Minister sætter advokater til at kulegrave våbenindkøbere efter kæntringsulykke

En 2,5 år gammel kæntringsulykke får nu forsvarsminister Troels Lund Poulsen til at bede eksterne advokater undersøge, om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har levet op til deres ansvar med hensyn til kontrol og kvalitetssikring af gummibåde til Forsvaret. Leverandør er også i søgelyset.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Andreas Krog

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) iværksætter en ekstern advokatundersøgelse af sine egne våbenindkøbere.

Advokaterne skal ifølge en pressemeddelelse, som blev sendt ud torsdag eftermiddag, undersøge en række forhold vedrørende indkøb, fejl og utilstrækkelig kontrol med Forsvarets gummibåde.

Det sker, fordi man i forbindelse med en såkaldt kvalitetssikring i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har konstateret en række mulige fejl, der angår både nyindkøbte og eksisterende gummibåde.

Troels Lund Poulsen har derudover sendt en orientering til partierne bag forsvarsforliget, som Altinget er i besiddelse af.

"Jeg har på baggrund af sagens omfang, alvor og kompleksitet besluttet at iværksætte en ekstern advokatundersøgelse med henblik på at få afdækket de faktiske forhold i sagen, herunder også forhold relateret til den oprindelige anskaffelse af gummibådene," står der blandt andet.

Læs også

Potentielt alvorligt

Sagen udspringer ifølge ministerens orientering af forsvarsforligskredsen af en kæntringsulykke med en af Søværnets gummibåde tilbage i september 2021.

I forlængelse af Forsvarets Skibshavarikommissions undersøgelser af ulykken har FMI konstateret en række mulige fejl, der både angår nyindkøbte samt eksisterende gummibåde, fremgår det af orientering til forligspartierne.

Læs også

Afdækningen indikerer, at FMI over en årrække ikke i tilstrækkelig grad har foretaget den fornødne kontrol og kvalitetssikring

”Det er for tidligt at drage konklusioner, men de forhold der er konstateret indtil nu, kan potentielt være alvorlige, hvilket kalder på, at vi får afdækket sagens faktiske forhold," skriver Troels Lund Poulsen i pressemeddelelsen.

Ikke glemme sikkerheden

Ud fra det, man allerede har fundet ud, har FMI besluttet at stoppe for nyindkøb hos producenten af pågældende gummibådstype.

Styrelsen er desuden gået i gang med at finde løsninger med henblik på at sikre, at man fortsat kan bruge gummibådene.

”Det er vigtigt, at tingene går rigtigt for sig, men vi må ikke glemme sikkerheden ved brug af gummibådene og Søværnets operative behov for kapaciteten,” skriver ministeren og fortsætter:

”Derfor vil arbejdet med at understøtte en sikker operativ drift af gummibådene også fortsætte parallelt med den eksterne undersøgelse. Retningslinjerne for brug af gummibådene blev opdateret i oktober og tilsvarende er FMI i gang med at udbedre tekniske mangler.”

Rigsrevisionen og Statsrevisorerne bliver også orienteret om sagen, står der i orienteringen til forligspartierne.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Troels Lund Poulsen

Vicestatsminister, forsvarsminister, partiformand, MF (V)
Student (Tørring Amtsgymnasium 1995)

0:000:00