Bredt flertal lander aftale om efterretningsvæsnet: Flere partier får plads i kontroludvalg

Alle partier undtagen Alternativet er enige om at udvide det såkaldte kontroludvalg. Det betyder, at Liberal Alliance og Konservative får plads i udvalget.

Et bredt politisk flertal indgik onsdag en aftale om at styrke
tilsynet med efterretningstjenesterne.
Et bredt politisk flertal indgik onsdag en aftale om at styrke tilsynet med efterretningstjenesterne.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Magnus Garde-Strandberg

Fem medlemmer bliver til syv i Folketingets særlige kontroludvalg vedrørende efterretningstjenesterne.

Det er et af de centrale punkter i en ny bred aftale, som regeringen og alle Folketingets partier på nær Alternativet indgik onsdag, hvor de er blevet enige om at styrke tilsynet med efterretningstjenesterne.

Aftalen betyder, at partier med ti eller flere mandater i starten af oktober, når det nye folketingsår begynder, får tildelt en plads i kontroludvalget.

Indtil nu har Folketingets fem største partier fået tildelt en plads i kontroludvalget. Det har betydet, at de tre regeringspartier – Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne – siden valget i 2022 har haft et flertal i udvalget.

Læs også

"Nu bliver det sværere for en regering at have flertal i kontroludvalget, og dermed kunne blokere Folketingets indsigt i, hvad der sker med vores efterretningsvæsen," siger Liberal Alliances retsordfører, Steffen Larsen.

Netop Liberal Alliance kritiserede i efteråret, at regeringen havde flertal i kontroludvalget. Derfor foreslog partiet at udvide udvalget til syv medlemmer.

Ville gå længere

I SF bakkede man op om Liberal Alliances forslag, og partiet var faktisk villig til at gå længere ved at give alle partier en udvalgsplads.

Men selvom det ikke sker, er SF’s retsordfører, Karina Lorentzen, tilfreds med den nye aftale, som hun kalder for et kompromis.

"Det er et vigtigt skridt, at vi får lidt flere medlemmer af kontroludvalget. Principielt mener jeg stadig, at alle partier bør få en udvalgsplads, fordi det vil være afdramatiserende," siger hun.

Udover at udvide kontroludvalget indeholder den nye aftale også en række andre dele som nye krav til tilsynsmedlemmer samt at PET’s whistleblowerordning bliver flyttet til TET.

Aftaletekstens vigtigste punkter
  • Bagudrettet kontrol med PET's operative opgaver: Aftalepartierne har besluttet, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) vil udføre en efterfølgende juridisk kontrol med PET's operative handlinger.
  • Flytning af whistleblowerordning: Den nuværende whistleblowerordning for PET, der i øjeblikket er forankret i Justitsministeriets departement, vil blive flyttet til TET.
  • Nye kvalifikationskrav for tilsynsmedlemmer: Fremover skal medlemmerne af TET have relevante kompetencer inden for udenrigs-, sikkerheds- og efterretningsmæssige forhold, juridiske færdigheder, erfaring fra lignende tilsynsvirksomheder og/eller anklagerfaring.
  • Beskikkelse af nye tilsynsmedlemmer: De nuværende medlemmer af tilsynet vil ikke længere blive beskikket, da de nye kvalifikationskrav betyder, at der vil blive udpeget nye medlemmer til tilsynet.
  • Nye regler for offentlig kommunikation: Fremover vil TET primært kommunikere gennem årlige redegørelser. Eventuelle pressemeddelelser skal godkendes af justitsministeren og kontroludvalget, og indholdet skal drøftes med ministeren og PET-chefen før offentliggørelse.

Læs aftalen her.


Kilde: Justitsministeriet

Større samspil mellem udvalg og tilsyn

Kontroludvalget er det ene af to organer, som fører kontrol med efterretningstjenesterne. Det andet er Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET), som er et uafhængigt kontrolorgan, der består af fem medlemmer udpeget af justitsministeren.

Aftalen indebærer, at der kommer et større samspil mellem de to organer.

Det betyder, at TET’s årlige redegørelse vil blive fremlagt mundtligt for kontroludvalget, og at tilsynet vil deltage i ét udvalgsmøde hvert halve år samt kontroludvalget får mulighed for at bede tilsynet undersøge konkrete sager.    

Læs også

Karina Lorentzen er meget tilfreds med den del af aftalen.

"Det vil jo aldrig være sådan, at efterretningstjenesten vil lægge sit arbejde frem i offentligheden. Men det at vide, at tilsynet kan holde øje med langt flere områder, skulle meget gerne blive tillidsskabende."  

Kontroludvalget, der formelt hedder Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne, har mulighed for et særligt indblik i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Politiets Efterretningstjeneste (PET), som ingen andre har. Og medlemmerne har derfor en skærpet tavshedspligt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00