale om en degradering - i hvert fald hvad angår magt og indflydelse - da han i 2017 blev forsvarschef. Her blev han sat til at lede et forsvar, som han i nogles øjne selv havde været med til at trække enorme besparelser nedover.

Ideelt parløb
På trods af at han på papiret fik mindre indflydelse, så betød et tæt parløb med især daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), at Bjørn Bisserup fortsatte med at have stor indflydelse på de politiske beslutninger og kom med helt ind i forhandlingslokalet, da der i 2017 skulle landes et nyt forsvarsforlig.

”Modsat andre ministre gennem tiden så havde Claus Hjort Frederiksen ikke til hensigt at være ekspert. I stedet vendte han sig mod Bjørn for militærfaglig rådgivning. Det gav et ideelt parløb i arbejdet med forliget,” pointerer en kilde.

Claus Hjort Frederiksen bekræfter at forsvarsministeren og forsvarschefen havde et godt samarbejde i arbejdet med at lande det seksårige forsvarsforlig.

”Han har en skarp politisk analyseevne og det kom os til stor gavn i de forhandlinger,” siger Claus Hjort Frederiksen.

En høj grad af faglighed og en evne til at holde sig målet for øje i selv de mest turbulente forløb, fremhæves af flere kilder som nogle af den afgående forsvarschefs store styrker.

”Bjørns troværdighed hos de politiske partier er meget stor. Han har den der helt nødvendige egenskab, at han dels forstår det militærfaglige, og han forstår også det politiske. Derfor er han utrolig god at have med i forhandlinger. For han har blik for hvad der er realistisk. Hvad kan vi flytte og hvad kan vi opnå. Han sidder ikke og kæmper for det urealistiske," pointerer Claus Hjort Frederiksen.

Fra bund til top
På trods af at hans militærstøvler har betrådt de bonede gulve i mere end 20 år, så betegner flere kilder Bjørn Bisserup som en god soldat, der aldrig har sluppet det at være soldat i felten.

”Når man kan håndtere det politiske spil, så bliver man selvfølgelig brugt til det. Men du kan ikke gøre karriere i Forsvaret uden at have operativ erfaring. Bjørn har taget turen hele vejen fra bund til top. Fra konstabel til forsvarschef. Og det er imponerende,” siger en kilde.

Der er dog gennem tiden blevet hvisket i krogene i Forsvaret om, at mens ”svendene” længere nede i systemet har været indsat i krige og konflikter over hele verden, så har ”FC” kun en enkelt udsendelse til Cypern i 1980'erne i vadsækken. Til gengæld har han kæmpet de politiske kampe.

Rang af pensionist
Da Bjørn Bisserup tirsdag vågnede i huset på Midtsjælland, så var det med rang af pensionist og med Flemming Lentfer i spidsen for det danske Forsvar. Han var til og med mandag direktør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og er i forbindelse med sit nye job blevet forfremmet fra generalløjtnant til general. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bjørn Bisserup

Public affairs-rådgiver, Rud Pedersen, fhv. forsvarschef
videregående officersuddannelse (Hærens Officersskole 1988), generalstabskursus (Forsvarsakademiet 1995)

Claus Hjort Frederiksen

Fhv. MF (V), fhv. minister og partisekretær
cand.jur. (Københavns Uni. 1972)

Flemming Lentfer

Fhv. forsvarschef, general, forsvarsministerens militærfaglige rådgiver
Flyvevåbnets Officersskole (1985)

0:000:00